Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функції учасників бюджетного процесу.

Читайте также:
  1. Аналітичний контроль технологічного процесу.
  2. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  3. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  4. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  5. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
  6. Виды бюджетного дефицита
  7. Визначення, функції та типи електронного архіву.
  8. Вимоги протоколу до зустрічі учасників переговорів та їх посадка в автомобілі
  9. Відповідність, відображення і функції
  10. Вміст невпорядкованого файла переписати у файл, що організований розділами. Розробити функції для редагування файлу та роботи з ним.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

У бюджетному процесі України бере участь велика кількість наукових установ, зарубіжних і вітчизняних фахівців, державних органів усіх рівнів, політичних партій і громадських об'єднань. Під час складання бюджету виявляються недоліки минулих років, ураховується прогноз економічного і соціального розвитку нашої держави, здійснюється пошук найефективніших шляхів використання досить обмежених фінансових ресурсів.

Учасники бюджетного процесу визначені Бюджетним кодексом, де передбачені їх функції, повноваження та відповідальність. Окремі повноваження учасників бюджетного процесу визначені Конституцією України та іншими правовими актами. Розглянемо найбільш вагомі повноваження основних учасників бюджетного процесу.

Президент України:

1)Підписує Закон Про Державний бюджет України на (бюджетний) рік;

2)У разі незгоди із Законом про Державний бюджет, прийнятий Верховною Радою, накладає вето.

3)Вносить в установленому чинним законодавством порядку зміни та доповнення до державного бюджету

.4)Вносить на розгляд Верховної Ради законопроекти, у тому числі в першочерговому порядку, які стосуються бюджетного процесу.

5)Видає укази, які можуть регулювати окремі поточні питання, що стосуються бюджетного процесу.

Верховна Рада України:

1)Розробляє пропозиції до проекту Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період з конкретних макроекономічних показників, визначених у Бюджетному кодексі.

2)Приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики.

3)Розглядає проект бюджету в трьох читаннях.

4)Ухвалює Закон про Державний бюджет України.

5)Вносить зміни і доповнення в Закон про Державний бюджет України.

6)Розглядає та приймає рішення щодо звіту про виконання Закону про Державний бюджет України.

Кабінет Міністрів України:

1)Подає на розгляд Верховної Ради проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.

2)Розробляє проект Закону про Державний бюджет.

3)Доопрацьовує проект Закону про Державний бюджет України після першого та другого читання у Верховній Раді.

4)Приймає рішення про виділення коштів із резервного фонду Державного бюджету.

5)Забезпечує виконання Державного бюджету України.

6)Подає річний звіт про виконання Державного бюджету Верховній Раді.

7)Доводить до відома Ради міністрів АРК, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад положення та показники міжбюджетних відносин (обсяги міжбюджетних трансфертів, текстові статті).

Державне казначейство:

1)Визначає (за погодженням із Міністерством фінансів) єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій, активів і фінансових зобов'язань держави.

2)Здійснює операції з коштами Державного бюджету та місцевих бюджетів.

3)Здійснює розрахунково-касове обслуговування розпорядників бюджетних коштів.

4)Контролює бюджетні повноваження при зарахуванні надходжень, прийнятті зобов'язань та проведенні платежів.

5)Веде бухгалтерський облік та складає звітність про виконання Державного та місцевих бюджетів.

Здійснює безспірне списання коштів з рахунків згідно з порядком, установленим Бюджетним кодексом та іншими юридичними актами.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 14 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав