Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формування реалістичних очікувань у людини, яка звернулась за допомогою та визначення напрямків практичної роботи психолога

Читайте также:
  1. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  2. Алгоритм виконання курсової роботи
  3. Алгоритм виконання практичної навички
  4. Алгоритм виконання практичної навички
  5. Алгоритм виконання практичної навички
  6. Алгоритмічні роботи з величинами
  7. Безпека роботи з комп'ютерною технікою.
  8. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  9. Буття як поняття та категорія. Проблема буття в історико-філософському окресленні. Категоріальні визначення буття.
  10. В.О.Сухомлинський про формування гуманної особистості

Для определения годовой суммы расходовсоставлена аналитическая таблица- смета эксплуатационных расходов, в которую внесены результаты всех проведенных расчётов.

Таблица 4.4. Расчёт годовой суммы затрат на обслуживание системы автоматизации Подогрева газа на ГРС.

Наименоваие статей Сумма, грн Удельный вес, %
1.Заработная плата 13817 25,24
2. Отчисления на социальные нужды 5212 9,2
3. Электрическая энергия 21202 40,01
4. Материалы 8793 16,07
5. Прочие денежные расходы 5024 9,18
Всего по смете 54748  

Таким образом, затраты по обслуживанию системы автоматизации подогрева газа на ГРС составляют 54748 грн за год

 

 

ЗВІТ

за результатами лабораторного заняття № 4-5

з курсу «Математичні методи у психології»

студента 25 групи

соціально-психологічного факультету

спеціальності «Психологія»

Троценка Андрія

 

 

Житомир – 2013

Клієнтський запит

 

Ви працюєте психологом, до вас звернувся клієнт: «Я хочу зареєструватися у соціальній мережі і дізнатися у якій з них користувачі мають вищий інтелект?»

 

І. ЕТАП ПЕРВИННОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ

Категоріально-термінологічне до визначення проблеми, з якою звернулись

П: Які соц.. мережі ви маєте на увазі?

К: «Facebook» та «Вконтакте».

П: Ваша мета спілкування в соціальній мережі – це розвиток інтелекту?

К: Ні, мені просто важко обрати між цими двома мережами, я хочу зареєструватися лише в одній, вибравши кращу.

П: А чому ви не хочете зареєструватися в обох мережах?

К: Мені для цього не вистачатиме часу.

П: Вас цікавить лише критерій де вищий інтелект чи може ви хочете обрати ще за якоюсь ознакою, наприклад, за показником успішності у професійній діяльності або за рівнем соціальної активності чи навіть комунікабельності?

К: Ні, мені для того щоб обрати достатньо буде знати про інтелект, оскільки це зараз мене найбільше цікавить?

П: Зрозуміло, тоді я проведу відповідне дослідження з декількома групами користувачів та визначу рівень розвитку їхнього інтелекту. Результати ви зможете дізнатися найближчим часом.

 

Формування реалістичних очікувань у людини, яка звернулась за допомогою та визначення напрямків практичної роботи психолога

Напрямок практичної роботи Обґрунтування
Психодіагностична робота Проведення тестування для визначення рівня IQ користувачів соціальних мереж «Facebook» та «Вконтакте»
Консультаційна робота Повідомлення результатів дослідження.

Межі компетенції психолога:

■ Психолог зобов'язаний всіляко запобігати і не допускати антигуманних наслідків у своїй професійній діяльності.

■ Психолог повинен утримуватись від будь-яких дій чи заяв, що загрожують недоторканності особи; не має права використовувати свої знання і становище з метою приниження людської гідності, пригнічування особистості або маніпулювання нею; несе відповідальність за додержання пріоритету інтересів людини.

■ На психолога покладається відповідальність за надійність використовуваних методів та їх програмного забезпечення, валідність обробки даних досліджень, у тому числі тих, які проводяться з використанням комп'ютерних технологій.

■ Психолог застосовує лише ті знання, якими він володіє відповідно до своєї кваліфікації, повноважень і соціального статусу.

■ Психолог забезпечує цілковиту надійність результатів, відповідає за рішення, які приймають офіційні особи на основі його висновків та рекомендації, запобігає можливим помилкам в діяльності непрофесіоналів, котрі допомагають у роботі, але не ознайомлені з вимогами, що стосуються обмежень у використанні інформації про досліджуваних. Психолог несе відповідальність за правильне і доступне роз'яснення непрофесіоналам суті застосовуваних психологічних методів, а також за можливі антигуманні наслідки.

■ Психолог не робить висновків і не дає порад, не маючи достовірних знань про клієнта або ситуацію, в якій він перебуває. У звіті (висновку) психолога має міститися лише необхідна і водночас достатня, що відзначається цілковитою надійністю результатів, інформація для розв'язання поставленого завдання, мають вказуватися межі здійснюваних досліджень, характер виявлених симптомів — постійний чи тимчасовий.

 

ІІ. ПЛАНОВО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 63 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав