Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Читайте также:
  1. ВИМОГИ, ЯКІ ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА
  2. Вкажіть, у відповіді під котрим номером правильно вказано, що розуміють під предметом філософії права.
  3. Гетьманщина XVIII ст.: хар-ка періоду. Введення рос. законів. Діяльність Першої та Другої Малорос. колегій, та рос. тимчасового органа «Управління гетьманською владою»...
  4. Главным предметом исследования экосистемы становятся процессы трансформации вещества и энергии между биотой и физической средой.
  5. Залогодержатель имеет право пользоваться переданным ему предметом залога лишь в случаях, предусмотренных договором, регулярно предоставляя залогодателю отчет о пользовании.
  6. І. Палеоліт (давній кам’яний вік) тривав від появи першої людини і до 11 тис. р. до н. е.
  7. І. Послідовність надання першої допомоги.
  8. Козацько – селянські повстання в Україні кінця XVI – першої половини XVIIст.
  9. Лекція 11. Вирішення господарських спорів у суді першій інстанції.

 

8.Строк розгляду апеляційної скарги

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду розглядається протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про прийняття апеляційної скарги до провадження.

Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної скарги має право:

1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а скаргу без задоволення;

2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;

3) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або частково;

4) змінити рішення.

Відповідно до частини першої статті 101 ГПК апеляційний суд переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами. Додаткові докази приймаються апеляційним судом, якщо заявник обґрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з причин, що не залежали від нього.

У вирішенні питань щодо прийняття додаткових доказів суд апеляційної інстанції повинен повно і всебічно з'ясовувати причини їх неподання з урахуванням конкретних обставин справи і об'єктивно оцінити поважність цих причин. У разі прийняття додаткових доказів у постанові апеляційної інстанції мають зазначатися підстави такого прийняття.

До згаданих підстав належить, зокрема, необґрунтоване відхилення судом першої інстанції клопотань сторін про витребування господарським судом доказів у порядку статті 38 ГПК. У такому разі суд апеляційної інстанції за відповідним клопотанням сторони самостійно витребує необхідні додаткові докази. Апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі (частина друга статті 101 ГПК України).

Повноваження апеляційної інстанції щодо розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції вичерпно визначено статтею 103 ГПК України, яка не передбачає можливості передачі справи, на новий розгляд до суду першої інстанції. Таке право надано апеляційній Інстанції лише у разі скасування ухвал, зазначених у частині сьомій статті 106 ГПК України.

Отже, якщо у процесі перегляду справи апеляційним господарським судом буде встановлено, що суд першої інстанції, приймаючи процесуальний акт, неправомірно відмовив у задоволенні частини позовних вимог, або припинив провадження чи залишив без розгляду позов у певній частині, або ж не розглянув одну чи кілька заявлених вимог, у тому числі в зв'язку з неправомірною відмовою в прийнятті зустрічної позовної заяви, суд апеляційної інстанції повинен самостійно усунути відповідне порушення. Він не вправі передавати справу на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

9. Підстави для скасування або зміни рішення

Підставами для скасування або зміни рішення місцевого господарського суду є:
1) неповне з'ясування обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які місцевий господарський суд визнав встановленими;

3) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого господарського суду, обставинам справи;

4) порушення або неправильне застосування норм матеріального чи процесуального права.
Порушення або неправильне застосування норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного рішення.

Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо:

 

1) справу розглянуто господарським судом у незаконному складі колегії суддів;

2) справу розглянуто господарським судом за відсутністю будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце засідання суду;

3) господарський суд прийняв рішення про права і обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі;

4) рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні;

5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу колегії, що розглядала справу;

6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил предметної або територіальної підсудності, крім випадків, передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу;

7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил виключної підсудності.

За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний господарський суд приймає постанову.
У постанові мають бути зазначені:
1) найменування апеляційного господарського суду, який розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата прийняття постанови;

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала скаргу;

3) найменування місцевого господарського суду, рішення якого оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, прізвища судді (суддів);

4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;

5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;

6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу;

7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією, доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази, мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів;

8) у разі скасування або зміни рішення місцевого господарського суду - доводи, за якими апеляційна інстанція не погодилась з висновками суду першої інстанції;

9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги;

10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова надсилається сторонам у справі в триденний строк з дня її прийняття.

Апеляційний суд вправі прийняти додаткову постанову за заявою особи, яка бере участь у справі, або за своєю ініціативою у разі, якщо він скасував рішення господарського суду першої інстанції повністю або частково і прийняв нове рішення (пункт 2 статті 103 ГПК України). Додаткову постанову може бути прийнято апеляційним судом з підстав і в порядку, зазначеному у статті 88 ГПК України. Згадану постанову може бути оскаржено у касаційному порядку.

10.Розмір судового збіру за подання апеляційної скарги

Згідно до Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011року, - судовий збір - збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, а також за видачу судами документів і включається до складу судових витрат.

Судовий збір справляється:

 

1. за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством;

2. за подання до суду апеляційної і касаційної скарг на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами, заяви про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду та заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України;

 

 

Ставки судового збору встановлюються у таких розмірах:

Найменування документа і дії, за яку справляється судовий збір Ставка судового збору  
Апеляційної скарги на рішення суду, заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків оспорюваної суми
Апеляційної скарги на рішення суду 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні позовної заяви, а у разі подання позовної заяви майнового характеру - 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної суми.
Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду 0,5 розміру мінімальної заробітної плати
Апеляційної скарги на судовий наказ 50 відсотків ставки, що підлягає сплаті за подання заяви про видачу судового наказу в наказному провадженні
Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду, заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду 0,1 розміру мінімальної заробітної плати
апеляційних і касаційних скарг у справі про банкрутство 0,5 розміру мінімальної заробітної плати

 

Додаток 1

 

До Київського апеляційного господарського суду
пров. Рильський, 8, м. Київ, 01025

через Господарський суд м. Києва
вул. Б.Хмельницького, 44-В, м. Київ, 01030

 

Скаржник: Товариство з обмеженою відповідальністю „__________”

Місце знаходження:

Адреса для листування:

у справі:

№ ________ про стягнення _________ грн.

 

Позивач: Приватне підприємство „___________”
Місце знаходження:
ЄДРПОУ ___________
р/р ____________ в ___________, МФО ______

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідальністю „___________”
Місце знаходження:
ЄДРПОУ __________ р/р __________ у ВАТ „_________”,МФО _______

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на рішення Господарського суду м. Києва від ___________ року у справі № ________

 

_________р. Господарський суд м. Києва ухвалив рішення у справі № ________ за позовом Приватного підприємства „______________” (далі – Позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю „__________” (далі – Відповідач) про стягнення ____________ грн., яким задовольнив позовні вимоги Позивача повністю.
_________р. ТОВ „_________” отримало рішення Господарського суду м. Києва від _______р., яке було направлено судом ________р., що підтверджується поштовим штампом на поштовому конверті.

ТОВ „___________” категорично не погоджується з мотивами та доказами по справі як Позивача, викладеними в позовній заяві, так і з Рішенням Господарського суду м. Києва від _______р. у справі № _______, вважає його таким, що прийнято з порушенням норм процесуального та матеріального права, виходячи з наступного:
Ухвалою Господарського суду м. Києва від ________р. про порушення провадження у справі по справ № ________ розгляд справи було призначено на __________р. та зобов’язано Відповідача надати відзив на позов, з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в ньому.
Але Відповідач не мав можливості надати обґрунтований відзив на позов, оскільки в порушення ст. 56 Господарського процесуального кодексу України, Позивач не надіслав на адресу Відповідача документи додані до позовної заяви, яких не було і не могло бути у Відповідача. А саме: копія довідки про вартість робіт за квітень 2007р., копія акту приймання виконаних підрядних робіт за квітень 2007р., копії виписок з банку про перерахування ТОВ „________” ________ грн., копія договору про надання юридичних послуг та інші. У зв’язку із вищевикладеним Відповідач змушений був звернутися з клопотанням до суду про зобов’язання Позивача надіслати документи додані до позовної заяви та просити відкласти розгляд справи для можливості ознайомитися з доказами, наданими Позивачем.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від _______р. справу було відкладено на ___________. Але Відповідач не мав можливості відрядити свого представника та надати витребувані судом документи на вказану дату, у зв’язку із участю представника в іншому судовому засіданні, яке було призначено на ____________р. об ____ год. у приміщенні _____________ районного суду м. Києва у справі про _____________, у зв’язку з чим представником Відповідача було подано відповідне клопотання про відкладення розгляду справи, в якому зазначалося, що копія судової повістки, як підтвердження участі представника ТОВ „__________” в іншому судовому засіданні, та всі інші документи, які суд зобов’язав надати Відповідача будуть направлені на адресу суду до початку наступного судового засідання.

Але суд не взяв це до уваги, та розцінив клопотання, як затягування слухання справи зі сторони відповідача. Категорично не погоджуємося із судженням суду та вважаємо його необґрунтованим.

Також ухвалою суду від _________р. на Позивача було покладено обов’язок надіслати на адресу Відповідача документи додані до позовної заяви, але в порушення вищевказаної ухвали Позивач знову ж не надіслав в повному обсязі документи, додані до позовної заяви.
Незважаючи на вищезазначені клопотання представника Відповідача та ненадання відзиву на позовну заяву, в порушення п.п. 1, 3 ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд м. Києва розглянув справу за наявними в ній матеріалами та виніс Рішення, яким позовні вимоги повністю задовольнив. Своїм рішенням суд позбавив нас можливості надати відповідні докази для послідуючого встановлення фактичних обставин справи і справедливого та неупередженого застосування законодавства, що є грубим порушенням наших прав.

По суті заявлених Позивачем вимог слід зазначити наступне:
Відповідно до п. 2.1. договору підряду №___ від ________р. вартість робіт по даному договору є договірною. Договірна ціна робіт є динамічною і є невід’ємною частиною договору. Зміна вартості робіт погоджується сторонами і оформляється окремим доповненням до договору.

Відповідно до п.п. 5 та 22 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005р. №668 про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві: „Істотними умовами договору підряду є: договірна ціна...”, „якщо під час укладання договору підряду через невизначеність витрат чи інші обставини остаточно встановити договірну ціну неможливо, сторони у договорі підряду визначають приблизну договірну ціну, а також порядок її коригування в процесі виконання робіт (будівництва об’єкта).

В супереч умов договору договірна ціна не була узгоджена між сторонами, що підтверджує відсутність жодного документа, що підтверджує її узгодження або порядок її коригування. Але суд у своєму рішенні чомусь не приділяє уваги даному факту та не вважає за необхідне заслухати думку Відповідача з цього приводу.
Відповідно до п.5 офіційних пояснень щодо заповнення Типової форми № КБ-3 (довідка про вартість виконаних підрядних робіт) та типової форми № КБ-2в (акт приймання виконаних підрядних робіт), затверджених наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету України з будівництва та архітектури від 21 червня 2002 р. N 237/5, вартісні показники форми відображаються за рівнем цін, визначених у договірній ціні, складеній у поточних цінах, підтверджених підрядником та узгоджених з замовником, якщо інше не передбачене контрактом (договором) на виконання робіт.

Але Позивач в супереч умовам договору та чинного законодавства, надіслав довідку про вартість виконаних підрядних робіт та акт приймання виконаних підрядних робіт на адресу Відповідача, із зазначенням цін, які не були обумовлені договором, не були узгоджені з замовником та не відповідають середнім встановленим цінам в ___________ області.
Окрім цього у вищевказаних довідці та акті не зазначено номера та дати укладення договору, щодо проведення робіт на даному об’єкті. Тобто, невідомо за яким договором проводилися підрядні роботи.

Також суд у своєму рішенні посилається на перерахування ТОВ „________” за виконані роботі по договору у безготівковому порядку на рахунок ПП „_________” грошових коштів на загальну суму _________ грн.

Не зрозуміло яке відношення до договору №____ від _______р. має перерахування ТОВ „_______” ________ грн., якщо згідно Платіжних доручень №_____ від ________р., № _______ від ___________р. та № ________ від ________р. вищевказані кошти були перераховані за роботи згідно договору підряду №_____ від ___________р.

Отже, під час винесення Господарським судом рішення від _________р. мало місце недоведеність обставин, що мають значення для справи, які Господарський суд визнав встановленими. Це призвело до винесення неправильного рішення і як слідство є підставою для його скасування в апеляційному порядку згідно з ст. 104 ГПК України та винесення нового рішення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись вимогами ст.ст. 91, 92, 101, 104 Господарського процесуального кодексу України,


ПРОШУ:

 

1. Скасувати рішення Господарського суду м. Києва по справі № ________ від _________р. повністю та постановити нове рішення, яким відмовити в позові ПП „________” повністю.

2. Стягнути з Позивача понесені Відповідачем судові витрати.


ДОДАТКИ на _____ арк.

1. Копія конверта;
2. Копія судової повістки;
3. Довідка про середню вартість будівельних робіт;
4. Копія платіжного доручення №______від ________.;
5. Копія протоколу з/з про призначення директора ТОВ „________”;
6. Докази відправлення позивачу копії апеляційної скарги;
9. Оригінал платіжного доручення про сплату держ.мита.
10. Довіреність від ________р.


Представник ТОВ „__________” _________________
(довіреність від _________.)


„___”________________ 20_р.

 

Додаток 2
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 128 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав