Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

При втраті багажу, зданого до автомобільного перевезення з оголошенням його цінності, - в розмірі оголошеної цінності багажу, але не вище його реальної вартості.

Читайте также:
  1. Б) товарно-матеріальні цінності в обігових коштах становлять 44%.
  2. Види деформацій.Закон Гука справедливий для таких деформацій, після яких тіло знову набуває попередніх розмірів і форми. Такі деформації називають пружними.
  3. Види транспортних договорів при зовнішньоторговельних перевезеннях.
  4. Виплата цієї допомоги у перші 90 календарних днів зазначеним особам не здійснюється. Виплата починається з 91 календарного дня у розмірі 80% до визначеного розміру.
  5. Витрати з перевезення майна;
  6. Відповідальність залізниць при міжнародних залізничних перевезеннях.
  7. Гроші, валютні цінності та цінні папери як об’єкти цивільних прав
  8. Експертиза наукової й практичної цінності документів.
  9. Змішані перевезення.
  10. Категорія F – Обов’язки продавця обмежуються відправкою твоару, основне перевезення ним не оплачено.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Вартість багажу визначається виходячи з його ціни, яка при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічні товари. Якщо недостача або пошкодження (псування) частини багажу впливає на вартість іншої частини багажу з даної багажної квитанції, то при визначенні розмірів відшкодування приймається до уваги загальна маса залежного багажу.

У разі скасування рейсу або переносу відправлення пасажирського автомобільного транспортного засобу по автомобільній перевезення пасажирів в регулярному повідомленні перевізник або оператор автомобільних перевезень пасажирів на вимогу пасажира до початку відправлення пасажирського автомобільного транспортного засобу повертає пасажиру вартість пред'явленого разового проїзного документа, а також вартість оплачених пасажиром додаткових послуг з майбутньої перевезенні.

Якщо інше не передбачено договором перевезення пасажира в регулярному повідомленні за затримку відправлення пасажирського автомобільного транспортного засобу або запізнення прибуття в пункт призначення більш ніж на 1 годину перевізник сплачує пасажирові на вимогу останнього неустойку в розмірі 20% від вартості автомобільного перевезення пасажира, якщо не доведе, що затримка або запізнення мали місце внаслідок непереборної сили або інших, не залежних від перевізника обставин. У разі відмови пасажира від автомобільного перевезення з причини такої затримки пасажирського автомобільного транспортного засобу перевізник або оператор автомобільних перевезень пасажирів зобов'язаний повернути пасажиру провізну плату.

Замовник автомобільних перевезень за невикористання своєчасно поданих пасажирських автомобільних транспортних засобів несе перед автомобільним перевізником відповідальність у розмірі затрат на подачу цих коштів, якщо інше не передбачено законодавством або угодою сторін.

Замовник автомобільних перевезень пасажирів несе відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини майну перевізника, а також майну третіх осіб, за яке несе відповідальність перевізник. Розмір відшкодування залежить від розміру заподіяної шкоди.

Відповідальність за інші відхилення від умов договору перевезення пасажира, які привели до додаткових витрат перевізника, визначається угодою сторін і законодавством.

Замовник автомобільних перевезень пасажирів звільняється від відповідальності, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором сталося внаслідок непереборної сили або інших невідворотних за даних умов обставин, припинення або обмеження уповноваженими державними організаціями автомобільних перевезень у певних напрямках, а також в інших випадках, передбачених законодавством.

При проїзді в пасажирському автомобільному транспортному засобі без проїзного документа (з недійсним проїзним документом, в тому числі не погашеним за допомогою пристрою для гасіння) або провезенні багажу (ручної поклажі) без оплати пасажир повинен оплатити проїзд або провезення багажу (ручної поклажі) і сплатити штраф відповідно до чинного законодавства.

У разі порушення пасажиром норм Правил та відмови від оплати штрафу, а також неможливості встановлення його особи через непред'явлення відповідних документів він може бути доставлений у відділення міліції для встановлення особи та оформлення протоколу про адміністративне правопорушення.

Випадки вилучення і обмеження відповідальності, встановлені цивільним законодавством та Правилами для перевізників, поширюються також на операторів автомобільних перевезень пасажирів, що представляють інтереси автомобільних перевізників.

У разі втрати або псування багажу, пошкодження багажу (ручної поклажі) пасажира з вини перевізника повинен бути складений акт, який є підставою для відшкодування понесеного збитку в установленому порядку. Акт складається представником оператора пасажирського терміналу, а в передбачених законодавством випадках - уповноваженими державними організаціями і має бути підписаний пасажиром і представником перевізника.

Претензія може бути пред'явлена ​​перевізнику протягом тримісячного терміну з дня втрати багажу чи пошкодження багажу (ручної поклажі) або заподіяння шкоди здоров'ю пасажира. У разі хвороби пасажира, коли він за станом здоров'я не здатний пред'явити претензію, термін її пред'явлення продовжується до одужання пасажира.

Перевізник зобов'язаний протягом місяця з дня надходження претензії з усіма необхідними документами розглянути її і повідомити заявнику про результати розгляду. У разі повного або часткового відхилення претензії перевізник зобов'язаний у своєму повідомленні вказати причини і повернути документи, прикладені до претензії.

Термін позовної давності за вимогами, що випливають із договору автомобільного перевезення пасажира, встановлюється в три роки з моменту, коли особа, якій було завдано шкоду або збиток, дізналася або повинна була дізнатися про це.

У разі виявлення протягом календарного року лицензирующим або іншим державним органом, який в межах своєї компетенції контролює здійснення ліцензіатами ліцензованих видів діяльності, грубого порушення ліцензіатом, його відокремленим підрозділом (філією) законодавства про ліцензування або встановлених вимог і умов здійснення ліцензованого виду діяльності орган, що ліцензує, видав ліцензію, приймає рішення про її анулювання.

До грубих порушень ліцензіатом законодавства про ліцензування або встановлених ліцензійних вимог і умов здійснення ліцензованої діяльності належать:


випуск на лінію (відправлення в рейс) транспортного засобу з несправностями, за наявності яких забороняється експлуатація транспортного засобу, а також без оформленого в установленому порядку подорожнього листа і (або) інших транспортних документів, передбачених законодавством;


залучення до здійснення ліцензованої діяльності водіїв, що не відповідають ліцензійним вимогам;


здійснення ліцензованої діяльності без наявності ліцензійної картки на автомобільний транспортний засіб;


передача ліцензійної картки іншій юридичній особі або індивідуальному підприємцеві;


використання для здійснення перевезень пасажирів автомобільних транспортних засобів, обладнаних з порушенням вимог законодавства, технічних нормативних правових актів;


безквитковий провіз пасажирів автомобільним транспортним засобом при здійсненні перевезень на підставі відповідного дозволу;


порушення вимог законодавства в галузі автомобільного транспорту при перевезенні пасажирів автомобільними транспортними засобами в нерегулярному сполученні, а також автомобілями-таксі;

Здійснення перевезень пасажирів у регулярному повідомленні автомобільними транспортними засобами, що перебувають у ліцензіата на праві оренди даних транспортних засобів з наданням послуг з управління та технічної експлуатації.


Автомобільний перевізник може бути попереджений або позбавлений дозволу на виконання автомобільних перевезень пасажирів у регулярному сполученні в наступних випадках:


невиконання чи неналежне виконання зобов'язань по автомобільній перевезення пасажирів;


порушення умов безпеки автомобільних перевезень пасажирів, заподіяння шкоди життю або здоров'ю пасажира;


невиконання положень нормативних правових актів у галузі автомобільних перевезень пасажирів;


провезення пасажирів та багажу (ручної поклажі) без оплати у випадках, якщо оплата передбачена;


неодноразові документально підтверджені втрати, нестачі або пошкодження (псування) багажу, якщо не доведе, що втрата, недостача або пошкодження (псування) багажу сталися внаслідок обставин, які автомобільний перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало;


систематичні наднормативні відхилення від розкладу руху, якщо не доведе, що запізнення сталися внаслідок непереборної сили, усунення несправності пасажирського автомобільного транспортного засобу, що загрожує життю і здоров'ю пасажирів, або інших обставин, не залежних від перевізника;

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2015-01-07; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав