Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Культур ТОВ «Укрінагропром» , ц

Читайте также:
  1. D) Отечественная культура в условиях тоталитарного общества.
  2. II. Культурный старт.
  3. II. Правовая культура: понятие, функции и виды.
  4. II. Система культуры и её структура.
  5. II. Советский период развития отечественной культуры (1917-1991 гг.)
  6. III Санкт-Петербургского международного культурного форума
  7. III. Культура как процесс – фактор социальных изменений.
  8. PPUZKK 4230-программирование и прогнозирование урожаев зерновых культур и картофеля
  9. PPUZKK 4230-программирование и прогнозирование урожаев зерновых культур и картофеля
  10. quot;Культурно-гигиенические навыки, их значение в развитии ребёнка".

 

Культури Роки 2012р. у % до 2010р.
       
Зернові та зернобобові - всього в т.ч.: пшениця озима пшениця яра жито гречка кукурудза на зерно ячмінь озимий ячмінь ярий овес соняшник соя ріпак ярий - - - - - - - - - - - - - - - 129,39 - - - 116,67 294,34 - 46,35 - - 373,81 -
Вартість валової продукції рослинництва - за співставними цінами 2010 р), тис. грн. - за собівартістю, тис. грн.   1243,5     2460,2 4352,8   3363,4   270,48 178,90

 

Загальна зміна виробництва продукції рослинництва в підприємстві визначається через такий показник, як вартість валової продукції рослинництва в співставних цінах, яка у 2012 році зросла майже втричі – 270,48% у порівнянні з 2010 роком. Зниження виробництва відбулось лише по валовому збору ячменю ярого (53,65%), а по всіх інших культурах значне збільшення. Зокрема валове виробництва кукурудзи на зерно – майже у 3 рази (294,34%), гречки – на 16,67%, сої – майже у 4 рази (373,81%).

Для детальнішого вивчення необхідно проаналізувати вплив кожного фактора на зміну валового виробництва певного виду продукції та загальну зміну.

 

 

 


Таблиця 2.11

Виявлення впливу основних факторів на зміну валового виробництва продукції рослинництва у ТОВ «Укрінагропром»

 

Культури Площа посіву, га Вихід продукції з 1 га, ц Валове виробництво Зміна валового  
продукції, ц виробництва продукції, ц  
2 010р. 2 012р. 2 010р. 2 012р. 2 010р. умовне 2 012р. загальна в т. ч. за рахунок зміни  
                 
                площі врожаю  
 
пшениця озима   13,4    
пшениця яра   14,6    
жито   10,9    
гречка     1,6 3,8   38,4     -39,6 52,6  
кукурудза на зерно     13,6 25,1              
ячмінь озимий   16,5    
ячмінь ярий     9,6 6,4       -661 -378 -283  
овес   14,9    
соняшник   10,5    
соя     5,5 5,5              
Разом     Х Х   8538,4     2883,4 5179,6  

Площа посіву сільськогосподарських культур у 2012 році збільшилась на 14% у порівнянні з 2010, або на 138 га. Значно збільшилась посівна площа сої – на 373% або на 167 га. Це пояснюється тим, що в 2012 році значно зросла ціна реалізації продукції а також відкрилися нові шляхи збуту.

Вихід продукції з 1 га. знаходиться на досить низькому рівні окрім урожайності кукурудзи на зерно – 25,1ц, що на 84% більше ніж у 2010. На зміну виробництва ячменю ярого значно вплинуло зменшення посівних площ в 2012 році, що є наслідком загальної зміни виробництва продукції – (-661)ц.

Загальна зміна валового виробництва продукції рослинництва складає 8063ц. Така зміна спостерігається за рахунок збільшення виробництва кукурудзи на зерно – 7791ц. В тому числі за рахунок зміни врожаю – 5179,6ц, що є значно більше ніж за рахунок зміни посівної площі – 2883,4.

Одержання передбачуваного обсягу продукції рослинництва залежить від виконання плану посівних площ та врожайності сільсько­господарських культур.

Оцінку дотримання планової площі роблять на основі порівняння фактичної посівної площі з плановою. Оскільки зміна розміру посівної площі зумовлює зміну її частки в загальній площі, то в процесі аналізу включають і структурні зміни, які в умовах обмеження площ є одним із факторів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її ефективності.

Основними факторами, які можуть зумовити зміну розміру посівних площ та їх структури, є:

-метеорологічні умови аналізованого періоду (вимерзання або випрівання озимих, градобій, видування бурею, недостатня сума активних температур, що впливає на формування врожаю певних культур і на їх використання за призначенням – наприклад, при недозріванні кукурудзи на зерно її скошують на силос); загибель посівів від хвороб, шкідників і бур’янів (якщо немає можливості пересіяти аналогічними культурами); зміна потреб у певній продукції, що зумовлюється зниженням попиту на продукцію підприємства тощо; різке збільшення виробництва продукції певної культури в результаті меліорації земель, внесення підвищених норм добрив та проведення інших заходів, що сприяли значному підвищенню врожайності;

-погіршення забезпеченості господарства певними виробничими ресурсами (наприклад, недостатня забезпеченість трудовими ресурсами зумовлює зменшення площі під трудомісткими культурами, збільшення надходження комбікорму з державних ресурсів – основа для зменшення площі під фуражними зерновими культурами тощо); розширення площ внаслідок проведення культуртехнічних робіт, рекультивація земель, розукрупнення підприємства тощо.

Розглянемо вплив зміни структури посівних площ на валове виробництво продукції рослинництва у досліджуваному господарстві

Таблиця 2.12

Вплив зміни структури посівних площ на валове виробництво продукції рослинництва у ТОВ «Укрінагропром»

 

Культури Посівна площа, га Врожайність, ц/га (2012 р.) Ціна 1 ц. продукції, грн. (2012 р.) Вартість продукції, грн.
2010 р. 2012 р. при площі посіву 2010 р. і врожайності 2012 р. 2012 р.
Зернові та зернобобові - всього в т.ч.: пшениця озима пшениця яра жито гречка кукур. на зерно ячмінь озимий ячмінь ярий овес соняшник соя     - -     - - - -     20,4 - 14,6 - 3,8 25,1 - 6,4 - 10,5 5,5   - - 133,6 - - 119,97 - 125,67 - 91,6 238,42   - - - - - 885306,6 - 103753,2 - - 79989,9   - - 200911,8 - - - 71582,7 - 298976,4
Разом     Х Х 1069049,7 2198377,9

Проаналізувавши таблицю 2.12 можна зробити висновок про те, що вартість валової продукції при виробництві продукції в 2012 році було на 1129,3 тис. грн. більше, ніж при умовному значенні цього показника. Це означає, що в підприємстві краща структура посіву була в 2012 році.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 56 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав