Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 5.3. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

Читайте также:
  1. Агент з митного оформлення
  2. Аналіз як спеціальний прийом аудиту при дослідженні документів і операцій
  3. Аудиторський огляд документів
  4. Аудиторські прийоми контролю документів
  5. БЕЗ ЦИХ ДОКУМЕНТІВ СТУДЕНТ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ
  6. Бібліографічне оформлення індивідуальної роботи
  7. Вивчення літературних джерел та оформлення списку використаних джерел
  8. Виконання заповіту. Оформлення права на спадщину.
  9. Виконання та оформлення теоретичної частини контрольної роботи.
  10. Вилучення документів

Порядок і терміни складання планів вантажних перевезень на транспорті встановлені «Основними положеннями про річне і квартальне планування перевезень вантажів». На кожному виді транспорту розроблені і діють «Правила планування перевезень вантажів», у яких деталізуються окремі питання, зумовлені специфікою роботи транспорту.

На залізничному транспорті складаються річні й оперативні плани перевезень у контейнерах і пакетах.

Підприємства й організації — відправники вантажу в III — на початку IV кварталу поточного року подають відділенням залізниць заявки, у яких вказують обсяг і укрупнену номенклатуру вантажів, які підлягають перевезенню рухомим складом залізничного транспорту протягом року і з розбивкою по кварталах. При необхідності відправники вантажу у встановлений термін представляють у трьох примірниках управлінням залізниць на затвердження обсягу перевезень розгорнуті місячні плани по широкій номенклатурі вантажів із зазначенням станцій відправлення і призначення, а по вантажах, які треба перевозити в межах залізниці відправлення, — з розподілом за станціями призначення. Ці плани складаються в тоннах і вагонах на основі статистичних навантажень. У місячних планах перевезень передбачаються відправлення вантажів маршрутами, які організовують як відправники, так і залізниця.

Крім того, клієнти мають право звертатися до послуг залізниць поза планом протягом усього року за умови наявності в них ненавантаженого рухомого складу.

На морському транспорті окремо планують перевезення в каботажі і закордонному плаванні. Каботажні перевезення на суднах, що належать пароплавствам, планують за попередніми заявками відправників, де вказують порти відправлення і призначення, обсяги і найменування вантажів, тип судна. Плани перевезення вантажів у закордонному плаванні складає Міністерство по зовнішніх економічних зв'язках і торгівлі і доводить до відома «Укрмор-річфлоту» і пароплавств.

На річковому транспорті річні і квартальні плани перевезень складаються за заявками підприємств і організацій-вантажовідправників. Із загального обсягу перевезень виділяють дані по нафті і нафтопродуктах, які транспортують наливом, лісу в плотах і суховантажах (кам'яне вугілля, руда, метали тощо). Окремо планують перевезення на самохідних і несамохідних суднах, у тому числі по буксируванню плотів. У планах перевезень пароплавств вказують не тільки загальний обсяг відправлення, а й розміри надходження вантажів з інших пароплавств. Вказуються також порти (пристані) відправлення і призначення, рід вантажу, швидкість перевезень.

Місячні і декадні плани перевезень по внутрішньому водяному сполученню розробляються на місцях за заявками, які подають відправники річковим пароплавствам. У заявках указують обсяг і номенклатуру вантажів, тип і тоннаж суден, напрямок перевезень та ін.

На автомобільному транспорті річне планування починається з розробки планів АТП. Усередині поточного року відправники вантажу представляють туди заявки на перевезення вантажів. Вони містять відомості про вантажі, які необхідно перевозити в централізованому порядку, децентралізовано, а також у спеціальному рухомому складі. Вказуються також дані про вантажі, що підлягають перевезенням по міжміському і міжнародному сполученнях.

На повітряному транспорті перевезення вантажів планують за оперативно укладеними угодами.

На трубопровідному транспорті плани перевезень складаються окремо по кожному магістральному нафто- і газопроводу відповідними територіальними виробничими управліннями. Основні показники таких планів — обсяг перекачування нафти і нафтопродуктів у тоннах і тонно-кілометрах, обсяг газу в кубометрах.

Перевезення в змішаному сполученні планують за участю відповідних міністерств-відправників і Міністерства транспорту України.

У змішаному залізнично-морському сполученні планують значні обсяги перевезень експортно-імпортних вантажів. Обов'язково передбачають оптимальний розподіл перевезень за кварталами і місяцями року, щоб не спричиняти утруднень у роботі прикордонних станцій і портів, а також забезпечити дотримання термінів постачання продукції, передбачених у контрактах та угодах з іноземними державами. Крім обсягів перевезень у планах вказують прикордонні станції і порти відправлення й призначення.

4. Укладання договорів на перевезення вантажів

На підставі затверджених планів перевезень вантажів між низовими підрозділами транспорту — перевізниками та підприємствами-відправниками й одержувачами вантажів укладають договори на перевезення вантажів. У них передбачаються права, обов'язки і відповідальність сторін щодо зберігання вантажів, термінів доставки, порядку передачі, приймання, навантаження (розвантаження) вантажів.

На залізничному транспорті договори укладають між станціями і підприємствами терміном на один рік. За договором залізничного перевезення вантажів залізниця зобов'язується доставити довірений відправником вантажу товар у пункт призначення і видати його уповноваженій особі, а відправник вантажу зобов'язується внести встановлену плату. Договір підписують: від залізниці — начальник станції, від підприємства — директор.

Якщо на підприємстві є під'їзна залізнична колія, то взаємини із залізницею регламентуються договором на експлуатацію залізничної під'їзної колії. Він укладається терміном на три роки і визначає: порядок подачі вагонів під навантаження (розвантаження) локомотивами залізниці чи локомотивами підприємства, порядок обліку термінів простою вагонів під вантажно-розвантажувальними роботами, місце і порядок виконання приймально-здавальних операцій з вантажами, ремонт рухомого складу, контроль за станом під'їзних колій, їхній ремонт тощо. Згідно Статуту залізниці (розділ 94) договір на експлуатацію під'їзних колій підписують: при вантажообігу до 50 вагонів за добу — начальник відділу залізниці (чи за його дорученням — начальник станції) і керівник підприємства; при вантажообігу понад 50 вагонів за добу — начальник управління дороги (чи за його дорученням — начальник відділу залізниці) і керівник підприємства.

На морському транспорті України відповідно до Кодексу торгового мореплавання України перевізник — пароплавство і відправник — підприємство за наявності між ними стійких зв'язків, зумовлених необхідністю здійснювати систематичні перевезення вантажів, можуть укладати довгострокові договори на перевезення вантажів. У них визначаються умови перевезення залежно від з особливостей вантажів.

Річкові пароплавства укладають з відправниками вантажу і власниками плотів та суден навігаційні договори на перевезення вантажів і буксирування плотів та суден. У них визначаються умови перевезень вантажів у майбутній навігації, спричинені місцевими особливостями. У навігаційному договорі можуть бути передбачені такі питання: частка перевезень вантажів пакетами та контейнерами; порядок передавання і розрахунків за кількістю вантажів при завезенні на бічні і малі річки; порядок приймання, перевезення, навантаження-розвантаження, складування і збереження вантажу; норма одночасного завантаження чи розвантаження суден на причалах не загального користування; надання відправником вантажу необхідних даних для розроблення технічних умов навантаження і кріплення вантажів, що носять специфічний характер, тощо.

Усі АТП і підприємства-вантажовідправники в десятиденний термін після одержання плану перевезень зобов'язані приступити до укладання річного договору на перевезення вантажів автомобільним транспортом. У річному договорі встановлюються обсяги й умови перевезень, порядок розрахунків, раціональні маршрути і схеми вантажопотоків, а також взаємна майнова відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань. Річні договори на централізоване перевезення вантажів АТП також укладають з посередницькими організаціями.

На повітряному транспорті у зв'язку з тим, що перевезення вантажів, як правило, разове, укладають тимчасові угоди по перевезенню вантажів.

 

ТЕМА 5.3. Текстове оформлення довідково-інформаційних документів

МЕТА: ознайомити студентів з різновидами довідково-інформаційних документів та правилами їх складання;

- ознайомити студентів з класифікацією ділових листів та вимогами до офіційного листування;

- формувати уміння й навички правильно і грамотно оформляти довідково-інформаційні документи; види ділових листів; правильно складати протоколи та витяги з протоколів.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 75 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав