Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Витрати на виробництво і зміна собівартості 1 ц кукурудзи на зерно по статтях

Читайте также:
  1. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  2. Http://www.portal.rada.gov.ua/- офіційний сайт Верховної Ради України, містить всю вітчизняну нормативну базу, зі змінами та доповненнями.
  3. PPUZKK 4230-программирование и прогнозирование урожаев зерновых культур и картофеля
  4. PPUZKK 4230-программирование и прогнозирование урожаев зерновых культур и картофеля
  5. АКТИВНЕ ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ МАС
  6. Анализ безопасности оператора работающего на горизонтально-сверлильно-фрезерном станке с ЧПУ Milturn M65
  7. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  8. Аналіз витрат на виробництво продукції
  9. Б) в подальшому можлива зміна діагнозу.
  10. Бюджет собівартості виготовленої продукції
Статті витрат 2010 р. 2012 р.
витрати, грн. структура витрат, % витрати, грн. структура витрат, %
на 1 га посіву на 1ц продукції на 1 га посіву на 1 ц. продукції
Виробнича собівартість – усього у т. ч.1) прямі матеріальні витрати - всього з них: насіння та посадковий матеріал мінеральні добрива нафтопродукти оплата послуг і робіт сторонніх організацій решта матеріальних витрат 2) прямі витрати на оплату праці 3) інші прямі витрати та загальновиробничі витрати – всього з них: амортизація необоротних активів відрахування на соц. заходи решта ін. прямих та зага- льновиробничих витрат   1690,5   1057,8   231,3 227,9 323,1   238,1   37,4   272,1   360,5   -   98,6   261,9 124,0   77,6   17,0 16,7 23,7   17,5   2,7   20,0   26,4   -   7,2   19,2   62,6   13,7 13,5 19,1   14,1   2,2   16,1   21,3   -   5,8   15,5 3180,9   2302,1   130,0 75,3 48,9   11,0   4,7   45,2   57,9   -   16,7   41,2 126,7   91,7   44,2 25,6 16,6   3,7   1,6   15,3   19,7   -   5,7   14,0   72,4   34,9 20,2 13,1   2,9   1,3   12,1   15,5   -   4,5   11,0
Разом 1690,5 124,0   3180,9 126,7  

 


Проаналізувавши таблицю 2.16 бачимо, що собівартість 1 ц кукурудзи на зерно у 2012 році збільшилась на 2,7 грн., або на 2,2% у порівнянні з результатами 2010 року. Зростання витрат виробництва здебільшого на основні і оборотні засоби та витрати на оплату праці зумовило збільшення собівартості одиниці продукції. Частка витрат на оплату праці протягом досліджуваних років зменшиласьь і становила: в 2010 р. – 16,1 %, а в 2012 р. – 12,1 %, а це на 4,7 грн. менше в порівнянні з базисним роком, що негативно впливає на матеріальну зацікавленість працівників.

Найбільшу питому вагу в структурі матеріальних витрат займають витрати на насіння і посадковий матеріал та на добрива і дещо меншу — на нафтопродукти. При цьому частка витрат на насіння і посадковий матеріал за аналізований період зросла з 13,7 до 24,8 %, що свідчить про те, що підприємство використовує високоврожайні сорти та гібриди сільськогосподарських культур. Частка витрат на добрива в структурі виробничих витрат займали 11,2 %, а в 2012 р. їх частка зросла до 17,5 %. Отже, в підприємстві при вирощуванні сільськогосподарських культур добривам в системі агротехнічних заходів надається велике значення. Все це зумовлює значне зростання урожайності зернових культур протягом досліджуваного періоду.

 

Основні резерви збільшення виробництва і зниження собівартості продукції рослинництва

Виробничий потенціал – це ті ресурси, які можна використовувати в виробничій діяльності. Ефективність використання цього потенціалу показує наскільки ефективно ним користуються на підприємстві. При такому аналізі можна побачити резерви підвищення ефективності галузі рослинництва в підприємстві [13].

В наступній таблиці наведено ефективність використання виробничого потенціалу ТОВ «Укрінагропром»

 

Таблиця 2.17
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 105 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав