Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Завдання 3. Відредагуйте подані нижче речення, правильний варіант запишіть.

Читайте также:
  1. I варіант.
  2. I варіант.
  3. I. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
  4. II варіант.
  5. II. Варіант
  6. II. Завдання та обов'язки
  7. II. ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  8. U Домашнє завдання до практичного заняття № 10.
  9. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  10. VII. Домашнє завдання.

1. Корнійчук І.Н. живе в м. Миколаєві з 5 грудня 2007 року за адресом:

вул. Мира, 16, кВ.26. займає загальну жилу площу – 18 кв. метрів.

2. Довідки службового характеру містять дані про роботу установ,

підприємств, організацій.

3. Адміністрація установи зобов’язана видати на просьбу учня довідку

про навчання в даному закладі.

4. В залежності від змісту довідки видаються структурними

підрозділами: про місце праці – відділом кадрів або канцелярією, про заробітну плату – бухгалтерією, про жилу площу – житлово-експлуатаційним відділом.

 

Завдання 4. Введіть подані словосполучення у текст довідки, зберігаючи подану форму.

В особистому користуванні; на стажуванні у…; на державні замовлення; з окладом; в державну адміністрацію; про стан технічної безпеки.

Лист – письмово оформлений монолог, звернений до певної особи (або осіб); виклад прохання, наказу; повідомлення про себе, про події з особистого чи громадського життя.

Листування – один з основних і найпоширеніших засобів зв’язку між людьми.

Службовий лист – один із засобів обміну інформацією і оперативного управління найрізноманітнішими процесами діяльності організацій і установ.

Протокол займає особливе місце в системі організаційно-розпорядчих документів. С одного боку його можна віднести до інформаційних документів (тому що він містить інформацію про хід обговорення якихось управлінських питань) а з іншого – протоколи містять постановчу частину і, таким чином, можуть розглядатись як розпорядчі документи.

Лист – це поширений вид документації, один із способів обміну інформацією.

Службові листи належать до основних засобів встановлення офіційних, службових контактів між підприємствами, організаціями, установами, фірмами, закладами.

За функціональними ознаками службові листи поділяють на такі, що потребують відповіді, й такі, що її не потребують.

До листів, що потребують відповіді, належать:

- листи-прохання;

- листи-звернення;

- листи-пропозиції;

- листи-запити;

- листи-вимоги.

До листів, що не потребують відповіді, належать:

- листи-попередження;

- листи-нагадування;

- листи-підтвердження;

- листи-відмови;

- супровідні листи;

- листи-повідомлення;

- листи-розпорядження.

За кількістю адресатів і адресантів розрізняють

- звичайні – надсилають на адресу однієї інстанції;

- циркулярні – ряду установ;

- колективні – на одну адресу, але пишуть його від імені керівників

кількох установ або кількох фізичних осіб.

Написання ділового листа – справжнє мистецтво. Щоб оволодіти мистецтвом листування, слід засвоїти правила ведення ділової кореспонденції.

РЕКВІЗИТИ ЛИСТА та їх оформлення

Службові листи пишуть чи друкують на бланку або чистому аркуші паперу. Основні реквізити листа за державним стандартом такі:

1. Державний герб. Має бути розташований посередині бланка або ліворуч над серединою рядка з назвою організації.

2. Емблема організації. Відтворюється поряд з назвою організації

3. Зображення державних нагород. Розташовуються у верхньому лівому кутку або посередині.

4. Код організації, установи чи підприємства. Зазначається у верхньому правому кутку.

5. Повна назва організації, установи чи підприємства –автора листа. Відтворюється вгорі ліворуч за допомогою штампа або друкарським способом.

6. Назва структурного підрозділу. У верхньому лівому кутку.

7. Індекс підприємства зв’язку, поштова й телеграфна адреси, номери телефону та факсу. Розташовують у верхньому лівому кутку, оформляють відповідно до поштових правил. Для здійснення розрахунково-грошових операцій на бланках листів указують номер розрахункового рахунка у відділенні банку.

8. Номер і дата листа. Ставлять ліворуч угорі на спеціально відведеному для цього місці. Якщо лист написаний не на бланку, то дату вказують під текстом зліва.

9. Адресат. Листи адресують організації, установі чи підприємству, службовій або приватній особі.

- Назву установи і структурного підрозділу подають у називному відмінку, а назву посади й прізвище – у давальному.

Друкарня видавництва «Україна»

Савченку І.П.

- якщо лист адресовано керівникові установи, назва якої входить у назву посади, то прізвище й посаду подають у давальному відмінку, а назву установи в родовому.

Директорові

Миколаївського державного

вищого училища культури

П’ятигорському В.В.

 

В адресі можна зазначити лише назву посади, без прізвища та ініціалів особи, яка цю посаду обіймає. Це припустимо тільки за умови, якщо ця посада єдина в установі.

 

Якщо особа, якій надсилають листа, має вчене звання або науковий ступінь, то ці відомості подають перед прізвищем. Ступені й звання можна записувати у скороченій формі.

 

Директорові

Миколаївського державного

вищого училища культури,

доц. П’ятигорському В.В.

Реквізити адресата друкують з правого боку у верхній частині сторінки. Кожний елемент подають з нового рядка.

 

10. Текст листа складається з двох частин:

- опису фактів або подій, що послужили підставою для написання листа;

- висновків і пропозицій.

11. Позначку про наявність додатка роблять ліворуч під текстом з нового рядка. Є два способи оформлення цього реквізиту:

1) якщо лист містить додатки, про які згадувалось у тексті, або ті, що пояснюють його зміст, то відмітку оформляють так:

Додаток: на 4 арк. у 2 прим.

2) якщо текст містить додатки, не зазначені в тексті, то їх слід перелічити;

3) якщо лист містить велику кількість додатків, то окремо складають їх список, а в листі після тексту зазначають:

Додаток: відповідно до списку на 10 арк.

12. Підпис ують службовий лист здебільшого керівник установи, його заступник чи керівник структурного підрозділу.

Якщо лист написано на бланку установи, то зазначають лише посаду, ініціали та прізвище особи, яка підписує лист (назву установи не повторюють).

Директор (підпис) Є.О.Іванов

Якщо лист написано не на бланку, то вказують повну назву установи, посаду, ініціали та прізвище особи, котра підписує лист.

Директор видавництва «Освіта» (підпис) Є.О.Іванов

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 65 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав