Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Черкаси

Читайте также:
  1. Черкаси – 2014

Запрошення

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської конференції «Розвиток європейських стандартів прав і свобод людини в Україні: теорія і практика» 20 – 21 листопада 2014 року. Реєстрація учасників конференції з 10:00 до 10:30 20 листопада 2014.

 

 

Місце проведення конференції:

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси, вул. Нечуя-Левицького, 16.

За результатами конференції буде публікуватися електронний збірник тез доповідей.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

 

Умови участі у конференції

 

Для участі у конференції необхідно до 30.10.2014 надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції, тези доповідей – електронний варіант та копію платіжного документу про сплату оргвнеску. Оплата за участь у конференції становить: очна форма 150грн., публікація тез доповідей без участі у конференції становить 100 грн.

За рахунок оргвнесків фінансуються витрати, пов’язані з організацією конференції та публікацією тез доповідей.

Кошти надсилати:отримувач: ТОВ ВНЗ «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту»

Код 14204539 МФО 354789

Р/р 2600700025653 АТ в «Укрексімбанк» м. Черкаси, 18036, вул. Н.Левицького, 16; призначення платежу: за участь (прізвище, ім’я та по батькові) у конференції.

 

Проїзд, проживання та харчування учасників конференції здійснюються за їх рахунок.

 

 

Регламент роботи:

- доповідь на пленарному засіданні – 20 хв.

- доповідь на секційному засіданні – 15 хв.

- виступ в обговоренні – 5 хв.

 

Тематика конференції

· Теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень;

· Конституційне право, муніципальне право;

· Цивільне право і цивільний процес, сімейне право;

· Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;

· Кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право.

 

 

Вимоги до оформлення тез

доповідей

 

 

Тези доповідей надаються українською, російською або англійською мовою, набрані в редакторі Microsoft Word. Розмір аркуша: А4, орієнтація: книжкова, шрифт Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал 1,0, береги по 20 мм.

 

Розташування на сторінці: у правому верхньому куті прізвище та ініціали автора (авторів); через інтервал з орієнтацією по центру – назва тез великими літерами; через інтервал з орієнтацією по ширині сторінки – текст доповіді.

 

Обсяг тез доповіді – повні 2 сторінки, включно з рисунками і таблицями.

 

Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Список літератури наводиться наприкінці тез згідно встановлених вимог.

Тези надсилати на електронну адресу:pravo.ui.suem@gmail.com

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.054 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав