Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 2. Гарантії прав працівників на охорону праці

Читайте также:
  1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
  2. Аналіз загальних показників організації праці
  3. Аналіз небезпечних і шкідливих факторів умов праці в організації
  4. Аналіз умов праці
  5. Аналіз умов праці на робочому місці
  6. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників
  7. Атестація робочих місць за умовами праці
  8. Безпека праці при виконанні основних видів робіт
  9. Безпека праці при використанні технологічного обладнання
  10. Безпеки працівників у надзвичайних ситуаціях

I. Основні питання

1. Поняття та види гарантій прав працівників на охорону праці.

2. Загальні гарантії прав працівників з охорони праці.

2.1. Гарантії прав працівників з охорони праці під час укладення трудового договору.

2.2. Гарантії прав працівників з охорони праці під час дії трудового договору.

2.3. Гарантії прав працівників з охорони праці під час припинення трудового договору.

3. Спеціальні гарантії прав працівників на охорону праці: загальна характеристика та види.

3.1. Гарантії прав з охорони праці працівників, що працюють у важких і шкідливих умовах праці:

3.1.1. Забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

3.1.2. Забезпечення працівників молоком та рівноцінними харчовими продуктами.

3.1.3. Забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням.

3.1.4. Забезпечення працівників газованою солоною водою.

3.1.5. Умови та порядок надання скороченого робочого часу.

3.1.6. Умови та порядок надання оплачуваних перерв санітарно – оздоровчого характеру.

3.1.7. Умови та порядок надання щорічної додаткової відпустки за роботу у важких і шкідливих умовах праці.

3.1.8. Особливості оплати праці працівників за роботу у важких і шкідливих умовах праці.

4. Гарантії прав жінок з охорони праці.

4.1. Гарантії прав з охорони праці усіх працюючих жінок.

4.2. Гарантії прав з охорони праці жінок у зв’язку з їх материнством.

5. Гарантії прав неповнолітніх працівників з охорони праці.

5.1. Заборона залучення неповнолітніх працівників до окремих видів робіт.

5.2. Обмеження підіймання і переміщення неповнолітніми працівниками речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

5.3. Особливості робочого часу та часу відпочинку неповнолітніх працівників.

6. Гарантії прав з охорони праці осіб з пониженою працездатністю.

II. Питання для самоконтролю, дискусій та обговорень

1. У законодавстві та наукових дослідження використовують терміни «право на здорові та безпечні умови праці» та «право на охорону праці». Чи є вони тотожними?

2. Розкрийте зміст конституційного права громадянина і людини на належні, безпечні і здорові умови праці. Порівняйте та з’ясуйте зміст понять «належні умови праці», «безпечні умови праці» та «здорові умови праці».

3. Чи терміни «умови праці» та «умови трудового договору» є тотожними? Як Ви вважаєте «охорона праці» є умовою праці чи умовою трудового договору?

4. Проаналізуйте ст. 9 КЗпП України і ч. 1 ст. 5 Закону України «Про охорону праці» та дайте обґрунтовані відповіді на наступні запитання:

1) чи визнається недійсним трудовий договір, який містить положення, що погіршує становище працівника порівняно з законодавством України про охорону праці?

2) з якого моменту умови трудового договору визнаються недійсними? Чи можна говорити, що умови трудового договору визнаються недійсними авто­матично?

3) які правові наслідки настають у разі визнання недійсними умов трудового договору?

5. Проаналізуйте ч. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону праці» та дайте обґрунтовані відповіді на наступні запитання:

1) що потрібно розуміти під шкідливими і небезпечними виробничими факторами, про які роботодавець зобов’язаний поінформувати працівника?

2) які критерії характеризують належне виконання роботодавцем зобов’язання, передбаченого цією статтею?

6. Окресліть коло суб’єктів, які згідно з законодавством України мають обов’язок поширювати інформацію у галузі охорони праці.

7. Законодавець забороняє пропонувати особі роботу, що за медичним висновком протипоказана їй за станом здоров’я. Які правові наслідки можуть настати у разі невиконання цієї норми? Чи можна притягнути роботодавця до юридичної відповідальності за порушення цієї норми (наприклад, якщо йому не буда відома інформація про стан здоров’я особи)?

8. Чи можна звільнити працівника, якщо з ним укладено трудовий договір на виконання робіт, що протипоказані йому за станом здоров’я? Відповідь обґрунтуйте.

9. За станом здоров’я Бородавка потребував надання легшої роботи. Роботодавець запропонував таку працівникові, але останній відмовився від переведення. Як вирішити наведену ситуацію? Чи має право роботодавець звільнити працівника?

10. Як вирішити питання представництва інтересів найманого працівника для встановлення факту наявності виробничої ситуації, яка загрожувала його життю і здоров’ю, якщо працівник не є членом профспілки, що діє на конкретному підприємстві, в установі, організації?

11. Чи може працівник відмовитися від виконання дорученої роботи у зв’язку з тим, що роботодавець не забезпечив його відповідними засобами індивідуального захисту?

12. 10. Однією з підстав припинення трудового договору є звільнення працівника за власною ініціативою, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. Як захистити інтереси працівника, якщо роботодавець погоджується звільнити його з власної ініціативи? Чи впливає це на встановлення пільг і компенсацій, встановлених законодавством?

13. Чи повинен працівник повідомити роботодавця за два тижні до звільнення, якщо він звільняється за власним бажанням у зв’язку з порушенням роботодавцем законодавства про охорону праці?

14. Який механізм запровадження пільг і компенсацій для працівників, що працюють у важких і шкідливих умовах праці? Чи є відмінності у механізмі встановлення пільг і компенсацій для працівників, які виконують роботи, що не передбачені списками, переліками, що приймаються вищими органами державної виконавчої влади?

15. Якщо на підприємстві відсутні профспілки, то чи не означає це, що ст. 161 КЗпП України не можна реалізувати?

16. Чи може неповнолітній працювати офіціантом, зокрема у закладах громадського харчування, що торгують спиртними напоями?


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав