Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВИСНОВКИ. Розглядаючи в дипломній роботі ефективність та економічне обґрунтування щодо покращання управління ПАТ КФТП потрібно зробити наступні висновки: - механізм

Читайте также:
  1. Висновки
  2. ВИСНОВКИ
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. ВИСНОВКИ
  6. Висновки
  7. Висновки
  8. Висновки
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

Розглядаючи в дипломній роботі ефективність та економічне обґрунтування щодо покращання управління ПАТ КФТП потрібно зробити наступні висновки: - механізм управління як процес характеризується тим, що, відбуваючись у часі, здійснюється в декілька етапів (підготовка, формування, прийняття й реалізація): - від прийняття того чи іншого господарського рішення, їх якості, раціональності й обґрунтованості в багатьох випадках залежать реальні можливості досягнення цілей організації, її ефективна діяльність; - механізм управління містить окремі, але тісно взаємопов’язані елементи: постановку мети та планування діяльності за кращою альтернативою її досягнення; розподіл часу, ресурсів і дій, необхідних для вирішення завдання; мотивацію чи спонукання до дій; координацію та регулювання процесу; здійснення обліку й контролю зробленого, аби переконатися, що результати відповідають запланованим; - етап прийняття господарських рішень щодо управління можна трактувати як акт вибору особою за допомогою визначених правил. - рішення як результат вибору являє собою розпорядження до дії (план роботи, варіант проекту). Господарські рішення мають місце в управлінні процесами всередині організації, процесами взаємодії організації із зовнішнім середовищем, в безпосередньому управлінні організацією. Сутність механізму управління проявляється в різних аспектах, які засвідчують вплив цих рішень на економічні, організаційні, правові та технологічні інтереси підприємства.

Даний проект довів собою економічну доцільність та перспективність при прийняття ефективного механізму управління на прикладі роботи ПАТ КФТП «Слов’янські шпалери».

Аналіз внутрішнього середовища показав позитивний стан, система прийняття та вибору механізму управління на ПАТ КФТП відповідає загальним вимогам підприємства. Наявні виробничі ресурси та інфраструктура також відповідають основним вимогам та місіям організації бо знаходяться в високому стані та з високим коефіцієнтом використання (95%). Аналіз фінансово-економічного стану довів високий рівень стабільності підприємства за рахунок власних коштів та засобів, а також позитивні результати попередньої діяльності. Згідно проведеного аналізу виявлена можливість провести розрахунки за нове обладнання за власні кошти. Аналіз та економічне обґрунтування при прийнятті господарського рішення показав,що є наявний високий попит на шпалери та ПАТ КФТП утримує стійки провідні позиції на ринку шпалер України та СНД. Аналіз вхідних та вихідних потоків показав залежність підприємства від закордонних виробників сировини та матеріалів, та сегментацію ринку споживачів шпалер. Висновком для даного дослідження має бути економічне обґрунтування та вибір ефективного господарського рішення, є необхідність впровадження в виробництво даної лінії виробництва кашированих шпалер. Для цього є відповідні виробничі та технічні, фінансові умови а також стійкий попит на ринку шпалер що має тенденції до росту. Згідно проведеного аналізу можливо запропонувати наступні методи: - розширення ринків збуту продукції; - зниження собівартості продукції за рахунок зменшення витрат; - зниження собівартості продукції за рахунок збільшення обсягів виробництва та продажу; - вдосконалення технологій; - пошуку альтернативних постачальників.

Тобто, кожне рішення має реальну вартість, а його реалізація повинна приносити підприємству прямий чи опосередкований прибуток. Помилкове або неправильно сприйняте підлеглими рішення може завдати компанії збитків чи навіть призвести до банкрутства. Організаційна сутність полягає в тому, що для розробки та реалізації механізму управління підприємство повинно мати: необхідний персонал; документи, які регламентують повноваження, права, обов’язки та відповідальність працівників і самого підприємства; налагоджену систему контролю, а також здійснювати координацію роботи персоналу. Соціальну сутність закладено в механізмі управління персоналом задля узгодження їхньої діяльності всередині колективу. Правова сутність рішень полягає в можливості здійснення певних заходів у рамках законодавчого поля (виходячи із законодавчих актів України, міжнародних зобов’язань, статутних та інших документів власне підприємства). Технологічна сутність прийняття господарських рішень проявляється в можливості забезпечення персоналу, що здійснює розробку та реалізацію рішень, необхідними технічними, інформаційними ресурсами. Все це разом дало позитивну динаміку для розвитку ПАТ КФТП, яка продовжує ось уже поспіль років завдяки економічному обґрунтуванню та вибору ефективних механізмів управління, продовжує витримувати конкуренцію на ринку виробництва шпалер.

 


Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав