Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації

Читайте также:
  1. VІІ. Організації контролю застосування СУР
  2. Аналіз загальних показників організації праці
  3. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  4. Баланс підприємства: сутність, мета складання, структура, взаємозв’язок з рахунками.
  5. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  6. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
  7. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
  8. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  9. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  10. Великі розміри організації.

Між операційною та іншими функціями організації існують досить важливі й складні робочі відносини. Для оптимізації функціонування організації в цілому слід забезпечити ефективне управління цими відносинами.

Операції залежать від інжинірингової функції, яка забезпечує проектування нових видів продукції, виробничих потужностей і процесів. Інжинірингова функція повинна одержувати від виробництва відповідну інформацію щодо проблем, пов’язаних з конструкціями виробів, та щодо можливостей удосконалення виробничої системи.

Маркетинг повинен забезпечити надійний прогноз попиту та реальні замовлення клієнтів на виходи операційної системи, тобто на продукцію та послуги. Крім того, ця сама функція повинна інформувати виробництво про будь-які претензії до якості або термінів виконання замовлень. З іншого боку, маркетинг залежить від виробництва у сфері поінформованості щодо наявності вже виробленої продукції або можливостей своєчасного її виготовлення для задоволення попиту споживачів.

У сфері капіталів, необхідних для розширення потужностей та підтримки стабільності поточного функціонування, операційна функція залежить від фінансової функції. Для того, щоб надати капітал у потрібний час та в потрібному обсязі, фінансова служба має отримати від операційних підрозділів інформацію щодо планів виробництва та розвитку. Їй також потрібні докладні поточні дані, щоб оплатити працю робітників, заплатити постачальникам, виставити рахунки споживачам, вести облік матеріально-технічних запасів і фінансову звітність.

Функція трудових ресурсів несе відповідальність за вербування, відбір, а часом — і навчання кадрів для роботи в операційній системі. Операційні підрозділи, у свою чергу, повинні завчасно інформувати кадрову службу про потреби в робочій силі з вказівкою як щодо її необхідної кількості, так і кваліфікації.

Такі залежності між операціями (зокрема виробництвом) та іншими функціями організації, природно, можуть призводити до виникнення конфліктів. Служба маркетингу, наприклад, може скаржитися на те, що виробництво недостатньо гнучко реагує на неординарні запити клієнтури. Виробничники ж можуть обвинувачувати службу маркетингу в тому, що вона обіцяє клієнтам усе, що тільки їй спаде на думку, без усякої перевірки можливостей виробництва. Або ж, виробництво, наприклад, вимагає фонди для придбання нового обладнання, однак фінансова служба вважає, що капітал потрібно нагромадити самим за рахунок зниження обсягу матеріально-технічних запасів тощо.

 
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 82 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав