Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Буття ідеального

Читайте также:
 1. Буття матеріального. Сутність матерії та форми її існування.
 2. Буття:проблеми,концепції форми.
 3. Єдність і багатоманітність форм і способів буття філософії
 4. Ідеальний статус буття свідомості. Свідомість і мова.
 5. Історичні обставини розпаду СРСР і здобуття Україною державної незалежності в 1991 p.
 6. Набуття та припинення повноважень народними депутатами.
 7. Основні цінності людського буття та завдання і цілі соціальної роботи з людьми з особливими потребами.
 8. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
 9. Охорона об'єктів, набуття прав на які здійснюється на підставі реєстрації

Свідомість - це функція мозку людини, яка полягає у цілеспрямованому відображенні об'єктивної дійсності. Це вища форма відображення дійсності, так як їй характерне не лише відображення і оцінка того що є, а і здатність творчого планування і передбачення майбутнього.-це здатність матеріальних явищ, предметів, систем відтворювати у своїх властивостях особливості інших явищ, предметів, систем в процесі взаємодії з ними.

Властивості свідомості:

 1. Універсальність – відображення багатогранних (не лише явних, видимих, а й прихованих, суттєвих) властивостей предметів, які залучаються людиною до діяльності.
 2. Об’єктивність – відображення предметів такими, якими вони є
 3. Ідеальність – образи свідомості фіксують властивості предмета, а самі цих властивостей не мають.
 4. Опосередкованість мовою – мова є матеріальною формою вираження свідомості. Мова робить зміст нашої свідомості доступними для оточуючих. Мовою вважається будь-яка інформаційна знакова система. Властивості мови: збереження знань (акумулятивна функція); передача досвіду, зв'язок між людьми (комунікативна функція); вираження думки, знань (експресивна функція).
 5. Направленість на предмет – свідомість відображає не світ в цілому, а тільки те, що є предметом нашої уваги.
 6. Цілепокладання - цілеспрямоване відображення дійсності: перед тим, як щось зробити, людина створює ідеальний проект майбутнього результату і розробляє план дій.
 7. Активність – здатність людини не просто пасивно відображати світ, а оцінювати себе як діяльного суб’єкта по відношенню до дійсності, як носія певної активної позиції відносно світу (що проявляється у самосвідомості).
 8. Творчість – ідеальне перетворювальне конструювання чогось нового, якого ще реально немає в дійсності, але яке можливе завдяки об’єктивним законам цієї реальності.

Біологічною основою формування свідомості є здоровий мозок.

Соціальними факторами формування свідомостіє:

- праця,

- колективний спосіб життя,

- членороздільна мова.

Структуру свідомостіможна розглядати у двох планах:

1. Компонентна;

2.Рівнева.

Компонентна включає: знання, цінності, потреби, інтереси, програми та плани, які можна об’єднати у такі сфери:

1. когнітивна сфера – знання;

2. мотиваційна сфера – цінності, потреби, інтереси;

3. нормативно-проектна - програми та плани.

Рівнева структура включає: свідоме, несвідоме, самосвідомість.

Самосвідомість- це усвідомлення себе в якості суб’єкта практичної і пізнавальної діяльності, в оцінці своїх дій, потреб і інтересів, своїх почуттів, думок, мотивів поведінки та ідеалів, свого становища в природному і соціальному середовищі;

- це звернення свідомості на саму себе; - це здатність людини контролювати та осмислювати свої вчинки, розробляти нові образи та програми діяльності, передбачати їх результати та нести відповідальність за результати своєї діяльності.

 

Функції самосвідомості:

1. самопочуття;

2. самопізнання;

3. самоаналіз;

4. самооцінка;

5. самоконтроль;

6. саморегуляція;


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.042 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав