Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заходи щодо вдосконалення професійного добору працівників

Читайте также:
  1. D) — преференційні тарифні заходи, що містяться в угодах, які ЄС уклав з певними країнами або територіями за межами митної території ЄС або групами країн чи територій.
  2. Антиінфляційні заходи держави
  3. Безпеки працівників у надзвичайних ситуаціях
  4. Вдосконалення виправно-трудового законодавства після його кодифікації.
  5. Вдосконалення методики економічного обґрунтування механізму управління на підприємстві
  6. Види юридичної відповідальності. Заходи юридичної відповідальності
  7. Витрати на оплату праці працівників підприємства.
  8. Виховні заходи
  9. Відрядна система оплати праці у банку може використовуватися в основному для операційно-касових працівників.
  10. ГлаваIII-А ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ВИВІЛЬНЮВАНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Як вище було зазначено, практикою випробувано два підходи до організації ефективного добору персоналу:

- створення на підприємстві підрозділу, здатного ефективно організовувати професійний добір персоналу;

- делегування функції професійного добору працівників кадровій агенції на повний аутсорсинг.

Студент обрав ці два підходи для ретельнішого опрацювання та економічного обґрунтування. Враховуючи наявну чисельність персоналу (138 осіб на початок 2011 р.), студент правильно вирішив, що для початку створювати відділ професійного добору персоналу буде недоцільно через великі початкові й немалі постійні затрати. Натомість, якщо найняти одного досвідченого менеджера з персоналу замість утримання двох резервних працівників, то можливо буде економічно вигідно. Для здійснення такого варіанта будуть потрібні затрати на:

- пошук досвідченого менеджера з персоналу;

- створення для нього робочого місця;

- оплату праці з нарахуваннями.

Фабричний інспектор з кадрів не здатний самостійно знайти досвідченого менеджера з персоналу. Відповідні послуги кадрової агенції обійдуться приблизно в 5000 грн.

Одноразові витрати на створення робочого місця для менеджера з персоналу (придбання офісних меблів, комп’ютера, принтера, інших елементів оргтехніки) дорівнюють приблизно 18000 грн.

На ринку праці місячна заробітна плата менеджера з персоналу становить від 3500 до 4500 грн. Беремо середній розмір – 4000 грн. Річна зарплата менеджера з нарахуваннями становитиме:

Сумарні затрати (Зорг), пов’язані з уведенням до штатного розпису посади менеджера з персоналу, дорівнюють:

Як бачимо, витрати на утримання менеджера з персоналу суттєво менші у порівнянні зі збитками, яких зазнає фабрика через недосконалий добір персоналу.

Таке співвідношення витрат на введення посади менеджера з персоналу і збитків, яких зазнає фабрика, свідчить, що такий варіант розв’язання проблеми може бути прийнятним, а витрати окупляться вже за перший рік роботи менеджера. Це за умови, що вдосконалення добору працівників за перший рік роботи менеджера призведе до повної ліквідації збитків. Однак такий сценарій малоймовірний.

Припустимо, що за перший рік збитки зменшаться лише на 70%.

За таких умов термін окупності витрат на утримання менеджера дорівнюватиме:

що теж непогано.

Витрати на наймання менеджера з персоналу та створення для нього робочого місця (5000+18000=23000) фабрика сплачує лише один раз. У наступні роки витрати на утримання в штаті менеджера з персоналу складатимуться лише із заробітної плати та єдиного соціального податку, з урахуванням можливого підвищення зарплати на коефіцієнт інфляції.

За таких умов уже на другий рік роботи менеджера з персоналу фабрика отримає додатковий прибуток в сумі 2589 грн. (68253-65664).

Розглянемо ефективність альтернативного варіанта – делегування професійного добору персоналу кадровій агенції на повний аутсорсинг.

Підприємство приймає на роботу за рік приблизно 30 працівників різних функціональних категорій (керівники, професіонали, фахівці, робітники). Вартість послуг кадрових агенцій залежить від рівня посади шуканих працівників, а також від частоти замовлень. Наприклад, агенція Фін Інком може підібрати керівника вищого рівня управління за 9000 грн, керівника середнього рівня управління – за 7000 грн, професіонала – за 5000 грн, фахівця – за 3000 грн. Якщо замовлення не разові, а системні, то вартість добору працівників зменшується на 10-15%.

Виходячи з потреб фабрики, вартість добору одного працівника кадровою агенцією буде в межах 3000-4000 грн. Беремо для розрахунків середній розмір плати -3500 грн. Тоді річні витрати фабрики на оплату послуг кадрової агенції (3к) становитимуть приблизно:

Це за умови, що плинність робочої сили на фабриці не зменшуватиметься. Насправді вона суттєво зменшиться завдяки високій якості послуг кадрової агенції. Тому вже на другий рік роботи по-новому потреба в послугах кадрової агенції може скоротитися відсотків на 40-50. Відповідно зменшиться і вартість послуг агенції.

В такому разі вартість послуг другого року роботи агенції становитиме:

Це суттєве скорочення вартості послуг агенції. В наступні роки вартість теж зменшуватиметься.

На третій рік вона може зрівнятися з сумою оплати праці найманого менеджера з персоналу за календарний рік.

Отже, ефективність обох альтернативних варіантів є приблизно рівною.

Порадившись із експертами, студент Н. дійшов висновку, що адміністрації фабрики варто рекомендувати перший варіант розв’язання проблеми, тобто відкрити вакансію менеджера з персоналу.

Переважив такий аргумент: кондитерська фабрика «Смак» виробляє високоліквідну продукцію, має стабільну мережу замовників, ресурсна база необмежна, тому перспективи нарощування обсягів виробництва сприятливі, що зумовлює доцільність поступового створення власної потужної служби персоналу. Першим кроком у цьому напрямку буде прийняття на роботу досвідченого менеджера з персоналу, який повинен мати диплом магістра з управління персоналом та економіки праці, а також стаж роботи на такій чи аналогічній посаді від двох років.

Рекомендована література

1. Гур’янов С.Х., Поляков И.А., Ремизов К.С. Справочник экономиста по труду: (Методика расчетов по экономике труда на промышленных предприятиях). — 5-е изд., доп. И перераб. — М.: Экономика, 1982. — 264 с.

2. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. — К.: Виданий центр «Академія», 2005. — 400 с.

3. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. Вид. 2-ге, без змін / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. — К.: КНЕУ, 2006. —398 с.

4. Методика определения экономической эффективности мероприятий НОТ. М.: НИИ труда, 1976. — 143 с.

5. Одегов Ю.Г., Абдурахманов К.Х., Котова Л.Р. Оценка эффективности работы с персоналом: Методологический поход: Учебно-практическое пособие. — М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2011. — 752 с.

6. Організація праці: навч. посіб. / В.М. Данюк, А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова [та ін.], за заг. ред. В.М. Данюка. — К.: КНЕУ, 2009. — 332 с.

7. Смирницкий Е.К. Экономические показатели промышленности. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Экономика, 1980. – 432 с.

8. Чирков В.Г. Эффектометрия: Популярные очерки. – К.: «Феникс», 2005. — 240 с.

 

 

Підготував професор В.М. Данюк


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.035 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав