Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз результатів експериментального дослідження

Читайте также:
  1. E. Руховий аналізатор.
  2. SURFER 7.04 В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  3. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  4. А) натурфілософських дослідження феноменів, витоків життя і свідомості в самій природи
  5. Актуальність дослідження
  6. Актуальність дослідження
  7. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  8. Аналіз активно-пасивних операцій ломбардів.
  9. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  10. Аналіз виконання договірних зобов’язань

Тест Торренса «Завершення картинок»

Досліджуючи творчу уяву за допомогою тесту Торренса, ми проаналізували малюнки учнів за критеріями поданими в описі тесту. Результати дослідження даного тесту представлені у вигляді таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Результати дослідження за тестом Торренса

№ п/п Досліджуваний Рівень навчальних досягнень Продуктивність Гнучкість Оригінальність Розробленість Всього Рівень розвитку уяви
К.Д. Високий Достатній
М.Б. Високий Достатній
С.Є. Високий Високий
У.Д. Високий Середній
Ш.М. Високий Середній
Г.А. Середній Середній
Б.Г. Середній Середній
А.Л. Середній Достатній
У.К. Середній Високий
Л.М. Середній Достатній

Серед досліджуваних з високим рівнем навчальних досягнень 2 мають середній рівень розвитку уяви, 2 – достатній, 1 – високий. Щодо досліджуваних з середнім рівнем навчальних досягнень, то 2 з них мають середній рівень розвитку уяви, 2 – достатній, 1 – високий. На основі таблиці 2.1 побудована діаграма 2.1

Діаграма 2.1

Показник рівня розвитку уяви за даними тесту Торренса

За результатами проведеного тесту ми визначили, що з 10 досліджуваних низького рівня розвитку уяви відмічено не було, середній рівень мають 4 досліджуваних, що дорівнює 40%, достатній – 4 = 40%, високий – 2 = 20%.

Тож перша методика показала, що рівень навчальних досягнень незначною мірою впливає на рівень розвитку творчої уяви.

Методика «Склади речення»

Досліджуючи творчу уяву за допомогою методики «Склади речення», ми проаналізували речення, складені учнями, за критеріями поданими до методики. Результати дослідження представлені у вигляді таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

Результати дослідження методики «Склади речення»

№п/п Досліджуваний Рівень навчальних досягнень Критерії Критерії Критерії Критерії Критерії Всього Рівень розвитку уяви
      В пропозиції використано всі три слова у дотепній і оригінальній комбінації. В пропозиції використано всі три слова без особливої дотепності, але в оригінальній комбінації. В пропозиції використано всі три слова у звичайній комбінації. Правильно використані лише два слова, а третє використане з натяжкою в силу чисто словесного зв'язку. Пропозиція є безглуздим об'єднанням всіх трьох слів.    
Н.Б. Високий 2,5 6,5 Середній
С.Є. Високий 2,5 9,5 Середній
У.Д. Високий 2,5 17,5 Достатній
К.Д. Високий Середній
М.Б. Високий Середній
Л.М. Середній Середній
Г.А. Середній Середній
Ш.М. Середній 2,5 12,5 Достатній
К.У. Середній Низький
А.Л. Середній Низький

Серед досліджуваних з високим рівнем навчальних досягнень 4 мають середній рівень розвитку уяви, 1 – достатній. Щодо досліджуваних з середнім рівнем навчальних досягнень, то 2 з них мають низький рівень розвитку уяви, 2 – середній, 1 – достатній. На основі таблиці 2.2 побудована діаграма 2.2

 

Діаграма 2.2

Показник рівня розвитку уяви за даними методики «Склади речення»

За результатами проведеної методики ми визначили, що з 10 досліджуваних низький рівень розвитку уяви мають 2, що дорівнює 20%, середній рівень мають 6 досліджуваних, що дорівнює 60%, достатній – 2 = 20%. Високого рівня розвитку уяви відмічено не було.

Дане дослідження показало, що учні з високим рівнем навчальних досягнень мають кращий рівень розвитку творчої уяви, ніж учні з середнім рівнем навчальних досягнень. Оскільки учні з високим рівнем показали кращі результати за кількістю балів, ніж учні з середнім рівнем.

Методика «Намалюй що-небудь»

Досліджуючи творчу уяву за допомогою методики «Намалюй що-небудь», ми проаналізували незвичайні малюнки створені учнями за критеріями, поданими в таблиці опису методики. Результати дослідження представлені у вигляді таблиці 2.3.

Таблиця 2.3

Результати дослідження методики «Намалюй що-небудь»

№ п/п Досліджуваний Рівень навчальних досягнень Бали Рівень розвитку уяви
Ш.М. Середній Середній
А.Л. Середній Низький
Г.А. Середній Низький
Л.М. Середній Високий
У.К. Середній Низький
У.Д. Високий Низький
К.Д. Високий Високий
Н.Б. Високий Середній
М.Б. Високий Високий
С.Є. Високий Низький

Серед досліджуваних з високим рівнем навчальних досягнень 2 мають низький рівень розвитку уяви, 1 – середній, 2 – високий. Щодо досліджуваних з середнім рівнем навчальних досягнень, то 3 з них мають низький рівень розвитку уяви, 1 – середній, 1 – високий. На основі таблиці 2.3 побудована діаграма 2.3

Діаграма 2.3

Показник рівня розвитку уяви за даними методики «Намалюй що-небудь»

За результатами проведеної методики ми визначили, що з 10 досліджуваних низький рівень розвитку уяви мають 5, що дорівнює 50%, середній рівень мають 2 досліджуваних, що дорівнює 20%, достатній – 0, високий - 3 = 30%.

Отже, за результатами даної методики кращий розвиток уяви в учнів рівень навчальних досягнень, яких є високим.

Таким чином, в результаті проведеного експериментального дослідження, використавши тест Торренса, методики «Склади речення» та «Намалюй що-небудь», ми визначили, що в учнів з високим рівнем навчальних досягнень творча уява розвинена краще, ніж в учнів з середнім рівнем навчальних досягнень, незважаючи на непогані результати показані учнями з середнім рівнем.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 33 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав