Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема наукового повідомлення: Зарубіжний досвід у регулюванні робочого часу працівників.

Читайте также:
  1. Вибір теми та реалізацій наукового дослідження
  2. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду вчителя літератури
  3. Виникнення знань, що узагальнювали життєдіяльність людини та фіксували досвід взаємодії з природою.
  4. Дисертації, автореферати, депоновані рукописи як інформаційні джерела наукового пошуку
  5. Досвід центральних банків зарубіжних країн з кредитування комерційних банків
  6. Європейський досвід
  7. Змістовий модуль 1 (2ч) Політика як об’єкт і предмет наукового пізнання.
  8. Лекція № 11. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
  9. Методи аналізу ефективності використання робочого часу
  10. Методи наукового дослідження

ВАРІАНТ 1.

Завдання 1.

Складіть десять тестів на тему: Трудові спори.

 

Завдання 2.

Складіть задачу із розв’язком на тему: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

 

Завдання 3.

Тема наукового повідомлення: Контракт - особлива форма трудового договору.

При виконанні даного завдання слід охарактеризувати положення нормативно-правових актів, наукової та навчальної літератури, а також додати ксерокопії наукових статей, використаних при написанні наукового повідомлення.


ВАРІАНТ 2.

Завдання 1.

Складіть десять тестів на тему: Колективні трудові спори.

 

Завдання 2.

Складіть задачу із розв’язком на тему: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

 

Завдання 3.

Тема наукового повідомлення: Трудовий договір з молодим спеціалістом.

При виконанні даного завдання слід охарактеризувати положення нормативно-правових актів, наукової та навчальної літератури, а також додати ксерокопії наукових статей, використаних при написанні наукового повідомлення.


ВАРІАНТ 3.

Завдання 1.

Складіть десять тестів на тему: Нагляд і контроль за дотриманням законодавтва про працю.

 

Завдання 2.

Складіть задачу із розв’язком на тему: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

 

Завдання 3.

Тема наукового повідомлення: Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

При виконанні даного завдання слід охарактеризувати положення нормативно-правових актів, наукової та навчальної літератури, а також додати ксерокопії наукових статей, використаних при написанні наукового повідомлення.


ВАРІАНТ 4.

Завдання 1.

Складіть десять тестів на тему: Міжнародно-правове регулювання праці.

 

Завдання 2.

Складіть задачу із розв’язком на тему: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

 

Завдання 3.

Тема наукового повідомлення: Припинення трудового договору з ініціативи третіх осіб.

При виконанні даного завдання слід охарактеризувати положення нормативно-правових актів, наукової та навчальної літератури, а також додати ксерокопії наукових статей, використаних при написанні наукового повідомлення.


ВАРІАНТ 5.

Завдання 1.

Складіть десять тестів на тему: Конституція України як основне джерело трудового права.

 

Завдання 2.

Складіть задачу із розв’язком на тему: Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин.

 

Завдання 3.

Тема наукового повідомлення: Зарубіжний досвід у регулюванні робочого часу працівників.

При виконанні даного завдання слід охарактеризувати положення нормативно-правових актів, наукової та навчальної літератури, а також додати ксерокопії наукових статей, використаних при написанні наукового повідомлення.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 21 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав