Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державні доходи як економічна категорія.

Читайте также:
  1. Бюджетний дефіцит -це та сума, на яку в даному році витрати бюджету перевищують його доходи.Допустимо 3% від ВВП.
  2. Визначте, що таке “державна влада”, “влада”, “державні органи”. Дайте оцінку конституційному принципу поділу влади в Україні
  3. Виключна економічна зона.
  4. ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНІ ОРГАНИ У СФЕРІ ДИПЛОМАТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  5. Г) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольські міські, районні державні адміністрації, державні органи приватизації відповідно до закону.
  6. Господарські товариства, їх економічна сутність та види
  7. Гроші як економічна категорія
  8. Державний бюджет України. Доходи і видатки державного бюджету
  9. Державні бюджети та бюджетні системи.
  10. Державні витрати та їх структура.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Организационно-правовая форма НКО Участники / имущество Цели деятельности
1. Потребительский кооператив (К) - объединение граждан; - объединение граждан и ю/лиц. Объединение имущественных паевыхвзносов Удовлетворение материальных и иных потребностей.
2. Общественные организации (К) Объединения граждан (не менее 3). Собственник имущества – ОО. Удовлетворение духовных или иных нематериальных потребностей.
3. Ассоциация (союз) (К) объединение юридических лиц и (или) граждан (не менее 2). Собственник имущества – Ассоциация. Защита интересов, достижение общественно полезных целей
4. Товарищество собственников недвижимости (К) Объединение собственников недвижимого имущества. Собственник имущества – ТСН Совместное владение, пользование и распоряжение имуществом.
5. Казачьи общества (К) Объединения граждан Сохранение традиционных образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества
6. Общины коренных малочисленных народов РФ (К) Объединения граждан. Члены сохраняют имущественные права. Защита среды обитания, сохранение и развитие традиционных образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.
7. Фонд (У) Объединение имущества без членства. Учреждается гражданами и (или) юридическими лицами Благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели
8. Учреждение (У) Учреждается гражданином, ю/лицом, РФ, субъектом РФ, МО – собственником имущества. Осуществление управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера.
  9.   АНКО (У) Учреждается гражданином, ю/лицом, без права на имущество. Собственник имущества – АНКО. предоставление услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности
Религиозная организация (У) Учреждаются гражданами и местными религиозными организациями (без права на имущество) Удовлетворение духовных или иных нематериальных потребностей

 


Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты.
Неэмиссионные банки.
1 2

           
   
   
 
 
Центральный Банк РФ
 

 


Рис. 21 – Институциональный состав кредитной системы

Рис. 22 – Формирование и распределение прибыли коммерческого банка

 

Державні доходи як економічна категорія.

Доходи бюджету - це частина централізованих фінансових ресурсів держави, необхідних для виконання його функцій. Вони виражають економічні відносини, які виникають у процесі формування фондів грошових ресурсів і поступають у розпорядження органів влади різних рівнів. Доходи як економічна категорія виражають економічні відносини, які виникають у держави з юридичними та фізичними особами в процесі формування бюджетного фонду держави. Формою прояву категорії доходи бюджету служать податки, збори, платежі і відрахування. Державні доходи — це грошові відносини з приводу розподілу вартості валового внутрішнього продукту, це частина внутрішнього валового продукту, що використовується державою для здійснення своїх функцій. В Україні, згідно законодавства, склалась відповідна система доходів державного і місцевих бюджетів, класифікація яких здійснюється за такими ознаками:

1. По відношенню до бюджетного устрою:

— доходи, які поступають у Державний бюджет України:

— доходи, які поступають у місцеві бюджети;

— змішані доходи, одна частина яких поступає у Державний бюджет України, а інша — у місцеві бюджети:

— відрахування, за рахунок яких формуються позабюджетні фонди.

2. По відношенню до джерел сплати:

— доходи, джерелом яких є ціна товарів (робіт, послуг);

— доходи, джерелом яких є прибуток чи доход.

3. По відношенню до розміру ставки податків та обов'язкових платежів:

— пропорційні податки (сплачуються за стабільною ставкою);

— прогресивні податки (сплачуються за прогресивними ставками).

4. По відношенню до методу стягнення податку:

— прямі податки (сплачуються безпосередньо з доходу чи прибутку);

— непрямі податки (включаються в ціну продукції, робіт, послуг).

5. По відношенню до об'єкту оподаткування:

— податок на додану вартість;

— податки на доходи чи прибутки підприємств, організацій усіх форм власності та громадян;

— податки на майно, землю, природні ресурси, тощо.

6. По відношенню до суб'єкту оподаткування:

— податки, які сплачують підприємства та організації усіх форм власності, юридичні особи;

— податки, які сплачують громадяни (фізичні особи). З метою збалансування бюджетів та забезпечення принципу самостійності кожної ланки бюджетної системи доходи бюджетів розмежовуються між кожною ланкою. В процесі розмежування доходів вирішуються такі завдання:

— забезпечення збалансованості кожного бюджету:

— забезпечення рівномірності надходжень коштів до бюджетів протягом бюджетного року.

Доходами Державного бюджету України служать податки, збори, платежі і відрахування.

Так, доходи Державного бюджету України формуються за рахунок:

— податку на додану вартість;

— податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності;

— акцизний збір з імпортних та вітчизняних товарів;

— податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;

—податок на доходи фізичних осіб;

—30% збору за забруднення навколишнього середовища;

—надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;

—рентна плата за нафту та природній газ ;

—консульські збори, які стягуються на території України;

—кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішення суду, скарбів і т.д.;

—відрахування від сплати за транзит природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку через територію України;

—платежі у Фонд соціального захисту інвалідів України;

—надходження від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування, крім 50% коштів, які збираються на території міста Києва;

— частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається законом про Державний бюджет України на наступний рік;

— надходжень від реалізації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності;

— орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;

— збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення з боку громадян (згідно закону з 1 січня 1999 року);

— збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

— збір до Державного інноваційного фонду:

— збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

— надходжень від внутрішніх позик;

— перевищення доходів над видатками Національного банку України;

— повернуті державні позики, процентів по наданих державок позиках і кредитах;

— дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, ще належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності;

— збір за спеціальне використання природних ресурсів;

— інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав