Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III. Поняття комунікації, комунікаційного процесу, методи його удосконалення

Читайте также:
  1. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  2. I. Из истории развития методики развития речи
  3. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  4. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  5. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  6. I. Поняття зворотної дії в часі закону про кримінальну відповідальність.
  7. I.Методические указания по выполнению курсовых работ
  8. I1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  9. II. Глубокая скользящая методическая пальпация.
  10. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА

Комунікації в управлінні - це обмін інформацією, в результаті якого керівник одержує інформацію, необхідну для прийняття ефективних рішень і доводить їх до підлеглих теж у формі комунікації.

Комунікаційний процес – це обмін інформацією, її змістом між двома і більше людьми. Мета комунікаційного процесу – забезпечення розуміння інформації.

Базовими елементами комунікаційного процесу є:

§ відправник, тобто особа, яка генерує ідеї або збирає інформацію і передає її;

§ повідомлення – інформація, закодована за допомогою символів;

§ канал – засіб передавання інформації;

§ одержувач – особа, якій призначена інформація.

Етапи комунікаційного процесу:

I. Зародження ідеї. відправник вирішує яку ідею або повідомлення потрібно зробити предметом обміну.

II. Кодування і вибір каналу. Кодування – це символьне позначення інформації (підбір слів, виразів, інтонації і жестів). Канал повинен поєднуватись з типом символів.

III. Передавання – це фізична передача інформації.

IV. Декодування – це переклад символів у думки одержувача.

Експериментальні дослідження показали, що людина сприймає інформацію таким чином: 80% очима, 15% вухами, 3% на дотик, 1% смак, 1% нюхом.

Вдосконалення між особових комунікацій пов’язане з усуненням між особових бар’єрів, що утруднюють комунікації:

1) бар’єри обумовлені сприйняттям інформації;

2) семантичні бар’єри;

3) невербальні перепони;

4) неякісний зворотній зв’язок;

5) невміння слухати і передавати інформацію.

Організаційні способи підвищення ефективності комунікації:

1) регулювання інформаційних потоків4

2) цілеспрямовані управлінські дії;

3) побудова систем зворотного зв’язку і систем збору пропозицій;

4) видавництво інформаційних бюлетенів;

5) застосування сучасних інформаційних технологій.

 

IV. Проблеми побудови інформаційних систем у менеджменті.

 

Під інформаційною системою розуміють сукупність ланок накопичення інформації, каналів її руху, технічних засобів збирання, обробки, зберігання інформації та її носіїв.

Розвиток інформаційних систем в управлінні включає декілька етапів:

IV. Зародження управління і до 70 років 20ст.функціунували виключно інформаційні системи з ручною обробкою даних. Їхні можливості визначалися потенціалами працівників.

V. 80-90рр.- системи з комплексною механізацією обробки даних. Технічною базою цих систем були настільні ЕЦОМ і спеціалізовані технічні засоби обробки окремих видів інформації.

VI. В нинішній час в системах управління повинні працювати інтегровані системи обробки даних. Їхнє функціонування базується на 3ох передумовах:

4) відокремлення творчих процесів розробки управлінських рішень від технічних операцій інформаційного забезпечення

5) централізація виконання технічних операцій.

6) науково обґрунтована технологія створення інформаційного забезпечення управління системами.

 

Особливості інтегрованих систем обробки даних:

6) організація єдиного потоку даних між об’єктом і суб’єктом управління.

7) побудова єдиної центральної бази умовно постійних даних, які обслуговують усі підрозділи менеджменту.

8) розробка та впровадження чіткого технологічного процесу, виконання процедур перетворення та зберігання інформації, формування проміжних документів.

9) реалізація технологічного процесу обробки даних в спеціалізованому управлінському підрозділі.

10) концентрація творчих операцій в лінійних функціональних підрозділах апарату(операції пов’язані з рішенням).

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 78 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав