Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Державні фінанси у фінансовій системі України.

Читайте также:
  1. Аварійно - рятувальні служби України.
  2. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  5. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  6. Бізнес-культура в системі факторів підприємницького успіху
  7. Бізнес-культура в системі факторів підприємницького успіху
  8. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  9. Визначте, що таке “державна влада”, “влада”, “державні органи”. Дайте оцінку конституційному принципу поділу влади в Україні
  10. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти.

Державні фінанси є однією із ключових і найважливіших сфер

фінансової системи держави, яка беззаперечно повинна забезпечити відповідними обсягами фінансових ресурсів усі галузі та сфери діяльності держави й ефективне виконання як економічних, так і соціальних функцій. Для виконання відповідних функцій, покладених на державу, вона використовує частину фінансових ресурсів суспільства, тобто формується така категорія фінансової системи, як державні фінанси. Мобілізація фінансових ресурсів державою проводиться з метою їх використання для економічного розвитку країни, вирішення соціальних питань і забезпечення нормального функціонування державних органів. Розглядаючи державні фінанси у ширшому аспекті, вважаємо, що державні фінанси є головною підсистемою фінансової системи країни, через яку відбувається вплив на економічні та соціальні процеси, здійснюється розвиток країни тощо. Вони є сукупністю економічних і фінансових відносин щодо створення та розподілу валового внутрішнього продукту з метою формування відповідних центральних грошових фондів, які надалі використовуються державою для забезпечення виконання відповідних функцій, покладених на державу. Свої функції держава виконує через систему створених фінансових інститутів, які покликані як управляти державними фінансами, так і відповідно регулювати їхній розподіл і перерозподіл для ефективного розвитку країни і задоволення потреб населення.

Іншим важливим і за умов трансформації вітчизняної економіки чи не найголовнішим джерелом формування державних фінансів є податкові надходження. Своєю чергою, податкові надходження прямо залежать від розвитку національної економіки та її галузей, розвитку виробництв, тобто випуску товарів (продукції), виконання робіт і надання послуг. Істотне збільшення навантаження на державні фінанси спричинило проблеми щодо залучення доходів як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках. А це, своєю чергою, призвело до значного зростання обсягів фінансування шляхом залучення зовнішніх позик і досить значне накопичення державного боргу. У сучасних умовах, поряд із залученням зовнішніх позик, бажано залучати іноземні інвестиції, створюючи їм відповідні умови, що більш вигідно від запозичень. Варто зазначити, що у складовій загальнодержавних фінансів вітчизняної фінансової системи головну роль відіграє бюджетна система.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 4 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав