Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура тексту

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Система культуры и её структура.
  4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  6. II. Структура правовой нормы.
  7. II. Структура программы
  8. III. Структура регионального центра социального преображения
  9. III. Структура управления
  10. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию

Вступна частина (вказуються підстави для складання акту, перераховуються особи, що складали акт, а також присутні під час його складання).

Постановча частина (суть і характер проведеної роботи, установлені факти, пропозиції, висновки)

Акт складають у трьох примірниках:

1-й направляють до вищої організації;

2-й – керівникові організації;

3-й – до справи.

РЕКВІЗИТИ:

1.Автор документа (підпорядкування міністерству, повна назва установи, закладу, відомства)..

2.Гриф затвердження.

3.Дата складання акту (якщо комісія працювала декілька днів, то вказують останній день роботи).

4. Місце укладання.

5.Назва документа та номер.

6.Заголовок (Про …)

7.Підстава (наказ, розпорядження, його номер, дата, посада керівника, назва відомства)

8.Склад комісії.(голова комісії, члени комісії – за алфавітом, з зазначенням посад)

9.Присутні.

10.Текст.

11.Відомості про кількість примірників акту, їх місцезнаходження.

12. Перелік додатків до акту.

13.Підписи членів комісії та присутніх (у разі необхідності).

Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються у розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що із змістом акту він ознайомлений.

Особа, яка не згодна із змістом акту, повинна підписати його із зазначенням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії треба оформлювати на окремому аркуші й додавати до акту.

Уклавши акт, комісія повинна під підпис ознайомити з його змістом осіб, про яких йшлося в акті. (див. зразки актів)

 

АКТ №

Про списання малоцінного

інвентаря

00.00.00

 

Підстава: Наказ Міністерства освіти і науки України № ____від _______

 

Складений комісією:

Голова ________________________________________________________

Члени комісії ___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Присутні ___________________________________________________

 

Оглянувши стан майна в коледжі, комісія відзначає, що майно в результаті тривалої експлуатації стало непридатним і підлягає списанню.

 

Інвентарний номер Найменування описуваного малоцінного інвентаря Рік введення в дію Вартість Номер рахунка
           
           

 

Голова комісії (підпис) Прізвище, ініціали

Члени комісії (підписи) Прізвище, ініціали

 

 

ЗВІТ – документ, який містить відомості (інформацію) про результати діяльності за певний період часу, підготовку і проведення заходів, виконання доручень, завдань і подається вищій інстанції або посадовій особі;

- документ про витрату отриманих коштів у касі установи чи від спонсорів кимось (окремою особою, керівником групи чи організації)- обліково-фінансовий документ.

Звіти бувають:

- усні й письмові;

- періодичні (затверджуються керівником установи)

разові (адресовані посадовим особам, від яких одержано завдання чи доручення);

- текстові (складаються на звичайному папері за встановленим зразком) і належать до документів внутрішньо організаційної звітності;

статистичні (цифрові) –(складаються на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом) належать до документів державної та відомчої звітності.

РЕКВІЗИТИ:

1.Гриф затвердження (для зовнішніх звітів)

2.Штамп установи (для зовнішніх)

3.Назва документа (акт)

4.Заголовок, який має такі дані:

- «про роботу атестаційної комісії»; «про виробничу практику»;»про виконання плану роботи»……

- термін звітності (з_____до______; за І квартал 2005р.)

-статус, посада й місце роботи (навчання) укладача;

- прізвище та ініціали укладача.

5.Текст, який має такі частини:

- вступ (зазначається обсяг завдань, які були поставлені за звітний період);

- основна частина (зміст, аналіз виконаної роботи, практики);

- висновки (рекомендації, критичні зауваження щодо поліпшення чи удосконалення форм або методів роботи, перспективи на майбутнє).

6.Додаток (якщо є):

- службова записка;

- довідкові матеріали;

- квитанції, проїзні документи, рахунки про витрачені кошти (для фінансової звітності).

7.Підпис автора документа.

8.Прсада керівника установи, його підпис, ініціали та прізвище (для зовнішніх).

9.Дата укладання.

10. Печатка (для зовнішніх)

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комбінату

_____ _________________

(підпис, прізвище, ініціали)

«___»_____________2005р.

 

ЗВІТ

про роботу профспілкового комітету за 2005 р.

Т Е К С Т

______________________________________________________________
______________________________________________________________

 

Голова профкому (підпис) Розшифрування підпису

Секретар (підпис) Розшифрування підпису

15.12.04

Протокол засідання профкому №8 від 10.12.04

__________________________________________________________________

Звіт
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 40 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав