Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види пам’яті та їхня класифікація

Читайте также:
  1. Puc. 2. Класифікація ринків за призначенням і структурою
  2. Видатки бюджету, їх сутність і класифікація.
  3. Види норм витрат праці, їх класифікація та визначення.
  4. Визначення і класифікація виробничих шкідливостей
  5. Визначення та класифікація адміністративних методів.
  6. Гігієнічна класифікація умов праці.
  7. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
  8. Державний кредит. Класифікація державних позик
  9. Джерела (форми права) та їх класифікація
Критерій класифікації Види пам’яті
За характером психічної активності Рухова пам'ять – запам’ятовування рухів та їхніх систем.
Емоційна пам'ять – пам'ять на переживання. Переживання відтворюються не самі по собі, а в взаємозв’язку з об’єктами та подіями, яких вони стосуються.
Образна пам'ять – запам’ятовування конкретних предметів, явищ та їхніх властивостей. Розрізняють зоровий, нюховий, смаковий, слуховий, дотиковий та інші типи образної пам’яті.
Словесно-логічна пам'ять – запам’ятовування думок, висловлених вербально. Є специфічно людським видом пам’яті, бо нерозривно пов’язана з мисленням та мовою. Відбувається запам’ятовування не окремих слів та виразів, а смислу матеріалу, ідеї, логічної конструкції, які представлені у вербальному повідомленні.
За ступенем розуміння матеріалу Механічна пам'ять – задіяна у тих випадках, коли матеріал запам’ятовується без його осмислення, розуміння. Матеріал запам’ятовується внаслідок багаторазового повторення, не заглиблюючись у зміст.
Логічна пам'ять – усвідомлене запам’ятовування матеріалу, його розуміння, правильне збереження зв’язків предметів і явищ, їх закономірностей та властивостей. Цей вид пам’яті потребує певного рівня розвитку мислення і мовлення. Логічна пам'ять дає більш довготриваліші результати, ніж механічна. Така пам'ять дає змогу запам’ятати більший обсяг інформації.
За характером цілей діяльності Мимовільна пам'ять – людина не ставить перед собою мети щось запам’ятати, не застосовує для цього спеціальних засобів і не прикладає вольових зусиль. Цей вид пам’яті не спрямований безпосередньо на запам’ятання.
Довільна пам'ять – людина ставить перед собою мету щось запам’ятати, застосовує для цього спеціальні засоби і прикладає вольові зусилля. Довільна пам'ять ґрунтується на усвідомленні інформації, яка запам’ятовується.
За тривалістю закріплення та зберігання матеріалу Сенсорна пам'ять – це миттєвий відбиток отриманої сенсорної інформації на периферичних частинах аналізаторів.
Короткотривала пам'ять – характеризується обмеженим часом зберігання інформації і обмеженим обсягом. У короткотривалій пам’яті інформація зберігається дуже короткий час – до 30 сек., обсяг якої не перевищує 5-9 одиниць (понять, об’єктів). Для затримання інформації на довше необхідне її механічне повторення. Якщо повторення є осмисленим, то інформація перекодовується і переходить у довготривалу пам'ять.
Оперативна -— оперативна пам’ять забезпечує запам’ятовування інформації, необхідної тільки для виконання певної дії
Довготривала пам'ять характеризується необмеженим часом зберігання інформації і необмеженим обсягом. Необхідною умовою введення інформації у довготривалу пам'ять є її смислова організація (усвідомлення, осмислення) у вигляді семантичного (значеннєвого) коду. Інформація тут зберігається від декількох хвилин до кількох десятків років.Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 113 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав