Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні

Читайте также:
  1. ATL та BTL на сучасному ринку маркетингових комунікацій
  2. II. Основні засоби
  3. Quot;політика дешевих грошей".
  4. Uml; Основні теоретичні положення
  5. Uml; Основні теоретичні положення
  6. Аварійно - рятувальні служби України.
  7. Административная ответственность за нарушение норм валютного законодательства.
  8. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  9. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  10. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ

Валютна політика – сукупність заходів, які здійснюються державою у сфері валютних відносин відповідно до поточних та довгострокових цілей загальної економічної політики країни. Завданням стратегічної валютної політики держави є формування національної валютної системи, яка відповідає як умовам ринкової економіки, так і умовам сучасної міжнародної валютної системи. Завданням поточної валютної політики є оперативне регулювання валютного курсу, валютного ринку, валютних операцій. Одним із важливих інструментів валютної політики є валютне регулювання, за посередництвом якого здійснюється регулювання державою валютних відносин шляхом регламентації міжнародних розрахунків та порядку проведення валютних операцій.

Багаторічні зусилля Національного банку України, спрямовані на розбудову зміцнення валютного ринку України, дали можливість забезпечити зокрема: створення відповідної моделі валютного ринку України, розвиток його інфраструктури та механізмів проведення торгів і режимів курсоутворення; поступовий розвиток валютного ринку – диверсифікацію валютної структури ринку та залучення в оборот усе зростаючих обсягів валютних коштів тощо.

Контрольні питання

1. Наведіть етапи розвитку світової валютної системи і перелічіть її основні елементи.

2. Визначте валютний паритет як зв’язуючу ланку між національними валютними системами.

3. У чому полягає роль міжнародних фінансових організацій у функціонуванні світової валютної системи.

 

Рекомендована література: 10, 15, 21, 32

Тема 5. Платіжний баланс та макроекономічна рівновага  
Вивчення даної теми передбачає розгляд таких питань: 5.1. Поняття платіжного балансу (ПБ). 5.2. Структура ПБ та фактори, які визначають його стан. 5.2. Види платіжних балансів. 5.3. Стан платіжних балансів США, Японії та країн Західної Європи. 5.4. Динаміка та аналіз стану платіжного балансу України.
Вивчення даної теми сприяє формуванню таких компетенцій: здатність розуміння сутності платіжного балансу та його видів; здатність усвідомлення динаміки та аналізу платіжного балансу України.
Ключові слова до теми: платіжний баланс.

 

5.1. Поняття платіжного балансу (ПБ)

Платіжний баланс (balance of payments) – це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів. Платіжний баланс – це агреговане віддзеркалення економічних відносин країни з рештою світу протягом певного періоду часу. Платіжний баланс – статистичний звіт, де у систематичному вигляді наводяться сумарні дані про зовнішньоекономічні операції цієї країни з іншими країнами світу за певний проміжок часу [20].

За економічним змістом розрізняють баланс на певну дату і за певний період.

Платіжний баланс на певну дату існує у вигляді співвідношення платежів та надходжень, які із дня на день постійно змінюються. Стан платіжного балансу визначає попит і пропозицію національної й іноземної валюти в цей момент і він є одним із факторів формування валютного курсу. Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік) складається на основі статистичних показників при здійсненні за цей період зовнішньоекономічні дії і дає змогу аналізувати зміни в міжнародних економічних зв’язках країни, масштабах і характері її участі у світовому господарстві.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 79 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав