Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. X. Міжнародні відносини
  3. Автоматизація внутрішньо банківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій.
  4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  5. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  6. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  7. Аналіз виробництва культури
  8. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  9. Аналіз витрат на виробництво продукції
  10. Аналіз вихідних умов

2.1. Загальна характеристика АППБ "Аваль"

 

За визначенням МВФ та НБУ банк "Аваль" зайняв провідне місце серед найбільших банків України і фактично набув статусу банку загальнонаціонального значення.

АППБ "Аваль" бере участь у важливих державних проектах, разом з іншими підставляє плече для вирішення найгостріших соціальних проблем.

Правління банку докладає всіх зусиль, аби в малосприятливому середовищі продемонструвати високу надійність.

Правління висунуло перед усіма підрозділами АППБ "Аваль" такі вимоги:

- збереження конкурентних позицій банку в усіх регіонах;

- нормування та диверсифікація ресурсної бази за рахунок залучення залишків коштів інших юридичних осіб, поточних та строкових депозитів фізичних осіб;

- проведення ефективної відсоткової політики щодо залучення та розміщення ресурсів;

- підвищення якості та доходності кредитного портфеля;

- нарощування валютної позиції;

- підтримання необхідного рівня ліквідності;

- формування строкових резервів за кредитними ризиками;

- виконання бюджету.

В умовах жорстких антикризових заходів уряду та НБУ АППБ "Аваль" намагався дотримуватися усіх встановлених економічних показників. Основні економічні нормативи банку в 2002р. були такі: норматив капіталу - 145 млн.грн (при мінімальному значенні 8 млн. грн.); норматив платоспроможності - 13,58% (при оптимальному значенні 8%); норматив загальної ліквідності - 104,56% (при оптимальному - 100%). Кошти, отримані завдяки нарощуванню ресурсної бази й вивільнені в результаті скорочення портфеля цінних паперів, спрямовувалися насамперед, на кредитування економіки. Основним джерелом доходів банку є відсоткові доходи.

Однією із сталих характеристик АППБ "Аваль" є динаміка зростання його капіталізації. Це забезпечує підвищення інвестиційного потенціалу, неухильне розширення операцій із різними групами клієнтів, зміцнює довіру до банку. Акції банку розповсюджуються у відкритому продажу й користуються попитом у населення України.

Загальна кількість акціонерів АППБ "Аваль" - 154717 фізичних та юридичних осіб України, фізичним особам належить 65,42% статутного капіталу. Найбільшими акціонерами і стратегічними партнерами банку є Пенсійний фонд України, ДПЕЗ "Укртелеком" та ДППЗ "Укрпошта".

Динаміка зростання статутного капіталу банку представлена на графіку 1.

Значну роль в розвитку банку відіграє регіональна політика. АППБ "Аваль" - перший серед комерційних банків за кількістю структурних підрозділів. Розгалуженість банку дає змогу максимально наблизитися до споживача в усіх регіонах,сприяє постійному зростанню кола партнерів.

Банк "Аваль" пропонує скористатися широкою мережею послуг, які надає клієнтам. Однією з таких послуг є "Аваль-пейдж", підключившись до якої ми зможемо отримувати інформацію про залишки по рахунках на пейджер чи мобільний телефон (SMS)

Серед послуг слід виділити таку, як електронний ваучер - це таємний доступ до послуги, який зазначено на паперовому чеку. Після введення коду до відповідної системи Ви отримаєте/поповните обрану передплачену послугу. Електронний ваучер є зручним носієм таємного коду аналогічний пластиковій картці доступу до передплачених послуг.

З'явилася нова унікальна можливість збереження та захисту власних коштів. Акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" пропонує нову послугу: продаж фізичним особам - резидентам і нерезидентам - банківських золотих злитків 999,9 проби вагою 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 і 1000грамів та 1 унція (31,1035 грамів).

Основні переваги операцій з банківськими металами:

- реальна можливість і найнадійніший спосіб захисту ваших коштів від інфляції, оскільки ні гривня, ні іноземна валюта не захищені від обвалів;

- банківські злитки компактні, займають мало місця та зручні для транспортування;

Зберігач АППБ надає юридичним особам усіх форм власності та фізичним особам на підставі договорів про відкриття й обслуговування рахунків у цінних паперах повний комплекс депозитних послуг:

- відкриття рахунку для обліку цінних паперів (як для корпоративних, так і для державних) клієнта, депонованих у зберігача цінних паперів;

- відповідальне збереження цінних паперів;

- знерухомлення документарних цінних паперів клієнта з метою їхнього подальшого обігу в електронному вигляді;

- облік переходу права власності на цінні папери за розповсюдженням клієнта;

Свою діяльність Зберігач АППБ "Аваль" здійснює згідно з чинним законодавством України, внутрішнім Положенням та регламентом, затвердженими Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку.

Банк "Аваль" пропонує клієнтам банку повний перелік юридичних послуг в сфері банківської, зовнішньо-економічної діяльності, претензійно-позовної роботи та інших питань юриспруденції. Згідно з напрямками роботи банку юристи проводять кваліфіковані консультації і здійснюють підготовку й оформлення документації за запитом клієнта. Цікавим є те, що розробка оптимальної схеми кредитування клієнтів Банку є платною, і година такої роботи коштує 50 грн.

Для максимально якісного та швидкого обслуговування приватних клієнтів банк "Аваль" пропонує будь-які види грошових переказів: звідкриттям та без відкриття рахунку в національній та іноземній валюті, на користь фізичних та юридичних осіб, на території України та за кордон. Без відкриття та з відкриттям поточного рахунку приватні особи можуть отримувати та здійснювати перекази коштів в іноземній валюті у 196 країнах світу за допомогою всесвітньовідомої системи Western Union Finansial Service, Inc. При цьому послуга Qvik Pay дозволить переказати кошти на користь юридичних осіб. Протягом років банк "Аваль" залишається найкращим агентом Western Union у Східній Європі та обслуговує понад 54% усіх трансакцій в Україні при наявності більше 1246 відділень.

Депозити бувають з виплатою відсотків:

- щомісячно;

- в кінці строку депозиту;

- в день оформлення договору;

- можуть приєднуватися (щомісячно) до загальної суми боргу.

Сьогодні банк пропонує своїм клієнтам рахунки до запитання, депозитні розрахунки (з виплатою відсотків наприкінці терміну; термінові із щомісячною виплатою відсотків; накопичувальні - з можливістю поповнення і додатком відсотків до основної суми депозиту), а також пенсійні рахунки для одержання пенсій.

Таким чином, з вищенаведеного можна зробити висновок про широку розгалуженість як банківської мережі, так і банківських послуг та операцій. Тому координувати діяльність потрібно кожному працівнику, а не покладати це на плечі керівників. Лише співпраця між філіями та відділеннями приведе до бажаного результату.

 

2.2. Основні принципи та аналіз формування кредитного портфелю банку "Аваль"

Характерною особливістю функціонування комерційних банків в Україні є переважання вструктурі активнихоперацій позичкових коштів. Прицьому для банку дуже важливо стратегічно оцінити можливості формування кредитного портфеля з тим, щоб забезпечити максимальну ефективність використання залучених депозитних коштів, їх повну віддачу і зростання прибутковості роботи. Цим досягається подвійний ефект: з однієї сторони, банк отримує прибуток, який можна використати для розширеного розвитку або знову ж реінвестувати, при цьому в державний бюджет надходять кошти у вигляді податкових платежів, а з іншого боку, підприємство зацікавлене в якнайефективнішому використанні та швидкому обороті капіталу, знову ж таки, поповнюється державний бюджет і задовільняються суспільні потреби.

Головним критерієм при формуванні та подальшому функціонуванні кредитного портфеля банку є їхня дохідність, і, оскільки позичкові та інвестиційні операції є найбільш прибутковими у банківській діяльності, вони мають найбільшу питому вагу у складі активів комерційного банку.

Як правило, ініціатором кредитної угоди виступає клієнт, коли йому бракує коштів на певний момент для здійснення підприємницької діяльності.

При цьому виникають особисті стосунки між боржником і кредитором, що є особливістю кредитного портфеля, у всіх інших напрямках портфельної теорії діяльність буває відокремленою та знеособленою.

Формуючи кредитний портфель, банки зобов'язані підтримувати оптимальну структуру своїх активів і відповідно до економічної ситуації змінювати її або на користь позичок, або на користь інвестицій.

Для АППБ "Аваль" структура кредитного портфеля представлена у вигляді таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав