Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Класифікація об’єктів природно-заповідного фонду України.

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Аварійно - рятувальні служби України.
  3. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  4. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  5. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
  6. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  7. Вибір об’єктів дослідження
  8. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  9. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  10. Види пам’яті та їхня класифікація
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" подано класифікацію територій та об'єктів ПЗФ України (стаття 3) та форм власності на території на об'єкти природно-заповідного фонду (стаття 4).

До складу природно-заповідного фонду України входять (рис. 4.2) як природні, так і штучно створені території та об'єкти.

Державний природно-заповідний фонд – це складна система, яка включає в себе чотири підсистеми:

1) природоохоронну та науково-дослідну (біосферні заповідники, заповідники і пам'ятки природи);

2) природоохоронну та рекреаційну (національні парки і пам'ятки садово-паркового мистецтва);

3) природоохоронну та ресурсновідновну (заказники природи);

4) науково-дослідну та природоохоронну (ботанічні сади, дендрологічні та зоологічні парки).

Залежно від рівня наукової і природоохоронної цінності заказники, пам'ятки природи, ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки та парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва отримують статус державного або місцевого значення

Залежно від походження та інших особливостей природних комплексів та об'єктів, що оголошуються заказниками чи пам'ятками природи, заказники поділяються на ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, геологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні; пам'ятки природи поділяються на комплексні, ботанічні, зоологічні, гідрологічні та геологічні.

Станом на 1 січня 2004 р. природно-заповідна мережа України охоплювала 7023 територій та об'єктів загальною площею понад 2,7 млн. га.

Співвідношення територій і об'єктів, включених у природно-заповідний фонд України, показано на рис. 8.3

Природні заказники й заповідники, яких в Україні найбільше і які займають найбільшу площу охоронних територій, обмежені як територіально, так і функціонально. Як правило, вони займають невеликі за площею території без наявності буферних зон. Обмеження будь-якої діяльності на суміжних територіях зводиться лише до рекомендацій не розміщувати поблизу об'єктів природно-заповідного фонду екологічно небезпечне виробництво. Це веде до незахищеності периферійних ділянок із статусом суворого заповідання від впливу сільськогосподарської, лісогосподарської, рекреаційної діяльності та промислового виробництва (табл. 8.2):

№ з/п Назва Підпорядкування Рік ство­рення Загаль­на площа, га Площа земель у постій­ному користу­ванні, га  
 
Біосферні заповідники  
1. Асканія Нова УААН 33 307,6 11312,3  
2. Чорноморський НАНУ 89 129,0 70 509,0  
3. Карпатський Мінекоресурсів 53 630,0 31977,0  
4. Дунайський НАНУ 46 402,9 22 662,0  
5. Східні Карпати Мінекоресурсів  
Природні заповідники  
1. Кримський Державне управління 44 175,5 44 175,5  
2. Канівський Національний університет імені Т. Г. Шевченка 2 049,3 2 049,3  
3. Український степовий НАНУ 2 768,4 2 768,4  
Луганський НАНУ 1575,5 1 575,5  
5. Поліський Держкомлісгосп 20 104,0 20 104,0  
6. Ялтинський гірсько-лісовий Держкомлісгосп 14 523,0 14 523,0  
7. Мис Мартьян УААН 240,0 240,0  
8. Карадазький НАНУ 2 855,2 2 855,2  
12 3 4 5 6
"Розточчя" Міносвіти 2 084,5 2 084,5  
"Медобори" Держкомлісгосп 10 516,7 10 516,7  
Дніпровсько — Орільський Держкомлісгосп 3 766,2 3 766,2  
Єланецький степ Мінекоресурсів 1675,7 1675,7  
Ґорґани Мінекоресурсів 5 344,2 5 344,2  
Казантипський Мінекоресурсів 450,1 450,1  
Опуцький Мінекоресурсів 1 592,3 1 592,3  
Рівненський Держкомлісгосп 47 046,8 47 046,8  
Черемоський Держкомлісгосп 2 975,7 2 975,7  
                       

Жорстке обмеження будь-якого господарського використання резервованих територій викликає негативне відношення місцевого населення і супроводжується частими порушеннями природоохоронного законодавства. Функціональні обмеження, зокрема проведення лише науково-дослідної та природоохоронної діяльності ставлять установу в жорстку залежність від державного фінансування, яке знаходиться далеко не на належному рівні. Окрім цього, збережені найбільш цікаві природні утворення держави є практично недоступними для відвідування як закордонними, так і вітчизняними громадянами.

Працівники природних заповідників, розуміючи складність цієї проблеми, часто проводять краєзнавчу екскурсійну діяльність, мотивуючи це необхідністю проведення екоосвітньої та ековиховної роботи, яка є однією з додаткових функцій цих природоохоронних установ. Проте, ця діяльність є можливою лише під керівництвом працівників заповідника на спеціально облаштованих екологічних стежках, створення яких вимагає додаткових коштів.

Натомість, серед туристів дедалі більшої популярності набувають установи природно-заповідного фонду, які передбачають поліфункціональне використання територій. Це національні природні парки й регіональні ландшафтні парки. У структурі їхньої діяльності рекреаційне природокористування займає одне з чільних місць (табл. 8.3)

Таблиця 8.3. Національні природні парки та їхмережа в Україні

 

№ з/п Назва Рік створення Загальна площа, га Площа земель у постійному користуванні, га
1. Карпатський 50 303,0 38 591,0
2. Шацький 48 977,0 18 810,0
3. "Синевир" 40 400,0 27 208,0
4. Азово-Сиваський 52 154,0 52 154,0
5. Вижницький 7 928,4 7 013,4
6. "Подільські Товтри" 261316,0 3 015,0
7. Святі гори 40 589,0 11878,0
8. Яворівський 7 078,6 2 885,5
9. "Сколівські Бескиди" 35 684,0 24 702,0
10. Деснянсько-Старогутський 16 215,1 7 272,6
11. Ужанський 39 159,3 14 904,6
12. "Гуцульщина" 32 271,0 7 606,6
13. Галицький 14 600,0 14 600,0

Національні парки поряд із природоохоронною функцією виконують рекреаційну. Саме завдяки цій категорії на національному рівні практично розв'язується суперечність між збереженням природної краси та її рекреаційним використанням.

Залежно від цільового призначення, природоохоронного статусу, територіальної і ландшафтної структури заповідних об'єктів, С. М. Стойко виділив їх основні функції:

Науково-дослідна функція. Полягає у можливості проведення в заповідних територіях систематичних стаціонарних досліджень, результати яких використовують при науковому обґрунтуванні раціонального природокористування, рекреаційного навантаження тощо.

Екологічна функція. Надання платних екологічних, соціальних і рекреаційних послуг туристам та екскурсантам відіграє важливу роль у формуванні власних фінансових ресурсів установ ПЗФ в умовах ринкових відносин.

Соціальна функція. Властива національним паркам, охоронним ландшафтним районам, паркам-пам'ятникам садово-паркового мистецтва. В умовах існуючих темпів урбанізації перед ними стоїть важливе завдання – забезпечення рекреаційними ресурсами населення міст й індустріально-промислових агломерацій.

Природо-пізнавальна функція. Властива екосистемам як природного, так і культурного походження. Природні екосистеми дають змогу ознайомитись туристам і краєзнавцям з визначними пам'ятками та явищами природи, красивими пейзажами; відвідати екологічно чисті об'єкти; побачити екзотичний тваринний і рослинний світ; відвідати історичні місця і споруди; познайомитись з інтродукованими видами рослин і тварин та їх адаптацією до нових екологічних умов.

Культурно-освітня та дидактична функція. Полягає у сприянні розвитку загальноосвітньої сфери людини, розширенні її природничого і краєзнавчого світогляду, вихованні природоохоронної активності та відповідальності за стан природи як націо­нального, так і загальнолюдського багатства. Історичний аналіз взаємодії суспільства й біосфери свідчить про значення природних багатств не лише для біологічного виживання людини, але й для її інтелектуального і духовного розвитку.

Ландшафтно-естетична функція. Розуміючи важливе значення навколишньої природи, людина здавна прагнула зберегти не лише корисні для неї природні ресурси, а й естетично вартісні ландшафти. Саме завдяки цьому в Україні у XIX ст. створювалися прекрасні ландшафтні парки (Софіївка, Олександрія, Тростянець тощо), ботанічні сади, бралися під охорону мальовничі скелі, старі дерева й урочища

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-15; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав