Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна задача синтезу керуючої системи

Читайте также:
  1. B. Симпато-адреналової системи
  2. D1. Задача
  3. GPS-системи
  4. I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации
  5. III. Практическая задача
  6. III. Практическая задача
  7. Адаптация как основная задача и метатехнология социальной работы.
  8. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  9. Адаптація нервово-м’язової системи до аеробних навантажень
  10. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.

Очевидно, існує множина альтернативних рішень проблеми ∆у. Розглянемо теоретичні аспекти синтезу управляючої системи, що виробляє такі управляючі дії Хт, які забезпечили б досягнення мети, що стоїть перед всією системою. При цьому корисним виявляється поняття вирішальної системи або системи ухвалення рішень.

За визначенням, будь-яка система вигляду S:X→Y може бути представлена як система ухвалення рішень. Ця умова визначає принципову можливість синтезу керуючої системи. В процесі синтезу, який грунтується на результатах аналізу і реалізується як ітеративна процедура, використовуються стандартні модельні конструкції: декомпозиція, координація, агрегація, - і при певній протилежності цілей аналізу і синтезу функціональна єдність зв'язує ці два аспекти дослідження.

Головною проблемою синтезу управляючої системи є синтез такого закону управління , який би забезпечував мінімальне значення ∆у при заданому ку.

 

Складність синтезу закону управління полягає в тому, що множина .V містить лише змінні, які дозволяють вирішувати проблеми, що виникають зараз. Що ж до майбутнього, то прогнозувати можна тільки ті ситуації, які мали місце у мину лому.

Нехай в результаті розв’язування задачі синтезу об’єкту управління І розв’язування задач спостереження й ідентифікації станів керованої системи вдалося сформулювати закон управління. Наступною задачею є структурний синтез: отримання такої структури управляючої системи, яка могла б дозволити ефективно реалізувати закон управління.

Задача структурного синтезу керуючої системи.

Керуюча система SM є системою ухвалення рішень системою, яка реалізує задачу управління через вироблення управлінських рішень Хт відповідно до закону управління, що забезпечує відповідність мети управління глобальній меті, що стоїть перед системою в цілому.

При синтезі керуючої системи розрізняють наступні види структури системи, що взаємодіють між собою в процесі управління:

· функціональну;

· організаційну;

· інформаційну.

Для формалізації структурного синтезу введемо наступні позначення:

– закон управління;

Zk – сукупність реалізованих принципів управління

A1 – оператор відображення закону управління у множину принципів управління;

A2 – оператор взаємозв’язку функцій управління з функціями об’єкту;

Ф – макрофункція управління;

F={fi}, – множина взаємозв’язаних функцій управління, виконуваних системою управління і реалізованих принципів Zk.

A3 – оператор відображення функції Ф на множину

G – структура керуючої системи;

A4 – оператор відображення елементів множини F на елементи множини G.

Оптимізація організаційної структури полягає у виборі такої структури, яка б забезпечувала виконання системою своїх функцій найкращим чином з погляду деякого критерію, що визначає ефективність управління.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав