Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Цели и задачи. 1.Отже, під час вивчення різних аспектів потреб дитини в сімї, нами були розглянуті основні визначення даної проблематики.

Читайте также:
  1. E) задачи на вычисление боковой поверхности геометрических фигур
  2. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 1 страница
  3. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 2 страница
  4. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 3 страница
  5. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 4 страница
  6. I Задачи научно-исследовательской деятельности учащихся.
  7. I Цели и задачи изучения дисциплины
  8. I этап. Постановка задачи
  9. I. Диагностика: понятие, цели, задачи, требования, параметры
  10. I. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

1.Отже, під час вивчення різних аспектів потреб дитини в сімї, нами були розглянуті основні визначення даної проблематики.

Права дітей – це базові потреби, без задоволення яких дитина не може нормально жити, розвиватися; це необхідності, що є не лише стартом повноцінного життя, а й базою для подальших новоутворень, надбань особистості у старшому віці. Відповідно сукупність актуалізованих прав залежить від виявлення фактів порушення потреб та інтересів дитини, що перешкоджають її розвитку.

Соціально-педагогічне забезпечення прав дітей – це різновид соціально-педагогічної діяльності, спрямованої на реалізацію, охорону й захист прав дітей, що здійснюється командою фахівців соціальної сфери на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії з дитиною та її сім’єю.

Пріорітетом соціально-педагогічної підтримки сімей з дітьми на сучасному етапі розвитку соціально-педагогічної роботи є активізація членів сімї, представників її найближчого оточення, громади в подоланні складних життєвих обставин, мотивація клієнтів до самостійного вирішення незрілих негараздів, педагогізація родинного середовища.

2. Складні життєві обставини визначаються як умови, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно (інвалідність, самотність, сирітство, безпритульність, брак житла або роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сімї, малозабезпеченість та інше).

Соціально-психологічний портрет сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах характеризується такими ознаками: діти мають проблеми з навчанням, занедбаний вигляд, проблеми у взаємовідносинах з батьками та однолітками, проблеми зі здоров’ям, труднощі спілкуванні з дорослими. Саме серед дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, часто зустрічаються діти з асоціальною поведінкою, які курять, вживають алкоголь. Досить велика частка батьків у сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах, ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків.

Соціально-педагогічне забезпечення прав дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, здійснюється шляхом розроблення й впровадження відповідних технологій соціально-педагогічної роботи, що можуть якісно реалізуватися лише компетентною командою фахівців соціальної сфери.

3. Ключовою технологією забезпечення прав дітей є оцінка потреб дитини та її сім’ї. Оцінка потреб – це гнучкий процес збору, узагальнення та аналізу інформації щодо стану клієнта з метою визначення необхідних видів та обсягів послуг, їх впливу в ході подолання складних життєвих обставин, у яких він опинився.

Оцінка потреб дитини та її сім’ї – це процес збору, узагальнення та аналізу інформації щодо розвитку дитини, батьківського потенціалу, факторів сім’ї та середовища, підготовки висновків та рекомендацій для прийняття рішень в найкращих інтересах дитини щодо надання відповідних соціальних послуг.

Оцінка потреб базується на таких принципах: пріоритетність інтересів дитини, розуміння дитини та її потреб у контексті її соціальних зв’язків і життя в сім’ї, громаді, гарантований захист її прав, активна участь дитини, батьків або осіб, які їх замінюють, громади у процесі оцінки потреб і ухваленні рішень, доступність, добровільність, комплексність, гуманність, конфіденційність, безоплатність, партнерство, системність тощо.

 

 

 

Цели и задачи

Дисциплина «Здания и сооружения и их устойчивость при пожаре» включает изучение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений, направленных на обеспечение устойчивости зданий и сооружений в условиях пожара.

Целью курсового проекта (КП) является закрепление обучаемыми необходимых для практической работы теоретических знаний и приобретение практических навыков, направленных на обеспечение устойчивости зданий и сооружений при пожаре.

Перед выполнением КП обучаемые должны изучить:

· комплекс нормативных документов в строительстве и систему противопожарного нормирования и стандартизации;

· принципы противопожарного нормирования, используемые при проектировании зданий и сооружений;

· методику определения степени соответствия строительных материалов конструктивным, объемно – планировочным и инженерно – техническим решениям зданий и сооружений требованиям действующих нормативных документов по вопросам инженерной защиты зданий и сооружений при пожаре;

· современные методы расчетной оценки строительных конструкций зданий и сооружений направленных на обеспечение устойчивости зданий и сооружений при пожаре, а так же безопасности людей при пожарах;

· основные требования, предъявляемые системой нормативно-технических документов в строительстве к производственным, складским, сельскохозяйственным, общественным и жилым зданиям и сооружениям, инженерным системам при их проектировании, строительстве, реконструкции и техническом перевооружении;

· основные требования, предъявляемые нормативными документами к экспертизе строительных конструкций зданий и сооружений после пожара.

 

Содержание курсового проекта

КП должен по содержанию удовлетворять заданию на его выполнение, по объему – требованиям, изложенным в методических указаниях, по оформлению – требованиям Раздела Ӏ настоящих Методических указаний. Задание на выполнение КП по решению кафедры может быть уточнено и не соответствовать данным, приведенным в настоящих указаниях.

 

Курсовой проект содержит:

Оглавление.

Введение.

Раздел 1. Определение фактического и требуемого класса конструктивной пожарной опасности здания путем экспертизы строительных конструкций (по вариантам).

Расчетную часть.

Раздел 2. Определение расчетного и требуемого предела огнестойкости строительных конструкций при различных нагрузках на них.

Список литературы.

 

КП должен быть сброшюрован и иметь плотную обложку. Первая страница обложки оформляется титульным листом. Пояснительная записка пишется на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 (297×210 мм) плотностью не ниже 65 г/м2.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 16 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав