Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика вибірки та методів дослідження

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЯТИ СОЦИЕТАЛЬНЫХ ГРУПП
  6. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  7. III. Характеристика подготовки по специальности
  8. III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ СОЦИАЛЬНАЯ ОБЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ
  9. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  10. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Експериментальне дослідження уяви молодших школярів проводилося в період з 17 лютого по 7 березня, в загальноосвітній школі № 22 міста Кременчука, серед учнів третього класу. Для визначення рівня розвитку творчої уяви молодших школярів, з дітей експериментального класу було обрано 5 учнів з високим рівнем навчальних досягнень та 5 з середнім рівнем навчальних досягнень, з них 5 дівчат та 5 хлопців. Для визначення рівня розвитку їх творчої уяви були проведені такі методики: тест Торренса «Завершення картинок», методика «Склади речення», методика «Намалюй що-небудь».

Тест Торренса «Завершення картинок»

З точки зору Е.Торренса, діяльність уяви починається з появи чутливості до недоліків, відсутності елементів, дисгармонії, проблем і так далі. Згідно термінології Е. Торренса, "...відбувається ідентифікація труднощів, виникнення здогадок або формування гіпотез щодо відсутніх елементів, перевірка цих гіпотез, їх можливе втілення, що проявляється у створенні різноманітних малюнків".

Даний тест сприяє многозначному знаходженню рішень поставлених завдань, запропонованих завдань, розвитку бачення перспективи. Запропонований варіант тесту являє собою набір картинок з зображенням деяких елементів, незавершених ліній, фігур, використовуючи які учасникам треба намалювати кожну картинку, виявляючи свою уяву, застосовуючи свої ідеї, - закінчивши малюнок так, щоб вийшло осмислене зображення. Дітям роздають окремі аркуші паперу із зображенням простих елементів окремих предметів, ліній. Потім їм пропонується, на основі кожної із запропонованих картинок, намалювати малюнок. Час виконання малюнків не обмежується щоб уникнути квапливості, невпевненості, тривожності дітей. Під низом кожного малюнка потрібно написати назву закінченого малюнка. У тесті використані наступні оціночні показники: швидкість, гнучкість, оригінальність, розробленість.

При виконанні даної методики потрібні: аркуші паперу формату А4 з незакінченими зображеннями фігур, олівці прості і кольорові, ручки, фломастери. Перш, ніж роздати листи із завданням, дітям необхідно пояснити що саме вони будуть робити (такий крок дає можливість викликати в них зацікавленість і створити мотивацію до виконання завдання).

Метою застосування цього методу є визначення рівня розвитку уяви у дітей молодшого шкільного віку. При дослідженні необхідно чітке усвідомлення концепції уяви, критеріїв уяви, таких як продуктивність, гнучкість, оригінальність, розробленість.

Спочатку слід визначити, чи варто результат зараховувати. Ті варіанти, які не відповідають завданням, не враховуються. Незарахованими вважаються результати, у яких не виконано основну умову завдання: використання заданого елемента; це ті результати, в яких малюнок учасника ніяк не пов'язаний з незавершеними фігурами.

Кожну ідею слід віднести до однієї з категорій відповідей. Для цього складаємо списки тестованих школярів, списки критеріїв уяви, визначаємо бали виконання завдань тесту. Записуємо всі дані у відповідні графи.

Визначаємо бали за продуктивність: його вираховуємо по виконаному числу задумів, композицій, ідей з використанням вихідного зображення. Максимальний бал - 6.

Визначаємо бали за гнучкість: цей показник визначається числом різних категорій відповідей. Для визначення категорії можуть використовуватися як самі малюнки, так і їх назви, що іноді не збігається, ідеї. Зараховується від 0 до 1 балу за кожен неповторюваний нюанс.

Визначаємо бали за оригінальність: це результати, в яких досліджувані:

- виявляють оригінальність, винахідливість, пластичність, фантазії; тут зараховується максимально 2 бали, мінімально - 0 балів;

- об'єднують кілька вихідних фігур, елементів в єдиний малюнок. Такі результати вказують на нестандартність уяви, творчого мислення та відходження від загальноприйнятого обмеження.

Визначаємо бали за розробленість: при оцінці ретельності розробки відповідей, бали даються за кожну значну деталь, ідею, доповнює вихідний стимульний елемент як в межах його контуру, так і за його межами. При цьому, однак, доданий елемент кожного малюнка повинен бути значним, інакше його розробленість не оцінюється. Таким чином, по 1 балу дається за:

- колір (якщо він доповнює основну ідею малюнка; створює фон);

- спеціальне штрихування (але не за кожну лінію, а за загальну ідею): тіні, обсяг, тональність;

- прикраса (якщо вона має зміст).

Максимальна кількість балів, одержаних за тестом Торренса – 24 бали. За даними набраних балів визначається рівень розвитку уяви.

Кількість балів Рівень розвитку уяви
0 – 6 Низький
6 – 12 Середній
12 – 18 Достатній
18 – 24 Високий

Методика «Склади речення»

Матеріал і устаткування: бланки з надрукованими на них трьома будь-якими словами, наприклад: капелюх, дорога, дощ; стандартний аркуш паперу, ручка, секундомір.

Перед початком дослідження кожен учасник отримує бланк з надрукованими на ній три слова. Бланки можуть бути роздані в конвертах або покладені на стіл перед досліджуваним зворотною стороною, щоб до інструкції їх не читали надруковані на них слова. При тестуванні групі даються однакові бланки кожному для можливого наступного аналізу і порівняння. У процесі дослідження досліджуваним пропонують протягом 10 хвилин скласти з трьох слів якомога більшу кількість пропозицій.

Інструкція випробовуваному: "Прочитайте слова, написані на бланку і складіть із них можливо більшу кількість пропозицій так, щоб в кожне входило всі три слова. Складену пропозицію записуйте на аркуш паперу. На роботу Вам відводиться 10 хвилин. Якщо усе зрозуміло, тоді починаємо"! У процесі дослідження експериментатор фіксує час і після закінчення 10 хвилин дає команду: "Стоп! Роботу припинити"!

Показниками творчості в даному дослідженні являються :

- величина балів за саме дотепну і оригінальну пропозицію;

- сума балів за всі придумані досліджуваним в проміжку 10 хвилин пропозицій.

Ці показники встановлюються за допомогою шкали оцінки творчості. Якщо досліджуваний придумав дуже схожі одне на інше пропозиції з повторенням теми, то друге і всі потім майбутні пропозиції цього типу оцінюються половиною початкового балу. При підрахунку бали зручніше заносити в таблицю результатів. Творча уява припускає створення образу, речей, ознак, немаючих аналогів. У даному випадку - це створення пропозиції без заданого зразка.

Максимальна кількість балів, одержаних за методикою «Склади речення» – 22 бали. За даними набраних балів визначається рівень розвитку уяви.

Кількість балів Рівень розвитку уяви
0 – 6 Низький
6 – 12 Середній
12 – 18 Достатній
18 – 22 Високий

Методика «Намалюй що-небудь»

Дитині дають аркуш паперу і набір фломастерів та просять придумати і намалювати щось незвичайне. На виконання завдання відводять 4 хв.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 39 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав