Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

г) Укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори (Закон України від 10.12.1991 р. “Про дії міжнародних договорів на території України”).

Читайте также:
  1. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  2. The Laws of Demand and Supply (Законы спроса и предложения)
  3. VII. Антропологічний склад народів України
  4. X. Міжнародні відносини
  5. Аварійно - рятувальні служби України.
  6. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  7. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  8. Адвокатура України у радянський період.
  9. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України
  10. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.

Д) Рішення Конституційного суду України (якщо такі будуть) про неконституційність кримінальних законів чи їх окремих понять.

Метою нового кримінально-виконавчого законодавства України є регламентація порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню із засудженими.

Завданнями кримінально-виконавчого законодавства України є визначення:

· принципів виконання кримінальних покарань,

· правового статусу засуджених,

· гарантій захисту їхніх прав, законних інтересів та обов'язків;

· порядку застосування до них заходів впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки;

· системи органів і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності;

· нагляду і контролю за виконанням кримінальних покарань,

· участі громадськості в цьому процесі;

а також регламентація:

· порядку і умов виконання та відбування кримінальних покарань;

· звільнення від відбування покарання,

· допомоги особам, звільненим від покарання,

· контролю і нагляду за ними.

Стаття 5 Кримінально-виконавчого кодексу України “Принципи кримінально-виконавчого законодавства, виконання і відбування покарань” визначає, що кримінально-виконавче законодавство, виконання і відбування покарань ґрунтуються на наступних принципах:

· невідворотності виконання і відбування покарань,

· законності,

· справедливості,

· гуманізму,

· демократизму,

· рівності засуджених перед законом,

· взаємної відповідальності держави і засудженого,

· диференціації та індивідуалізації виконання покарань,

· раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки,

· поєднання покарання з виправним впливом,

· участі громадськості в діяльності органів і установ виконання покарань.

Стаття 6 Кримінально-виконавчого Кодексу України “Виправлення і ресоціалізація засуджених та їх основні засоби” в якості основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених називає: встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), суспільно-корисну працю, соціально-виховну роботу, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, громадський вплив.

Таким чином, сучасне Кримінальне та Кримінально-виконавче законодавство базуються на нормах, встановлених світовою спільнотою в галузі поводження з ув’язненими за умовою врахування національних особливостей і національного досвіду будування власної пенітенціарної системи.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав