Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Недобросовісна конкуренція — це будь-які дії у конкуренції, що суперечать правилам, торговим та іншим чесним засобам у підприємницькій діяльності.

Читайте также:
  1. I. Конкуренція аналогів
  2. В Україні проводиться державна екологічна експертиза, яка є обов'язковою у процесі господарської, інвестиційної, управлінської діяльності.
  3. Варіант 8 (Р,С,Т,У) Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим іноземного інвестування
  4. Взаємодія соціології з іншими науками
  5. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  6. Взаємозв’язок адміністративно-процесуального права з іншими галузями права України
  7. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
  8. Відносини адвоката з судом та іншими учасниками судового процесу
  9. Відносини адвоката при здійсненні професійної діяльності з іншими органами та особами
  10. Відсутність вольової діяльності.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розглянемо, які дії вважаються недобросовісною конкуренцією.

1. Неправомірне використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки. Призводить до перетину з діяльністю іншого суб'єкта господарювання, який має пріоритет на їхнє використання.

2. Неправомірне використання товару іншого виробника. Це передбачає введення у господарський обіг під своїм позначенням товару стороннього виробника без дозволу уповноваженої на те особи.

3.Копіювання зовнішнього вигляду виробу. Це відтворення зовнішнього вигляду продукту іншого суб'єкта господарювання і введення його у господарський обіг без однозначного зазначення вироб­ника копії, що може призвести до перетину з діяльністю іншого суб'єкта.

4.Порівняльна реклама. Містить порівняння з товарами, роботами, послугами чи діяльністю іншого підприємця. Не вважаються неправомірними порівняння в рекламі, якщо наведені відомості про товари, роботи, послуги, підтверджені фактичними даними є достовірними, об'єктивними, корисними для інформування споживачів.

5.Дискредитація підприємця. Це поширення у будь-якій формі неправдивих, неточних або неповних відомостей, пов'язаних з особою чи Діяльністю суб'єкта господарювання, які завдали шкоди діловій репутації.

6. Купівля-продаж товарів, виконання робіт, надання послуг із примусовим асортиментом. Це продаж однієї продукції за умови продажу іншої, не потрібної споживачу або контрагенту, тобто пряме нав'язування.

7.Підштовхування до бойкоту суб'єкта господарювання (підприємця). Це спонукання конкурентом іншої особи, безпосередньо або через посередника, до відмови від встановлення договірних зв'язків із Цим суб'єктом.

8.Схиляння постачальника до дискримінації покупця (замовника).

9.Схиляння суб'єкта господарювання (підприємця) до розірвання Договору з конкурентом. Це вчинене з корисливих мотивів або в інтересах третіх осіб спонукання суб'єкта господарювання (підприємця) —учасника договору до невиконання або до недобросовісного виконання договірних зобов'язань перед цим конкурентом шляхом надання або пропонування суб'єкту — учаснику договору, безпосередньо або через посередника, матеріальної винагороди, компенсації чи інших переваг.

10.Підкуп працівника постачальника. Це надання або пропонування йому конкурентом покупця (замовника), безпосередньо або через посередника, матеріальних цінностей, майнових або немайнових благ за неналежне виконання або невиконання працівником постачаль­ника службових обов'язків, що випливають з укладеного чи пов'язані з укладенням між постачальником і покупцем договору щодо поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що призвело до отримання конкурентом покупця (замовника) певних переваг перед покупцем (замовником).

11.Підкуп працівника покупця (замовника).

12.Неправомірне збирання комерційної інформації. Мається на увазі здобуття протиправним способом відомостей, які, відповідно до законодавства України становлять комерційну таємницю, що завдає шкоди суб'єкту господарювання.

13.Розголошення комерційної таємниці.

14.Неправомірне використання комерційної таємниці. Це передбачає впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності неправомірно здобутих відомостей.

Здійснення вищевказаних дій, визначених як недобросовісна конкуренція, тягне за собою штраф накладений Антимонопольним комітетом України, а також адміністративну, цивільну відповідальність.

На основі розгляду справ з конкуренції Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення приймають обов'язкові для виконання рішення про:

визнання факту недобросовісної конкуренції та її припинення;

офіційне скасування за рахунок порушника поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей;

накладання штрафів;

вилучення товарів із неправомірно використаним позначенням та копій виробів іншого суб'єкта господарювання (підприємця);

скасування або зміну прийнятих органами державної виконавчої влади неправомірних актів.

Суб'єкти підприємницької діяльності при сприянні зацікавлених організацій можуть розробляти правила професійної етики у конкуренції для відповідних сфер бізнесу, а також для певних галузей економіки. Розроблені підприємцями правила професійної етики у конкуренції погоджуються з Антимонопольним комітетом України. Правила професійної етики у конкуренції можуть використовуватись при укладанні договорів, розробці установчих та інших документів.

Багато підприємців незалежно від виду бізнесу мають справу з організацією своєї продукції, послуг. їм потрібно знати ступінь та умови відповідальності у рекламній діяльності.

Так, відповідно до Закону України «Про рекламу» забороняється:

поширювати інформацію щодо продукції, виробництво або реалізацію якої заборонено;

розповсюджувати твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також ті, що дискредитують продукцію інших осіб;

подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення законодавства, завдають чи можуть завдати шкоди здоров'ю або життю людей та навколишньому природному середовищу, а також спонукають до нехтування засобами безпеки;

використовувати засоби і технології, які безпосередньо діють на підсвідомість споживача;

наводити твердження, що дискримінують осіб, які не користуються продукцією, що рекламується;

рекламувати продукцію, яка підлягає обов'язковій сертифікації або виробництво чи реалізація якої потребує наявності ліцензії, у разі відсутності цього документу;

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без згоди останньої;

копіювати текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі іншої продукції, якщо інше не передбачено чинним законодавством про авторське право та суміжні права.

Що вважається недобросовісною рекламою?

Недобросовісною рекламою вважається реклама, яка внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, Порушення вимог щодо часу, місця і способу розповсюдження вводить або може ввести в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам та Державі.

Недобросовісна реклама заборонена. Прийоми та спеціальні ефекти, мета яких — привернути увагу або викликати позитивні емоції, не створюючи неправильного розуміння споживачем загальної ідеї, не вважаються недобросовісною рекламою. Рішення щодо визначення реклами недобросовісною приймають державні органи, у компетенцію яких входять такі повноваження.

Підприємці несуть відповідальність за порушення законодавства про рекламу у таких випадках:

- розповсюдження реклами щодо продукції, виробництво або реалізація якої заборонені законодавством України;

- порушення порядку виготовлення та розповсюдження реклами;

- недотримання вимог законодавства щодо змісту та достовірності реклами.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав