Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розробка заходів з охорони праці ...

Читайте также:
  1. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  2. А тепер – до праці!!! Бажаю успіху!!!
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
  4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  5. Аналіз загальних показників організації праці
  6. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  7. Аналіз умов праці
  8. Аналіз умов праці на робочому місці
  9. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
  10. Атестація робочих місць за умовами праці

Планування заходів з цивільного захисту ...

Зміст завдань цих підрозділів повинен корегуватися з основним завданням дипломної роботи.

П’ятий етап. Виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» і подання на перевірку. Консультації студентів-дипломників з охорони праці проводяться за розкладом, який затверджується кафедрою «БЖД».

 

Шостий етап. Студент-дипломник до захисту дипломної роботи повинен затвердити розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у консультанта з розділу. Обов’язковий підпис консультанта повинен бути на:

ü Титульних сторінках дипломної роботи.

ü Завданні до дипломної роботи.

ü Кресленні, плакаті, роздрукованих слайдах з презентації (при необхідності їх виконання).

Зміст розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних

ситуаціях»

1.

2.

3.

3.1. Зміст підрозділу: «Аналіз умов праці та оцінка безпеки в надзвичайних ситуаціях робітників …»

Аналіз умов праці співробітників підприємства (організації) або структурного підрозділу виконують шляхом порівняння фактичних значень факторів виробничого середовища з нормативними та основі цього формулюють висновки щодо умов праці. При цьому слід обов'язково посилатися на відповідні нормативні документи. Виписки і таблиці з нормативних документів слід наводити у скороченому вигляді. Для цього рекомендується використовувати ГН 3.3.5-8.6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Аналіз розпочинають з головних небезпечних чи шкідливих факторів, наявних в робочій зоні, потім аналізують інші фактори, які впливають на умови праці робітників і службовців. При цьому обов'язково розкривають особливості впливу на людину виявлених небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

При оцінці безпеки в надзвичайних ситуаціях студент, використовує ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій» (додаток В), самостійно визначає перелік НС, що є найбільш потенційно небезпечними для співробітників підприємства (організації) або структурного підрозділу, для цього необхідно малоймовірні НС видалити з таблиці. Далі необхідно самостійно визначити ймовірності виникнення кожної НС і проставити в таблиці відмітки «+» у відповідні колонки («мала», «середня», «висока»). Отриману таблицю необхідно включити в додатки і зробити на неї посилання.

Наприкінці підрозділу «Аналіз умов праці та оцінка безпеки в надзвичайних ситуаціях робітників…» необхідно стисло зробити висновок про те, від яких головних небезпечних і шкідливих виробничих факторів та НС необхідно розробити заходи та засоби захисту працівників.

3.2. Зміст підрозділів: «Розробка заходів з охорони праці…» та «Планування заходів з цивільного захисту…»

Варіанти виконання підрозділів: «Розробка заходів з охорони праці…» та «Планування заходів з цивільного захисту…»:

Ø Перший варіант. Студент обґрунтовує вибір тих чи інших заходів та засобів захисту для нормалізації умов праці на робочих місцях, пропонує модернізацію існуючої або встановлення нової системи захисту. У разі необхідності виконує розрахунки.

Ø Другий варіант. Користуючись сучасними довідниками, каталогами, Інтернет ресурсами студент систематизує, порівнюючи між собою, сучасні засоби захисту, які випускаються промисловістю, і застосовує їх до свого конкретного випадку.

Ø Третій варіант. Користуючись сучасними довідниками, каталогами, Інтернет ресурсами студент систематизує (у вигляді блок-схеми або таблиці) вимоги з охорони праці або цивільного захисту (згідно завдання консультанта з цього розділу - викладача кафедри «БЖД»).

Окремі положення щодо прийнятих рішень з охорони праці мають бути обов'язково підтверджені відповідними розрахунками та ілюстровані схемами, рисунками, кресленнями, графіками, діаграмами. Графічні матеріали (схеми захисних огороджень, захисних та блокувальних пристосувань, сигналізації, раціональної організації робочих місць, генплану підприємства, облаштування виробничих, адміністративних та побутових приміщень, запроектованих загальнообмінних та місцевих вентиляційних установок, загального та місцевого освітлення, засобів боротьби з шумом, евакуаційних виходів, розташування первинних засобів пожежогасіння тощо) виконуються безпосередньо в розділі розрахунково-пояснювальної записки або графічній частині проекту.

При проведенні розрахунків не слід забувати, що розділ спрямований на забезпечення безпеки людини при виконанні певних робіт, а не на механічний розрахунок засобів захисту. Усі розрахунки повинні виконуватися на основі чинних нормативних документів.

При виконанні розрахунків необхідно використовувати дані, які безпосередньо стосуються об'єкта, що аналізується у дипломній роботі. При цьому слід пам'ятати, що при відсутності деяких даних (наприклад при проектуванні нових систем або робочого процесу) можна самостійно задаватись необхідними значеннями.

У розділі можна навести вимоги з техніки безпеки для персоналу, але сам розділ в цілому не може бути інструкцією, а повинен становити собою кваліфіковане рішення, спрямоване відповідно до Закону України "Про охорону праці" на створення безпечних і нешкідливих умов праці.

При захисті дипломної роботи перед Державною екзаменаційною комісією студентові необхідно у доповіді висвітлити основні, принципові питання з охорони праці та цивільного захисту, які розроблені в роботі.

 

3.2.1. Примірний перелік питань, що можуть складати зміст підрозділу «Розробка заходів та засобів захисту працівників...»

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав