Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.

Екологічній експертизі підлягають:

- проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку галузей економіки, генеральних планів населених пунктів, схем районного планування;

- техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти на будівництво і реконструкцію підприємств та об'єктів, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, незалежно від форм власності та підпорядкування;

- документація по створенню нової техніки, технології, матеріалів і речовин, зокрема та, що закуповується за кордоном;

- матеріали, сировина, продукція, системи і об'єкти, впровадження або реалізація яких може призвести до порушення норм екологічної безпеки та негативного впливу на навколишнє середовище чи створення небезпеки для здоров'я людей.

Державна екологічна експертиза проводиться експертними структурами на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, компетентності, незалежності, гласності та довгострокового прогнозування. Висновок державної екологічної експертизи є обов'язковим для виконання. Позитивне рішення є підставою для відкриття фінансування програм, проектів.

Суб'єктам підприємництва необхідно дотримуватись державних стандартів та нормативів у галузі навколишнього природного середовища з тим, щоб забезпечити раціональний режим використання природних ресурсів.

Система екологічних нормативів включає:

а) нормативи екологічної безпеки (гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у природі, гранично допустимі рівні акустичного, електромагнітного, радіаційного та іншого шкідливого фізичного впливу, гранично допустимий вміст шкідливих речовин у продуктах харчування);

б) гранично допустимі викиди у навколишнє природне середовище забруднюючих хімічних речовин, рівні шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів.

Використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з дотриманням обов'язкових екологічних вимог:

- раціонального та економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- застосування біологічних, хімічних методів поліпшення якості природних ресурсів;

- здійснення господарської діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що підлягають особливій охороні.

В сучасних умовах підвищується роль екологічної безпеки шляхом здійснення комплексу економічних, технічних, організаційних, державно-правових заходів. Екологічна безпека — це такий стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується запобігання погіршенню екологічної обстановки та виникненню небезпеки для здоров'я людей.

Суб'єкти, що здійснюють проектування, виробництво, експлуатацію та обслуговування автомобілів, літаків, суден, інших пересувних засобів, виробництво і постачання пального, зобов'язані розробляти і здійснювати комплекс заходів щодо зниження токсичності та знешкодження шкідливих речовин, що містяться у викидах транспортних засобів, переходу на менш токсичні види енергії й пального, дотримання режиму експлуатації транспортних засобів та інші заходи, спрямовані на запобігання й зменшення викидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище.

Особливій охороні підлягають об'єкти природно-заповідного фонду (державні заповідники, природні національні парки, ботанічні сади, зоологічні парки, парки-пам'ятники садово-паркового мистецтва), курортні, лікувально-оздоровчі та рекреаційні зони, рідкісні види тварин і рослин.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 79 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав