Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рефлексія –форма самосвідомості, коли об’єктом вивчення людини стаютьсамі явища свідомості.

Читайте также:
  1. II. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕННЯ НОВОГО
  2. IV. Вивчення нового матеріалу.
  3. VI. Вивчення нового матеріалу.
  4. Біосфера як природне середовище для людини
  5. Вивчення нового матеріалу
  6. Вивчення нового матеріалу
  7. Вивчення патології рухів
  8. Вивчення показників роботи і організації бухгалтерського обліку підприємства
  9. Вивчення потреб і поведінки споживачів
  10. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду вчителя літератури

Суспільне буття – це матеріальне життя суспільства, це виробництво матеріальних благ, їх розподіл і споживання, а також ті відносини, в які люди вступають у процесі цього виробництва.

Суспільна свідомість – це духовне, ідеологічне життя суспільства; це ідеї, думки, теорії, погляди з приводу того, як саме повинно здійснюватися суспільне матеріальне життя у різних галузях: політиці, економіці, правовій галузі і т.д.; - це сукупність правових, моральних, політичних, релігійних, наукових ідей і поглядів, що є відображенням суспільного матеріального буття.

Буття людини як фундаментальна проблема філософії.

Проблема буття людини охоплює велике коло питань:

1. Проблема походження людини як біосоціальної істоти.

2. Проблема сутності та існування людини. Суспільне та індивідуальне буття.

3. Проблема життя і смерті як предмет емоційного сприйняття і роздумів.

4. Соціальна і біологічна тривалість людського життя. Сенс життя і призначення людини.

5. Людське буття: екзистенціальний та феноменологічний підходи.

6. Матеріальні та духовні засади буття людини. Практика як суто людський спосіб буття в природному та соціокультурному середовищі.

7. Соціалізація як включення людини в суспільство.

Безпека життєдіяльності

Людина та її біологічні і соціальні ознаки.

За тілесною будовою і фізіологічними функціями людина належить до тваринного світу, але є найвищою сходинкою живої природи.

Людина – розумна ( хомосапіенс)

v Людина, як біологічний вид має:

· Характерні тілесні ознаки;

· Високорозвинений мозок, здатний відобразити світ у поняттях і перетворити його відповідно до своїх потреб та ідеолів;

· Свідомість – як здатність сутності зовнішнього світу та своєї особистості природи;

· Мислення та мову.

v Характерні ознаки людської діяльності:

· Вона діє під впливом тих чи інших мотивів;

· Вона існує завдяки взаємодії з навколишнім середовищем;

· Обмінюється інформацією з іншими людьми.

· З самого початку людина грається, вчиться, працює;

· Саме завдяки діям і взаємодіям набіває певного досвіду;

· Вівдчуває вплив умов життя, як на рівні оточення (мікро-середовища) , так і на півні суспільства (макро-середовища)

v Діяльність – це форма людської активності.

v Потреби – це необхідність для людини того, що забезпечує її існування та само забезпечення.

v Потреби пожділяються на 2 групи:

· Вродженні:

1. Фізіологічні та сексуальні;

2. Екзистенціальні (потребим в безпеці свого існування, впевненість в завтрішньому дні)

· Набуті:

1. Соціальні;

2. Престижні;

3. Особистісні;

4. Диховні.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав