Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Будівель і споруд

Читайте также:
  1. А. Підвищення стійкості будівель і споруд.
  2. Блискавкозахист будівель та споруд
  3. Будівельний ринок
  4. Види будівельних розчинів
  5. Вимоги до будівель
  6. Дегазація (дезінфекція) і дезактивація фортифікаційних споруд
  7. Забезпечення якості будівельної продукції
  8. Кінцева будівельна продукція на ринку як форма інвестиційного товару
  9. Класифікація оборонних споруд.

Технічна діагностика в своїй сутності уявляє область знань, яка охоплює теоретичні, методологічні положення та засоби з метою визначення показників експлуатаційної придатності будівель і споруд. Досягнення мети діагностики відбувається шляхом технічного діагностування, яке поєднує взаємоузгоджувальні і взаємодоповнювальні обстежувальні, розрахункові та аналітичні процедури, направлені на оцінювання технічного стану будівель і споруд. Діагностування та паспортизація будівель і споруд виконуються для визначення та документування у встановлений термін їхнього дійсного технічного стану та придатності чи непридатності для подальшої експлуатації. Паспорт технічного стану, в якому відображається технічний стан будівель і споруд, складається на основі науково-технічного звіту про попередньо виконане діагностування. Діагностування може виконуватися також як самостійний вид робіт без складання паспорту технічного стану.

У загальному вигляді діагностування має завданням для кожної будівлі чи споруди встановити і оцінити:

- техногенні зміни навколишнього середовища;

- інженерно-геологічні умови майданчика;

- хімічний склад грунтових вод;

- конструкції та споруди, що захищають будівлі (споруди) від

небезпечних геологічних процесів;

- вимощення та елементи благоустрою;

- основи та фундаменти;

- вводи та випуски інженерних мереж;

- підземні несучі, огороджувальні та гідроізоляційні конструкції;

- стан повітряного середовища в будівлі чи споруді та навколо

них (температура, вологість, повітрообмін, хімічний склад повітря);

- наземні несучі та огороджувальні конструкції;

- покриття та покрівлі;

- антикорозійний захист конструкцій, підлоги, зовнішнє та

внутрішнє опорядження;

- теплотехнічні, сантехнічні та вентиляційні системи та обладнання;

- ізоляційні покриття;

- інші елементи будівель і споруд та їхніх систем, проектування

та влаштування яких регламентується нормативними документами.

Діагностування будівель і споруд є найважливішою частиною комплексу робіт з оцінювання їхнього технічного стану. При діагностуванні повинні бути встановленні фактична несуча здатність та експлуатаційна придатність будівельних конструкцій та основ з метою використання цих даних для визначення їх подальшої експлуатації або розробки проекту ремонту чи реконструкції.

Головним завданням паспортизації будівель та інженерних споруд є продовження терміну їх нормальної експлуатації. Це є важливою державною справою.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав