Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підстави та умови зупинення досудового розслідування.

Читайте также:
  1. Базисні умови поставки товару.
  2. Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання
  3. Вибори і референдуми в Україні, їх види та умови проведення
  4. Види дієздатності та умови настання.
  5. Види уваги.Умови функціонування кожного з видів уваги
  6. Виникнення філософії та його передумови. 1 страница
  7. Виникнення філософії та його передумови. 2 страница
  8. Виникнення філософії та його передумови. 3 страница
  9. Виникнення філософії та його передумови. 4 страница
  10. Виникнення філософії та його передумови. 5 страница

Підстави зупинення досудового розслідування - це передбачені законом обставини, з якими законодавець пов’язує можливість прийняття рішення про зупиненнядосудового розслідування.

Зупинимось на кожній з цих підстав, передбачених ч. 1 ст. 280 КПК.

1. Підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні, за умови підтвердження цього відповідним медичним висновком (п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК).

Критерій тяжкості захворювання як обставина, що обумовлює можливість зупинення досудового розслідування, відрізняється від медичних критеріїв тяжкості захворювань і ступеня суттєвості шкоди здоров’ю як кримінально-правової категорії.

Захворювання є тяжким у сенсі п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК, якщо воно перешкоджає участі підозрюваного в провадженні слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій.

У той же час деякі тяжкі за медичними критеріями захворювання на певних етапах свого розвитку не перешкоджають участі у кримінальному провадженні і не є тяжкими в кримінальному процесуальному значенні.

Захворювання повинно бути встановлене медичним висновком. На жаль, законодавець не визначає, яку форму повинен мати медичний висновок. Припускається, що ним можуть бути такі документи: довідка лікаря, висновок експерта (судового медика ао психіатра). При цьому довідка або висновок, складені лікарем поза зв’язком із конкретним кримінальним провадженням, можуть бути прийняті як документи, що підтверджують наявність такого характеру захворювання саме на момент вирішення питання про зупинення досудового розслідування. Ініціатива в їх отриманні може виходити як від слідчого, прокурора, так і від підозрюваного, його захисника, законного представника.

Якщо під час кримінального провадження буде встановлено, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння в стані неосудності або після вчинення кримінального правопорушення захворіла на психічну хворобу, яка виключає її осудність, то в таких випадках досудове розслідування не зупиняється. Кримінальне провадження продовжується за правилами, встановленими гл. 39 КПК.

Зупинення досудового розслідування за п. 1 ч. 1 ст. 280 КПК можливе, якщо:

а) доведено факт вчинення кримінального правопорушення;

б) прокурором, слідчим за погодженням з прокурором особі повідомлено про підозру;

в) захворювання за своїм характером є таким, що передбачає можливість через деякий час як повного одужання, так і зняття його гострих форм. Якщо підозрюваний захворів іншою тяжкою хворобою, яка взагалі перешкоджає закінченню провадження, можливе вирішення питання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК і ст. 48 КК у зв’язку зі зміною обстановки, оскільки особа в результаті тяжкого захворювання перестає бути суспільно небезпечною;

г) слідчий виконав всі слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе за відсутності підозрюваного.

2. Досудове розслідування може бути зупинено у випадках, коли підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме (п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК).

Зазначена підстава означає, що під час кримінального провадження особу підозрюваного встановлено, але він переховується, його місцезнаходження залишається невідомим, і це перешкоджає закінченню досудового розслідування.

Отже, ця підстава включає дві складові: 1) підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та 2) місцезнаходження його органам досудового розслідування та суду невідоме.

Умисне ухилення підозрюваного від органів досудового розслідування повинно бути підтверджене доказами. Таке ухилення особи тягне за собою також і зупинення перебігу строку давності притягнення до кримінальної відповідальності, який відновлюється лише після затримання особи чи її явки із зізнанням (ч. 2 ст. 49 КК).

Зупинення досудового розслідування на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК можливе лише за додержання таких умов:

а) доведено факт вчинення кримінального правопорушення;

б) прокурором, слідчим за погодженням із прокурором особі повідомлено про підозру;

в) слідчий виконав всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе, а також всі дії для визначення місцезнаходження особи. Встановлення такої вимоги обумовлене існуванням небезпеки втрати доказів впродовж часу, який може пройти з моменту зупинення розслідування, до його відновлення.

3. Відповідно до п. З ч. 1 ст. 280 КПК досудове розслідування підлягає зупиненню також у разі наявної необхідності виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва (глави 42-45 КПК). Цей вимушений захід обумовлений необхідністю звернення компетентних органів України із запитами до уповноважених органів іноземних держав про виконання певних процесуальних дій, передбачених КПК та міжнародними договорами. їх виконання в інших державах може тривати досить довго. Тому на час виконання відповідних процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва до отримання компетентними органами України матеріалів щодо виконання запитів про міжнародну правову допомогу досудове розслідування може бути зупинено.

Зупинення досудового розслідування на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК можливе за додержання таких умов:

а) доведено факт вчинення кримінального правопорушення;

б) прокурором, слідчим за погодженням із прокурором особі повідомлено про підозру;

в) слідчий виконав всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких можливе та необхідне до зупинення досудового розслідування.

Слід ще раз підкреслити, що вказаний у ч. 1 ст. 280 КПК перелік підстав для зупинення досудового розслідування є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.

З прийняттям нового КПК постає питання щодо права прокурора, слідчого за погодженням з прокурором зупиняти досудове розслідування кримінальних проступків у формі дізнання. Відповідно до ст. 298 КПК досудове розслідування проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПК, з урахуванням положень гл. 25 КПК «Особливості досудового розслідування кримінальних проступків». Таким чином, гл. 23 КПК «Зупинення досудового розслідування» належить до процесуальних інститутів, що використовуються відповідними повноважними особами у ході дізнання, а, отже, прокурор, слідчий за погодженням із прокурором вправі зупиняти як досудове слідство, так і дізнання.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 93 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав