Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

GPS-системи

Документальна перевірка здійснюється з виїздом на об’єкт контролю і характеризується більш високою об’єктивністю вивчення повноти і правильності податкових розрахунків, їх співставленням з даними первинних документів, аналітичним і синтетичним обліком, податковим обліком і звітністю.

Документальна перевірка є частиною регулярної роботи і представляє собою перевірку правильності нарахування і розрахунків платником податків, зборів, обов’язкових платежів, яка здійснюється в звітному періоді безпосередньо на місці знаходження платника. Документальна перевірка здійснюється на підставі первинних документів, бухгалтерського і податкового обліку, звітності, представленої підприємством.

Підприємства підлягають документальній перевірці з питань дотримання податкового і валютного законодавства не частіше одного разу на рік на підставі затверджених плановими графіками перевірок.

Після ознайомлення з підприємством посадові особи податкової служби приступають безпосередньо до проведення документальної перевірки. Документальна перевірка проводиться на основі програми.

Програму документальної перевірки необхідно розглядати як обов’язковий мінімум питань, підлягаючих документальній перевірці. Але в випадку необхідності перевіряюча посадова особа може її розширити та ускладнити.

Програма повинна включати наступні основні питання:

На основі вимог правоохоронних органів, а також податкової міліції, перевірка може проводитись по мірі виникнення необхідності. Такі перевірки проводяться в основному за наступними причинами:

¨ є факти, що ставлять під сумнів походження засобів оподаткування;

¨ при наявності фактів значних порушень платником податків, виявлених минулою податковою перевіркою;

¨ при наявності фактів про документально непідтвердженому об’єкті оподаткування;

¨ при наявності фактів, що дозволяють припустити про можливе приховування об’єктів оподаткування;

¨ якщо минула перевірка була проведена з порушенням порядку проведення і дані, представлені в акті перевірки, не відповідають фактичному стану об’єкту оподаткування;

¨ при останній перевірці були виявлені значні порушення у платника податків, зборів та обов’язкових платежів;

¨ при порушенні порядку розділення доходів і витрат;

¨ при неподанні податкової декларації (розрахунку) чи інших документів, необхідних для розрахунку і сплати податків, зборів та обов’язкових платежів;

¨ при реорганізації чи ліквідації підприємства;

¨ при необхідності отримання документального чи іншого підтвердження оперативно-розшукової діяльності;

¨ при необхідності, що виникла, з дозволу вищестоящого органу державної податкової служби.

 

 

GPS-системи

Точність геодезичних вимірювань на земній поверхні традиційними способами обмежена внаслідок постійних змін параметрів приземного прошарку атмосфери. Розв’язком цієї проблеми є просторові вимірювання, для яких використовують штучні супутники Землі (ШСЗ), що безперервно рухаються як носії координатної системи. Вимірювальні комплекси, що базуються на принципі використання ШСЗ, називають глобальними системами позиціонування.

NAVSTAR GPS (англ. NAVigation Satellites providing Time And Range; Global Positioning System (читается Джи Пи Эс) — глобальна система позиціонування) — супутникова система навігації (частіше називають GPS), у якій навігаційні супутники забезпечують вимірювання часу та віддалей. Дозволяє в будь-якому місці Землі (приполярні області включно), майже за будь-якої погоди, а також в космічному просторі поблизу планети, визначити місцезнаходження та швидкість об’єктівшляхом виміру віддалей до об’єкту від точок з відомими координатами. Віддаль вираховується за часом затримки розповсюдження сигналу від посилання його супутником до приймання антеною GPS-приймача.

Система розроблена, реалізована та експлуатується Міністерством оборони США.

Положення пунктів на поверхні Землі отримують відносно ШСЗ способом кутової або лінійної засічки у момент часу виконання вимірювань. Системи ШСЗ безперервно випромінюють радіохвилі. Щоб визначити просторове положення об’єкта, на ньому необхідно встановити приймач, який приймає коливання з декількох супутників (не менше трьох). Вимірювання параметрів прийнятих коливань і опрацювання їх дають змогу обчислити віддалі від приймача до супутників та просторові координати приймача.

Коливання, генеровані приймачем, мають однакову частоту із хвилями, які випромінює супутник. Так як ШСЗ безперервно рухаються, фазометр приймача реєструє зміни різниці фаз. Супутник і приймач створюють двійковий код, тобто кодові та фазові вимірювання дають змогу отримати віддаль від супутника до приймача.

У системі GPS має бути 24 діючих і 4 запасних ШСЗ, які рухаються довкола Землі коловими орбітами на висоті приблизно 20200 км.

Наземні GPS-приймачі системи є складними і високоточними електронними приладами.

GPS-приймач — радіоприймальний пристрій для визначення географічних координат поточного місцезнаходження антени приймача, на основі даних про тимчасові затримки приходу радіосигналів, випромінюваних супутниками групи NAVSTAR.

GPS приймач обчислює власне положення, вимірюючи час, коли було послано сигнал із GPS супутників. Кожен супутник постійно надсилає повідомлення, в якому міститься інформація про час відправки повідомлення, точку орбіти супутника, з якої було надіслано повідомлення, та загальний стан системи і приблизні дані орбіт всіх інших супутників угрупування системи GPS. Ці сигнали розповсюджуються зі швидкістю світла у всесвіті, та із трохи меншою швидкістю через атмосферу. Приймач використовує час отримання повідомлення для обчислення відстані до супутника, виходячи з якої, шляхом застосування геометричних та тригонометричних рівнянь обчислюється положення приймача[1]. Отримані координати перетворюються в більш наочну форму, таку як широта та довгота, або положення на карті, та відображається користувачеві.

Обладнання умовно ділиться на користувальницьке і професійне.

 

GPS-приймач складається з:

- GPS-антени;

- приймача радіохвиль;

- мікропроцесора (керує роботою приймача та виконує обчислення);

- пристрою керування і пам’яті з клавішами та дисплеєм - для керування оператором роботою приймача, зберігає сигнали від супутників та команди керування;

- блоку живлення - звичайна акумуляторна батарея.

Приймачі можуть бути одно- або двочастотними.

Вимірювання ними діляться на:

- абсолютні (одним приймачем, точність тоді декілька метрів);

- відносні (мінімум два приймача, один встановлюється на пункті з відомими координатами, другий - на пункті, координати якого визначають). Зазвичай застосовують у геодезії, відносні точніше від абсолютних;

- статичні (приймачі встановлюють на нерухомих об’єктах);

- кінематичні (коли встановлені приймачі рухаються).

Комплекси або системи GPS:

фірма Trimble

- з двочастотними приймачами - Trimble 5700, R7 обидва - Total Station), Trimble 5800 RTK, R8 RTK - забезпечують точність вимірювань статичним способом ±5мм+0,5 мм/км, а кінематичним ±10мм+1мм/км;

- з одночастотними - 4600 LS - забезпечують точність вимірювань статичним способом ±5мм+1 мм/км, а по висоті ±10мм+2мм/км.

фірма Sokkia

- GSR 2600, Radian, Radian IS - з двочастотними приймачами;

фірма Leisa

- GPS 1200, GX 1230 - з двочастотними приймачами за точністю не поступаються вищезгаданим.

Використання Smart Station (тахеометр сумісно з інтегрованим GPS-приймачем) дає змогу пришвидшити виконання геодезичних робіт.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 123 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав