Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визначення збитків підприємства

Читайте также:
  1. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
  2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства
  3. Аналіз зовнішньої діяльності підприємства на основі системного підходу
  4. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  5. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  6. Аналіз маркетингової діяльності підприємства
  7. Аналіз небезпеки підприємства
  8. Аналіз основних економічних та фінансових показників діяльності підприємства
  9. Аналіз основних показників виробничо-господарської діяльності підприємства
  10. Аналітична оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

У табл. 2 зафіксовано, що з причин плинності звільнялися щорічно від 10 до17 осіб. В останні два роки цей показник становив 17 осіб, що дає нам право прийняти його до наступних розрахунків.

У зв’язку з тим, що для точних розрахунків нам бракуватиме деякої точної інформації, ми змушені іноді робити обережні, але достатньо логічні припущення.

Припускаємо, що в кожного з 17 осіб продуктивність праці зменшувалась приблизно на 30% упродовж двох тижнів перед звільненням. Припускаємо також, що у новоприйнятих 17 осіб на місця звільнених продуктивність праці за перші два тижні буде меншою проти звичайної на 20%. Від фахівців підприємства відомо, що від дня звільнення до прийняття на те саме місце іншого працівника проходить приблизно місяць (22 робочих дні).

Зменшення продуктивності праці можна прирівняти до втрат робочого часу працівником (t).

Відтак втрати робочого часу перед звільненням становитимуть:

де 172 – середня тривалість робочого місяця, годин.

Втрати робочого часу нових працівників за перші два тижні роботи:

Втрати робочого часу внаслідок простоїв робочих місць у період від звільнення одних працівників до наймання інших:

Сумарні втрати робочого часу ( ) становитимуть:

Така ціна плинності робочої сили внаслідок недосконалого добору працівників.

Щоб компенсувати ці втрати і не зменшувати обсяги виробництва підприємство вимушене тримати надлишкових працівників (Чн).

Де 1720 – корисний фонд робочого часу одного працівника за фактичним балансом робочого часу на фабриці в 2010 році.

Прямі збитки фабрики на утримання цих двох осіб у розрахунку на рік складаються з:

- витрат на оплату праці;

- нарахувань на заробітну плату (єдиний соціальний внесок).

Крім того, до суми збитків слід додати:

- витрати на оголошення в ЗМІ про наявність вакантних робочих місць;

- втрати, пов’язані з неякісною (бракованою) продукцією.

Позаяк на фабриці організована адаптація новоприйнятих працівників відсутня, то доплати наставникам не виплачуються і не враховуються.

Витрати на заробітну плату з нарахуваннями (36,8%) дорівнюють:

де Зп – середньомісячна зарплата одного працівника;

Чн – кількість працівників.

Середні витрати на оголошення в ЗМІ щодо наявності вакантних робочих місць за фактичними даними дорівнюють 670 грн у розрахунку на одну вакансію. Річні витрати підприємства на цю справу становлять

Витрати від браку продукції в різні роки неоднакові, тому для розрахунків візьмемо середню суму за 2008-2010 роки:

Відтак прямі збитки підприємства, зумовлені підвищеною плинністю кадрів, (Пзб.) дорівнюють:

Пзб = 55814+11390+30300=97504грн

Якщо таким збиткам запобігти, то відповідно зменшиться собівартість продукції та збільшиться прибуток.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав