Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура текстової частини наукової роботи.

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Система культуры и её структура.
  4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  6. II. Структура правовой нормы.
  7. II. Структура программы
  8. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию
  9. III.9. Католическая церковь: структура и политическая роль
  10. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.

Текстова (наукова) частина магістерської роботи, дисертації мають подібну побудову з тим, що дисертація є більш глибоким дослідженням, розширеним і строгим викладом.

Тема наукової роботи містить у собі певне скерування думки дослідження. Від правильності її звучання відчувається стисла постановка наукової проблеми.

Вступна частина(вступ) містить актуальність дослідження, мету, завдання, обєкт, предмет, межі, методи, наукову (робочу) гіпотезу, очікувані результати, наукову новизну.

Актуальність дослідження змальовує загальний стан проблематики і нерозкритість певних моментів. Тут крім фактів називаються автори попередніх досліджень, аналоги, скеровується увага читача у потрібне русло і т.п.

Мета дослідження є сформульованою одним реченням коротка ціль роботи.

Завдання дослідження ширше розтлумачують поставлену мету, і на які у висновках повинні бути дані відповіді. Звично завдань у роботі є декілька у залежності від широти дослідження і формулювання мети (від 3 до 7 – 10).

Обєктом дослідження є поле наукового інтересу в межах даного дослідження. В архітектурі, як правило, – це самі споруди, території чи інші матеріальні тіла.

Предметом дослідження є певний внутрішній звязок між елементами системи, за яким проводиться науковий пошук (послідовність, залежність, структура, принципи, чинники за певними ознаками і т.п.).

Межі дослідження встановлюються, як правило, часові, географічні та проблемні (наукові).

Методи дослідження застосовуються у відповідності до потреби і специфіки дослідження.

Наукова (робоча) гіпотеза подається як прогноз, який врешті у кінці роботи повинен бути оправданим.

Очікувані результати окреслюються як своєрідні тези майбутніх висновків.

Наукова новизна відображає вперше продемонстрований хід думок і відповіді.

У науковій частині магістерської роботи наукова гіпотеза, очікувані результати та наукова новизна не обовязково називаються.

Основна частина наукової роботи структурована за розділами. Кожен розділ має свою назву, яка визначає своєрідні межі дослідження у рамках цілої роботи. У залежності від потреби розділ поділяється на підрозділи (від 2 до 5 – 7). Розділи та підрозділи є співзвучними з поставленими завданнями роботи.

Перший розділ наукової роботи є так чи інакше повязаним з історією питання; інші розділи висвітлюють поставлені завдання (це може бути звязок із нормативними даними, аналогами в інших сферах (проблемах, територіях) і т.д.). Один із розділів мусить містити аналіз дослідження, використану (авторську) модель дослідження. Хоча у кожному розділі (підрозділі) зачіпається якась одна сторона загальної проблеми, проте все ж між ними повинен відчуватися логічний звязок. Це стає відчутніше ближче до завершення викладу основної частини тексту.

По закінченні кожного розділу містяться висновки до відповідного розділу як викладені по пунктах стислі узагальнення.

Висновкова частина(висновки) називає результати дослідження як загальні висновки по роботі (дослідженні). Кількість загальних висновків повинна бути не меншою від кількості поставлених у роботі завдань.

Після висновків подається список використаних джерел (літературні показники, архівні дані і т.п.). Примітки як зауваження чи уточнення до матеріалу можуть бути вживані супровідно до викладу матеріалу, або у кінці наукової роботи.

У публікаціях можуть використовуватися додатки як науковий матеріал, який прямо не увійшов до основного викладу (вихідні дані, цитати, копії публікацій, архівних матеріалів, фото тощо), але відіграє допоміжну роль. Ілюстрації можуть бути надані паралельно із текстом, або окремим блоком у кінці роботи. У наукових роботах з архітектури ілюстрації стали невідємною частиною.
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав