Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз витрат за статтями та елементами

Читайте также:
  1. A. Витратами
  2. III. Групування витрат за елементами та статтями
  3. IV.Склад витрат виробництва
  4. SWOT-аналіз як основа маркетингових досліджень
  5. VІІ етап - аналіз достатності формування доходів.
  6. Аналіз взаємозв’язку показників обсягу товарообороту, витрат і прибутків
  7. Аналіз витрат за загальною сумою та рівнем
  8. Аналіз динаміки та структури майна підприємства
  9. Аналіз динаміки фінансових результатів за складом та структурою

 

Склад витрат операційної діяльності за економічними елементами визначають за витратами, які не включають до собівартості реалізованої продукції (відповідно до П(С)БО 16 "Витрати").

Витрати операційної діяльності підприємства торгівлі групують за такими економічними елементами:

- матеріальні витрати;

- витрати на оплату праці;

- відрахування на соціальні заходи;

- амортизація;

- інші операційні витрати.

Аналіз операційних витрат за економічними елементами передбачає вивчення їхнього складу, структури та її зміни за звітний період чи за декілька періодів. Це дає змогу визначити роль окремих елементів у загальних витратах, оцінити матеріаломісткість, трудомісткість, енергомісткість продукції, виявити тенденції їх зміни і вплив на загальну зміну операційних витрат, своєчасно реагувати на відхилення від прогнозних (очікуваних) показників операційних витрат, визначити найважливіші напрями пошуку резервів їх зниження.

Узагальнені вихідні дані для аналізу операційних витрат за економічними елементами містить розділ ІІ “Елементи операційних витрат” форми №2 “Звіт про фінансові результати” або форми №2-м “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.

Для аналізу за даними фінансової звітності складається аналітична таблиця (таблиця 4.7).

Таблиця 4.7

Структура елементів операційних витрат підприємства за звітний рік

( сума - тис.грн., рівень та питома вага - %)

  Елементи витрат Минулий рік Звітний рік Відхилення Темп зміни, %
  Сума Рівень Питома вага Сума Рівень Питома вага Сума Рівень Питома вага
Матеріальні витрати                    
Витрати на оплату праці                    
Відрахування на соціальні заходи                    
Амортизація                    
Інші операційні витрати                    
Разом операційних витрат                    
Роздрібний товарооборот                    
                                             

 

Витрати є одним із якісних показників господарської діяль­ності підприємств торгівлі, основною метою планування яких є ви­значення загальної суми витрат, необхідної для забезпечення нормальної роботи підприємства, з урахуванням наявних резервів зниження витрат на придбання, доставку, зберігання товарів і реалі­зацію їх споживачам.

Для проведення ґрунтовного аналізу витрат торговельного підприємства здійснюється їх групування за окремими статтями витрат (таблиця 4.8)

Таблиця 4.8

Групування витрат діяльності підприємств торгівлі за


Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав

Динаміка роздрібного товарообороту підприємства за 200_ - 200_ роки | Аналіз структури роздрібного товарообороту | Аналіз факторів, які впливають на товарооборот | ЧН х ГДЛ х РО | Класифікація товарних запасів торговельного підприємства | Аналіз доходів підприємства за загальним їх обсягом, видами, функціями, товарними групами | VІІ етап - аналіз достатності формування доходів. | Виявлення резервів збільшення доходів в торгівлі | Аналіз витрат за загальною сумою та рівнем | Класифікація поточних витрат торговельного підприємства з метою управління ними |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав