Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Читайте также:
  1. Вимоги протоколу до зустрічі учасників переговорів та їх посадка в автомобілі
  2. Витяг з бюджетної пропозиції
  3. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №5
  4. Витяг з робочої навчальної програми
  5. Особливості ділового етикету та протоколу
  6. ПРОТОКОЛ. ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ
  7. Спиртовий витяг з листків евкаліпту - "Хлорофіліпт"- має інтенсивно зелений колір, що обумовлений переходом у розчинник гідрофільних пігментів - ...

Витяг з протоколу являє собою точну копію частини тексту складеного протоколу, що стосується того питання порядку денного, за яким готують витяг. При цьому відображають всі реквізити бланку, вступну частину тексту, питання порядку денного, за яким готується витяг, і текст, що відображає обговорення питання і прийняте рішення. Виписку з протоколу підписує лише секретар, він же проставляє надпис, що завіряє документ. Він складається зі слова «Правильно», вказівки посадової особи, що завіряє копію (витяг), особистого підпису, прізвища, ініціалів і дати. Якщо витяг подається в іншу організацію, то він завіряється печаткою.

 

Службові записки. Види. Реквізити. Вимоги до оформлення.

Розрізняють такі види службових записок: доповідна записка, пояснювальна записка.

Доповідна записка –це документ на ім’я керівної посадової особи зі звітом про виконання певної роботи, завдань,службового доручення, узятих на себе зобов’язань; може містити висновки і пропозиції укладача.

Доповідна записка укладається за вказівкою керівника або ж ініціативи її автора й може також містити повідомлення про наявний факт, подію, ситуацію, що склалася з укладачем, його підлеглим чи на підприємстві, ділянці тощо. Здебільшого мета ініціативної доповідної записки – спонукати керівника до прийняття конкретних рішень.

Доповідні записки поділяються:

1. За походженням на:

Внутрішні, що адресуються керівникові організації або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, що адресуються керівництву, якому підпорядкована дана організація.

Внутрішні доповідні записки підписує той, хто їх укладає. Зовнішні

оформлюються на службовому бланку організації з підписом автора та його керівника.

2. За призначенням на звітні, інформаційні, ініціативні.

Пропозиція – документ, що є різновидом доповідної записки й містить

перелік конкретних пропозицій із певних питань.

Укладаються пропозиції аналогічно доповідним запискам, але,як правило. Після вказівки керівництва. Текст пропозиції не містить аналітичної частини, а лише вступну (обґрунтування) та висновки (перелік пропозицій).

Реквізити доповідної записки:

1. Місце укладання – повна назва організації, від імені якої укладається записка, та її реквізити (для зовнішніх).

2. Адресат - посада, звання, прізвище та ініціали посадової особи, які й подається записка, у давальному відмінку.

3. Адресант – посада, назва підрозділу (для внутрішніх), звання, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка подає записку, у родовому відмінку.

4. Назва документа, номер (для внутрішніх)

5. Заголовок («Про…»)

6. Текст – може поділятися на такі частини:

а) загальну – лаконічний і точний виклад суті події, інформації,

пропозиції;

б) описову - аргументоване пояснення причини, факту, учинку. Події;

з’ясування певних положень основного документа (плану, звіту, проекту тощо);

в) висновки – конкретні пропозиції щодо оптимальних способів вирішення, подолання чи усунення заявлених в описовій частині фактів.

7. Додаток (якщо є) із зазначенням кількості сторінок, примірників тощо.

8. Підпис автора

9. Дата укладання (якщо вона не зазначалася в п.1).

Пояснювальна записка укладається на вимогу керівника, керівної організації або ж власної ініціативи й має реквізити, аналогічні доповідним запискам.

Пояснювальна записка може бути:

1. Службовою складовою частиною чи додатком, доповненням

до іншого документа (плану, проекту, пропозиції, програми тощо).

У ній укладач або організація обґрунтовує мету, актуальність, новизну й перелік дії основного документа. Викладає структуру, зміст, функціональне призначення і термін його дії з поясненням можливих позитивних чи негативних наслідків.

2. Документом особистого характеру, у якому аргументовано й

доказово пояснюються певні дії укладача або його підлеглих чи причини якихось подій, фактів, провин.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 63 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав