Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Актуальність дослідження. У житті кожної людини, яка свого часу була учнем, помітну роль відігравав класний керівник

Читайте также:
  1. SURFER 7.04 В АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
  2. А) натурфілософських дослідження феноменів, витоків життя і свідомості в самій природи
  3. Актуальність дослідження
  4. Актуальність дослідження і ступінь наукової розробки проблеми
  5. Актуальність обраної теми
  6. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  7. Актуальність теми
  8. Актуальність теми
  9. Актуальність теми. Обґрунтування теми.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У житті кожної людини, яка свого часу була учнем, помітну роль відігравав класний керівник. Впродовж довгих років шкільництва педагог-вихователь стояв найближче до витоків духовного становлення учнів. "У вихованні, – писав

К.Д. Ушинський, – все повинно базуватися на особі вихователя, тому що виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в справі виховання".

В.О. Сухомлинський також надавав професійним вихователям провідну роль у духовному становленні юної особистості. "Вихователь, – писав педагог, – це особа, яка за дорученням народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства – душі, розуму, почуттів дітей, підлітків і юнаків. Перед ним, з одного боку, моральні цінності, створені, вистраждані протягом століть, з другого – багатство народу, його майбутнє, його надія – молоде покоління. Вихователь творить найбільше багатство суспільства – людину".

Тому класними керівниками призначають найбільш досвідчених учителів-вихователів. Як правило, кожен класний керівник вважає доцільним працювати з одним дитячим колективом впродовж тривалого часу (5 – 7 років).

Важливою умовою ефективної навчально-виховної роботи є співробітництво школи і сім'ї, яке передбачає належний рівень педагогічної культури батьків. Саме цьому підпорядковані програми школи батьків та педагогічної культури сім'ї, які спираються на систему перевірених досвідом багатьох поколінь найважливіших сімейних цінностей (здоров'я, любов та взаємоповага членів сім'ї, матеріальне благополуччя і духовність). Ці програми ґрунтуються на особистісно-орієнтовному підході, найбільш коректному та ефективному в роботі з сім'єю, який враховує конкретні життєві та індивідуальні особливості.

Видатні педагоги К.Ушинський, О.Шацький, А.Макаренко, В.Сухомлинський, М. Щетинін відводили значну роль у вихованні особистості у колективі та через колектив, а також вміло організованій, спланованій діяльності роботі вихователя, класного керівника..

Зважаючи на актуальність даної проблеми, ми обрали тему курсового дослідження:"Напрямки і форми роботи класного керівника з школярами ".

Мета дослідженнятеоретично обґрунтувати сутність змісту і напрямків роботи класного керівника на сучасному етапі та через експеримент дослідити

впровадження традиційних і нетрадиційних форм, методів виховання учнів .

Згідно з метою і предметом дослідження було визначено такізавдання:

· вивчити теоретичні аспекти роботи класного керівника та зробити аналіз ідей взаємозв’язку сім’ї і школи в психолого-педагогічній науці;

· дослідити через експеримент традиційні та нетрадиційні форми і методи виховання учнів і різні форми проведення батьківських зборів;

· проаналізувати систему виховної роботи сім’ї та школи в сучасній

практиці родинно-шкільного виховання;

· розробити методичні рекомендації для класних керівників щодо використання традиційних і нетрадиційних форм, методів виховання учнів.

Об'єкт дослідженнявиховна робота класного керівника.

Предмет дослідження особливості змісту, напрямків та форм роботи класного керівника.

Методи дослідження:

· аналіз психолого-педагогічної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів з даної теми;

· аналіз науково-методичної літератури;

· спостереження, бесіда, анкетування, експеримент; аналіз продуктів діяльності учнів;

· аналіз порівняння та узагальнення результатів дослідження.

Структура курсової роботи.Курсова робота складається із вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел. Загальний обсяг курсової роботи 49 сторінки, основної частини – 42 сторінок. До основного тексту введено 2 таблиці, 1 схеми та 2 діаграми. Для розкриття змісту викладених теоретичних положень та методичних аспектів роботи запропоновано 3 додатки.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-05; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав