Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ефективність використання виробничого потенціалу рослинництва

Читайте также:
  1. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  2. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  3. Аналіз забезпеченості і повноти використання трудових ресурсів підприємства. Аналіз використання фонду робочого часу
  4. Аналіз ресурсно-рекреаційного потенціалу.
  5. Блоково-модульна структуризація потенціалу підпри­ємства.
  6. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  7. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  8. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  9. Видатки розвитку та напрямки використання.
  10. Видатки розвитку та напрямки використання.
Показники Роки 2012 р. у % до 2010 р.
     
Вироблено на 100 га відповідних угідь: пшениця озима, ц пшениця яра, ц жито, ц гречка, ц кукурудза на зерно, ц ячмінь озимий, ц ячмінь ярий, ц овес, ц соняшник, ц соя, ц ріпак ярий, ц Затрати праці на 1 ц., люд. год.: пшениця озима пшениця яра жито гречка кукурудза на зерно ячмінь озимий ячмінь ярий овес соняшник соя ріпак ярий Вартість валової продукції рослинництва на 1 га с/г угідь, тис. грн. на 1 люд. год., тис. грн. на 1 грн. виробничих витрат, грн. Рівень рентабельності виробництва продукції рослинництва, %   - - -   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,8 2,8 2,8   0,76 0,03 0,67   -35,4   - - - - - - -   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 3,1 3,1 3,1   2,14 0,05 0,57   -24,3   - - - - -   1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 3,2 3,2 3,2   2,92 0,13 1,05   -16,3   - - - 237,5 184,6 - 66,7 - - -   183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 183,3 114,3 114,3 114,3   384,2 433,3 156,7   Х

За останні роки ефективність використання виробничого потенціалу галузі рослинництва збільшилась, але це все одно не досягла того рівня щоб виробництво сягало рівня беззбитковості. Рівень рентабельності знизився на -35,4 % в 2010 році і по підсумку діяльності в 2012 році становив -33%. Це свідчить про досить неефективне використання ресурсів. Хоча, виробіток на 100 га. ріллі дещо збільшився майже по всіх культурах, що викликане збільшенням валового збору продукції. Як виняток, виробництво ячменю ярого – спостерігається зниження на 33,3%

Затрати праці на 1 ц. також дещо збільшились, що є негативним моментом. Для зернових затрати праці збільшились на 83,3%, це свідчить про те, що в дану галузь було залучено більше працюючих.

Вартість валової продукції збільшилась по всім статтям, зокрема на 1 га с.г. угідь у 2012 році було потрачено в 4 рази більше тис. грн., на – 384,2%; на 1 люд. год. вартість валової продукції збільшилась у 4,3 рази; на 1 грн. виробничих витрат – на 56,7%.

Природних ресурсів для виробництва продукції рослинництва достатньо. Основним джерелом підвищення ефективності виробництва продукції рослинництва повинно бути рівень урожайності сільськогосподарських культур, запровадження повторних посівів.

Рентабельність діяльності підприємства означає його дохідність, прибутковість. В процесі господарської діяльності підприємство повинно відшкодувати свої витрати виручкою від реалізації продукції і одержати прибуток[13]. Рентабельність — це показник економічної ефективності сільськогосподарського виробництва, який свідчить про те, що господарство від своєї діяльності одержує прибуток. В сільськогосподарському виробництві величина прибутку підприємства залежить від кількості і якості реалізованої продукції, її структури, собівартості і фактичних цін реалізації. Розглянемо результат і результативність виробництва в господарстві за досліджуваний період.


Таблиця 2.18

Економічна ефективність вирощування сільськогосподарських культур в ТОВ «Укрінагропром»

 

Показники Сільськогосподарські культури
  озима пшениця пшениця яра жито гречка
2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р.
Площа посіву, га Валовий збір зерна (в перерахунку на сухе), ц Виробничі затрати – всього, тис. грн. Врожайність, ц/га Виробничі затрати на 1 га, грн. Собівартість 1 ц, грн. Ціна 1 ц, грн. Вартість продукції з 1 га, грн. Чистий доход з 1 га, грн. Рівень рентабельності, % 13,4 2065,8 153,9 102,5 1379,6 1519,7 -35,3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14,6 3203,9 220,0 133,6 1496,1 1281,6 -42,1   10,9 1567,4 144,2 100,5 991,5 1092,2 -35,3   - - - - - - - - - - 1,6 740,0 474,4 421,9 558,0 540,0 -15,6 3,8 3958,3 1044,0 - 1354,2 - -

 

Сільськогосподарські культури
кукурудза на зерно ячмінь озимий ячмінь ярий овес соняшник соя
2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р. 2010 р. 2012 р.
13,6 1690,5 124,0 116,4 1462,6 795,9 -28,4 25,1 3180,9 126,7 120,0 2693,2 2589,4 -9,9 16,5 2634,9 159,8 98,2 1573,3 1619,1 -42,7 - - - - - - - - - - 9,6 1426,4 149,4 97,7 911,1 395,4 -42,7 6,4 1404,5 219,0 125,7 612,4 528,1 -45,4 14,9 2141,5 143,4 77,6 1320,8 1434,0 -49,7   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10,5 3586,4 314,6 297,0 2984,1 2586,4 -17,3 5,5 1803,3 327,4 308,8 1301,6 1032,8 -12,5 5,5 1574,6 285,8 238,4 1301,8 1241,2 -20,7

 


За останні 3 роки економічна ефективність виробництва всіх сільськогосподарських культур знизилась. Можна підвести тільки підсумок. При виробничих затратах на озиму пшеницю, яру пшеницю та інші деякі культури на рівні 314-330тис. грн. на досить високу врожайність і не слід було сподіватися, оскільки такий рівень витрат не спроможний забезпечити повний комплекс механізованих робіт, необхідну кількість мінеральних та органічних добрив при традиційній технології вирощування сільськогосподарських культур.

Тут є два виходи: один – раціонально збільшити виробничі витрати на 1 га., щоб вони могли забезпечити необхідну врожайність. Другий вихід – це впровадження інтенсивних технологій на інноваційних засадах, оскільки на їх основі можна з мінімальними вкладеннями на 1 га. отримати максимальний прибуток.

Ще один негативний момент – це дуже високий вплив на урожайність навколишнього середовища. Мінімізувати цей вплив може система зрошуваного господарства та прогресивні технології, сформовані під даний клімат. 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав