Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відпустки:поняття та види.

Читайте также:
  1. Ануїтет та його види.
  2. Безробіття, його показники і види.
  3. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  4. Відпустки:поняття та види.
  5. Господарські зобов’язання , підстави їх виникнення та види.
  6. Договори, що опосередковують акціонерні відносини: поняття, ознаки, види.
  7. Звичаї як джерело міжнародного приватного права: поняття та види.
  8. Зобовязання: поняття, структура та види.
  9. Конкуренція та її види.

Стаття 76. Щорічні додаткові відпустки та їх тривалість Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам: 1) за роботу із шкідливими і важкими умовами праці; 2) за особливий характер праці; 3) в інших випадках, передбачених законодавством. Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України.

Стаття 77. Творча відпустка Творча відпустка надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

Відпустка -це час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Установлюються такі види відпусток:

1. щорічні відпустки:( (основна відпустка; додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці)

2. додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

3. творча відпустка

4. соціальні відпустки: (відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами; відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Загальна тривалість щорічної основної відпустки не менша, ніж 24 календарних дні.

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

1. випускних іспитів в основній школі – тривалістю 10 календарних днів

2. випускних іспитів у старшій школі – тривалістю 23 календарних дні

На підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю:

1. до пологів – 70 календарних днів

2. після пологів – 56 календарних днів

Крім того, можуть бути надані відпустки за свій рахунок, тобто без збереження заробітної плати за заявою працівника.

Всі відпустки повинні, як правило, використовуватись підряд або частинами, якщо це можливо.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 24 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав