Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вилучення документів

Читайте также:
  1. Аналіз як спеціальний прийом аудиту при дослідженні документів і операцій
  2. Аудиторський огляд документів
  3. Аудиторські прийоми контролю документів
  4. БЕЗ ЦИХ ДОКУМЕНТІВ СТУДЕНТ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО ВІЙСЬКОВО-ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ
  5. ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ АБО ЗНИЩЕННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, ПРОДОВОЛЬЧОЇ СИРОВИНИ І СУПУТНІХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ВСТАНОВЛЕНИМ ВИМОГАМ
  6. Вимоги керівних документів щодо організації гуманітар­ної підготовки.
  7. Вимоги керівних документів щодо організації інформа­ційного забезпечення особового складу.
  8. Виписка інкасового доручення і подання документів
  9. Втрата документів, що містять державну таємницю
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Порядок вилучення документів врегульовано "Інструкцією про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів", затвердженою наказом ДПА України від 01.07.1998 р. № 316. Дана інструкція регулює порядок вилучення документів лише податковими органами, але на наш погляд таким чином вилучення повинно здійснюватися і іншими контролюючими органами.

Підстави для вилучення. Якщо під час перевірки встановлено факт приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплати податків та інших платежів, то вилучення документів у підприємств провадиться на підставі письмово вмотивованої постанови1 органу державної податкової служби (далі - ДПС).

Які документи вилучаються. Вилученню у підприємств підлягають первинні документи (тобто письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення), грошові документи, облікові регістри (тобто носії спеціального формату (паперові, машинні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо, призначені для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації первинних документів, що прийняті до обліку), кошториси, декларації та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, а також інші довідкові матеріали та розрахунки, за винятком документів, що містять відомості, визначені в законодавчому порядку такими, що становлять державну таємницю.

Вилученню (із залишенням копій на підприємстві2) підлягають лише оригінали тих документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, інших платежів чи приховування інших об'єктів від оподаткування.

Порядок вилучання документів. При проведенні вилучення документів посадова особа ДПС подає керівникам підприємства Постанову, складену тією посадовою особою ДПС, яка здійснює вилучення на підставі виявлених фактів4. Перед вилученням посадова особа ДПС, яка проводить вилучення документів, здійснює ретельний перегляд документів, що підлягають вилученню, в місцях їхнього зберігання. У випадках їхньої непридатності для подальшого огляду або у разі недооформлення томів документів (непідшиті, непронумеровані, непідписані тощо) в присутності такої посадової особи ДПС ці документи дооформлюються посадовими особами підприємства у відповідності до вимог щодо оформлення документів і документообігу в бухгалтерському та податковому обліку.

Посадова особа ДПС, яка здійснює вилучення документів, одночасно складає Опис оригіналів документів, що вилучені зі справ та проводить фіксацію їхнього змісту, про що робиться запис у Протоколі.

У присутності посадової особи підприємства посадова особа ДПС, яка здійснює вилучення, знімає копії з документів, що вилучаються, на яких зазначаються підстава та дата їх вилучення. Саме вилучення оформляється Протоколом.

Якщо під час перевірки керівники підприємства сповістили особу, яка проводить перевірку, про втрату або знищення документів, то за пропозицією посадової особи ДПС, яка здійснює вилучення документів, керівник підприємства письмовим наказом (аби усним розпорядженням) призначає комісію з розслідування причин втрати або знищення документів. Проведену комісією роботу оформляють актом, який затверджується керівником підприємства. Копія акта повинна бути подана посадовій особі ДПС, яка здійснює вилучення документів. У разі потреби для участі в роботі комісії посадова особа ДПС, яка здійснює вилучення документів, може запросити представників правоохоронних органів та державного пожежного нагляду системи органів внутрішніх справ.

Вилучені документи повертаються підприємствам за рішенням керівників ДПС, під розписку про одержання документів, кур'єром або пересиланням поштою.

Під час здійснення останніх перевірок на державному ДП “НДІ ”Система” органами Державної Податкової адміністрації порушень не було виявлено. Всі податки сплачуються вчасно.

2.6. Характеристика видів прибутку та видів діяльності ДП “НДІ ”Система”

Прибуток — це грошове вираження між вартістю реалізованої продукції і витратами на її виробництво.

Виділяють п'ять видів прибутку: валовий прибуток, прибуток (збиток) від продажів, прибуток (збиток) до оподаткування, прибуток (збиток) від звичайної діяльності, чистий прибуток (нерозподілений прибуток ( збиток) звітного періоду).

Валовий прибуток визначається як різниця між виторгом від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) і собівартістю проданих товарів, продукції, робіт і послуг.

Прибуток ( збиток) від продажів являє собою валовий прибуток за вирахуванням управлінських і комерційних витрат.

Прибуток (збиток) до оподаткування - це прибуток від продажу з урахуванням інших доходів і витрат, які поділяються на операційні і позареалізаційні.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності може бути отриманий вирахуванням з прибутку до оподаткування суми податку на прибуток та інших аналогічних обов'язкових платежів (суми штрафних санкцій, що підлягають сплаті до бюджету та державні позабюджетні фонди).

Чистий прибуток - це прибуток від звичайної діяльності з урахуванням надзвичайних доходів і витрат.

Підприємство створене з метою задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-виробничої, торгівельної, іншої господарської діяльності у тому числі щодо забезпечення виконання та реалізації державної науково технічної політики у галузі метрології, стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності управління якістю та екологічного управління з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

 

Видами діяльності підприємства ,що приносять йому прибуток є:

- науково-дослідні роботи у сфері метрології, стандартизації, сертифікації, метрологічного забезпечення вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами, засобів вимірювання акустичних величин і параметрів фізичних полів, систем управління якістю та екологічного управління;

- створення, збереження та забезпечення функціонування державних первинних та вторинних еталонів одиниць вимірювання;

- розроблення, виготовлення та впровадження робочих еталонів і робочих засобів вимірювання;

- виконання покладеної на нього Держспоживстандартом України функції головної організації з метрологічного забезпечення вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами, засобів вимірювальної техніки системного призначення, засобів вимірювальної техніки закріплених видів вимірювань;

- проведення (надання) платних робіт (послуг) суб’єктам господарської діяльності у сфері метрології та метрологічного забезпечення вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами, засобів вимірювання акустичних величин та параметрів фізичних полів, стандартизації, оцінки відповідності, управління якістю та екологічного управління.

Оцінка доходів підприємства зображена у Табл .2

Табл 1

№ зп Показники Один. виміру 2012р. 2013р. Зміни (+, -)
Дохід від реалізації тис. грн. +
Непрямі податки та інші вирахування з доходів тис. грн. _   _   _
Інші операційні доходи тис. грн. -
Інші звичайні доходи тис. грн.. +
Надзвичайні доходи тис. грн.. _ _ _
Разом чисті доходи тис. грн. +

 

«Звіт про фінансові результати» за 2013 рік див. додаток 8

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-20; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав