Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вихідна інформація

Читайте также:
  1. Інформаційне забезпечення виборів і передвиборна інформація.
  2. Інформація
  3. Інформація та її види
  4. Інформація щодо аудиторського висновку
  5. Масова інформація
  6. Навести значення понять інформаційне забезпечення та інформаційна система менеджменту персоналу, інформація та данні.
  7. Стратегічна інформація: види та джерела
  8. Яка інформація не потрапляє в буфер обміну?

Студент Н. обрав тему магістерської дипломної роботи: «Удосконалення добору персоналу». Для проходження переддипломної практики кафедра направила студента Н. за його проханням на приватну кондитерську фабрику «Смак».

Студент ознайомився з історією створення і розвитку фабрики, показниками її діяльності за2006-2010 р.р., вивчив чисельність і структуру персоналу, показники руху персоналу, організацію професійного добору працівників на вакантні робочі місця.

Основні показники економічної діяльності підприємства наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Основні показники економічної діяльності кондитерської фабрики «Смак»

Показники Роки
Товарна продукція, тис. грн 3791,0 5437,8 6282,8 7152,0 8289,6
Реалізована продукція, тис. грн 3607,2 4975,8 5931,1 6904,3 7876,2
Собівартість товарної продукції, тис. грн 3249,4 4486,5 5423,5 6261,2 7096,8
У т. ч. умовно постійні затрати, тис. грн 487,4 664,0 791,8 895,4 993,6
% 15,0 14,8 14,6 14,3 14,0
Фонд оплати праці, тис. грн 103,6 138,9 166,8 183,2 224,4
Середньооблікова чисельність персоналу, осіб
Середньомісячна зарплата одного працівника, грн
Продуктивність праці річна, тис. грн 44,6 51,3 55,6 59,6 62,8
Збитки від браку продукції з вини працівників, тис. грн 21,0 18,7 31,9 29,2 29,8
Валовий прибуток, тис. грн 357,8 489,3 507,6 643,1 779,4

 

У процесі аналізу динаміки чисельності персоналу увагу студента привернула суттєво вища за природний рівень плинність кадрів.

Фабрику створено 1993 року, тобто підприємство ще дуже «молоде». Середній вік працівників на початок 2010 року становив 37,6 р. Умови праці в цехах підприємства переважно нормальні, лише на деяких робочих місцях підвищені загазованість і температура повітря. Звільнень у зв’язку із досягненням пенсійного віку та через незадовільні умови праці фактично не було.

В табл. 2 наведено показники руху персоналу на фабриці. Звільняються працівники різних категорій персоналу: від робітників до лінійних керівників.

Таблиця 2

Показники руху персоналу на фабриці «Смак»

Показники Роки
1. Чисельність працівників на початок року, осіб
2.Середньооблікова чисельність за рік, осіб -
3. Прийнято за рік, осіб -
4. Звільнено за рік, осіб -
-у тому числі звільнено:
- за власним бажанням; осіб -
- за порушення трудової дисципліни та інших умов трудового договору, осіб - -
5. Із загальної кількості звільнених працівників звільнилися:
- до завершення випробувального терміну, осіб; -
- упродовж перших 6 місяців роботи, осіб; -
- упродовж другої половини першого року роботи, осіб. -
Плинність робочої сили:
- осіб  
- % 11,8 9,4 13,9 14,2 12,9  

 

Наведена в табл. 2 інформація наштовхнула студента на думку, що причини високої плинності робочої сили можуть бути різні, але той факт, що на невеликому підприємстві щороку від 9 до 17 осіб звільняються за власним бажанням не відпрацювавши навіть одного повного року, свідчив про наявність негараздів в організації професійного добору працівників на вакантні робочі місця.

У процесі тривалого дослідження організації професійного добору працівників переважно методом усних бесід із робітниками, фахівцями, лінійними керівниками та інспектором відділу кадрів студент з’ясував, що:

- впродовж перших трьох років існування фабрики комплектуванням персоналу опікувався особисто засновник, він же власник підприємства; не маючи відповідної підготовки, він робив це поспіхом і не завжди якісно;

- наступні декілька років пошуком нових працівників за дорученням власника займалась його офіс-менеджер – симпатичне створіння з дипломом педагогічного училища.

- з 2002 року власник почав підключати до пошуку нових працівників керівників підрозділів фабрики, а на створення відділу кадрів коштів нібито бракувало;

- лише з 1 січня 2005 р. була відкрита перша вакансія інспектора з кадрів, півроку ця посада залишалася вільною, а з 1 серпня 2005 р. на посаду інспектора з кадрів узяли племінницю власника фабрики, яка щойно отримала диплом медсестри в медичному училищі;

- в усі роки існування фабрики основними джерелами добору персоналу були: регіональний центр зайнятості, родичі та знайомі працівників фабрики, інші громадяни, що шукали роботу самотужки.


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав