Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Англійський роман

Читайте также:
  1. IV. ПЕРИОД УКРАИНСКОГО ПРЕДРОМАНТИЗМА, СВЯЗАННЫЙ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОГО БРАТСТВА
  2. Ароматы линии ШАНС привнесут в жизнь каждой девушки искру романтики и поэзии.
  3. Барийдің ішектегі пассажы * Эзофагогастродуоденоскопия *Ректороманоскопия
  4. Биполярная (романо-германская) система
  5. Внешняя и внутренняя политика в эпоху первых Романовых.Итоги политического и экономического развития страны 17в.
  6. Война на страницах романа Война и мир.
  7. Вопрос 12.Россия в 20 - 80-е гг. XVII в. Первые Романовы, их внутренняя и внешняя политика.
  8. Вопрос. Характеристики правления Алексея Михайловича Романова.
  9. ВОПРОС: Избрание на царство Михаила Федоровича Романова

План

1. Головна тема й особливості розвитку сюжету в романі Д.Дефо „Робінзон Крузо”.

2. Своєрідність композиції роману Д.Дефо „Робінзон Крузо”.

3. Образ Робінзона. Втілення в ньому просвітницької концепції людини.

4. Художні особливості роману (роль описів природи, точність деталей і подробиць, характер оповіді тощо).

5. Філософське і виховне значення твору.

6. Поняття „робінзонада” Традиція „робінзонади” у світовій літературі.

7. Особливості композиції роману Дж.Свіфта „Мандри Гуллівера”.

8. Особливості жанру роману „Мандри Гуллівера”.

9. Критика англійської монархії у 1 частині твору.

10. Характеристика образу Гуллівера, художні засоби його створення.

11. Художня своєрідність роману „Мандри Гуллівера”.

12. Антитеза образів Тома і Блайфіла в романі Г.Філдінга “Історія Тома Джонса, знайди”.

13. Риси просвітницького реалізму в романі Г.Філдінга “Історія Тома Джонса, знайди”.

14. Особливості жанру та композиції роману Г.Філдінга “Історія Тома Джонса, знайди”.

Література:

1. Ніколенко О.М. Бароко. Класицизм. Просвітництво. - Харків, 2003. - С. 137-142.

2. История зарубежной литературы XVIII века / З.И. Плавскин, А.В. Белобратов й др. М., 1991.

3. Аникст А. Даниэль Дефо. Очерк жизни и творчества. -М., 1957.

4. ЕлистратоваА.А. Английскии роман эпохи Просвещения. -М., 1966.

5. Урнов Д. Дефо.-М., 1990

6. Урнов Д. Робинзон й Гулливер. Судьба двух литературных героев. - М.. 1975.

7. Папсуев В.В. Особенности композиции романов Д. Дефо // Вопросы композиции в зарубежной литературе. - М.. 1983. - С. 20-30.

8. Кругла Л.В. Будуть і в нас робінзони... // Відродження. - 1995. - № 9.

9. Дубашинский И.А «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. - М., 1969.

10. Левидов М.Ю. Путешсствия в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Дж. Свифта.- М., 1986.

11. Муравьев В.С. Джонатан Свифт. М., 1968.

12. Муравьев В.С. Путешествие с Гулливером. - М., 1972.

13. Нерсесова М.А. Дж. Свифт. М., 1967

14. Урнов Д. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. - М., 1973.

15. Гречанюк С. Прозріння і розчарування Дж. Свіфта // Всесвіт. - 1987. - № 3.

16. Трауберг Л. «Безумие» доктора Свифта (об аллегории в романе «Путешествия Гулливера» // Вопросы литературы. - 1977. - № 2.

17. Дейч А. Дыхание времени. - М., 1974.

18. Гарин И. Свифт // Гарин И. Пророки й поэты. - М., 1992. - Т. 1.

 

Практичне заняття № 4

Вольтер „Простак”

План

1. Просвітницький класицизм як художній напрям доби Просвітництва. Основні представники.

2. Філософська повість.

3. Історія створення повісті „Простак”.

4. Тема, ідея та композиція повісті.

5. Політичні та філософські проблеми в творі. Порівняйте з поглядами ідеологів Просвітництва.

6. Характеристика образу головного героя повісті:

· Здоровий глузд і відвертість;

· Аналітизм мислення;

· Тверезе і вдумливе ставлення до католицизму;

· Думки Простака щодо шлюбу;

· Ставлення героя до цивілізованого суспільства.

7. Порівняйте образ Простака на початку і в кінці твору. Як вплинуло на нього пребування у цивілізованому суспільстві Франції кінця XVII ст?

8. Схарактеризуйте образ Сент-Ів і її ставлення до життя.

9. Що таке „природна людина”? Як ця ідея втілюється в повісті?.

10. Згадайте твори, де теж була змальована „природна людина”. Проведіть порівняльний аналіз образів П’ятниці („Робінзон Крузо” Даніель Дефо) і Вольтерового героя.

Завдання:

1. Поміркуйте над запитаннями:

· Що або кого критикує Вольтер у повісті „Простак”?

· Чому Простака при хрещенні називають Геркулесом?

2. Доберіть цитати до характеристики образу Простака.

Література:

1. Коптілов В. Вольтер (біографія-есе) // Вітчизна. – 1997. - №1-2. – С.107-121.

2. Література Просвітництва // Тема: На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – 2001. - №3. – С.36-57.

3. Артамонов С. Д. Вольтер и его век. — М.: Просвещение, 1980. — 220 с.

 

 

Практичне заняття № 5


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 50 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав