Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що не можна віднести до суб’єктів фінансових відносин ?

Читайте также:
  1. X. Міжнародні відносини
  2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  3. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  4. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
  5. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  6. Антиконкурентні узгоджені дії суб’єктів господарювання.
  7. Взаємовідносини з військовими
  8. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  9. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це
  10. взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці

@) грошові фонди;

* Відпускна ціна на продукцію включає:

@) витрати і прибуток;

* До доходів від операційної діяльності належать:

@) доходи від реалізації продукції;

* За порушення розрахунково – платіжної дисципліни до підприємства застосовують такі санкції:

@) договірні, банківські та фінансові;

* Валовий прибуток підприємства-це:

@) різниця між чистим доходом від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції;

* Вкажіть правильне визначення терміна «вексель»:

@) цінний папір, що засвідчує безумовне грошове зобов’язання боржника сплатити у певний термін зазначену суму грошей;

* Фінансові ресурси підприємства-це:

@) сукупність коштів, що перебувають у розпорядженні підприємства і є джерелом його виробничого та соціального розвитку;

* Назвіть основні функції фінансів підприємств:

@) розподільча і контрольна;

* Дати правильне визначення грошових фондів:

@) частина грошових коштів, які мають цільове спрямування;

* Кредитування як форма фінансового забезпечення полягає у:

@) тимчасовому використанні позичених ресурсів на принципах поворотності, строковості, платності і забезпеченості;

* Бюджетне фінансування – це:

@) форма фінансового забезпечення, яке проводиться винятково за рахунок коштів державного бюджету;

*Лізинговий кредит-це:

@) кредит, який в товарній формі лізингодавець надає лізингоотримувачу;

* Балансовий метод фінансового планування це:

@) метод балансування підсумкових показників визначення джерел покриття;

Що характеризує рівень фінансової стійкості підприємства?

@) відносини між позиковими і власними коштами;

* Консорціумний кредит-це:

@) кредит, за якого кредитування підприємства здійснює група кредиторів на чолі з головним банком;

* Оцінювання ефективності використання основних засобів здійснюють за показниками:

@) фондомісткості, фондоозброєності та фондовіддачі;

* Дисконт-це:

@) сума, яку утримують банки за урахуванням векселів;

* Поняття”засоби виробництва” і “виробничі фонди”:

@) поняття “засоби виробництва” ширше, ніж поняття “ виробничі фонди”;

* Основні виробничі фонди:

@) переносять свою вартість на вартість продукції частинами протягом усього терміну служби;

Яке з наведених визначень фінансів підприємств є правильним?

@) грошові відносини які виникають у результаті виробичного-господарської діяльності і відображають формування й використання фондів грошових коштів;

Що не можна віднести до суб’єктів фінансових відносин?

@) різниця між виручкою від реалізації продукції і собівартістю продукції;


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 80 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав