Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання. Загальні положення

Читайте также:
  1. II. Вимога до безпеки перед початком занять
  2. II. Загальні положення
  3. III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
  4. III. Вимоги безпеки під час роботи.
  5. IV. Вимоги до технологічних процесів лісосічних робіт
  6. IV. Вимоги соціальної відповідальності
  7. Quot;Заходи безпеки під час експлуатації електроприладів.
  8. quot;Правила санітарно-протиепідемічного режиму та техніки безпеки
  9. V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
  10. V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

Загальні вимоги пожежної безпеки до інженерного обладнання прописані у Загальнооб’єктовій інструкції про заходи пожежної безпеки на Головному управлінні статистики у Львівській області.

Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки Головного управління статистики у Львівській області покладається на начальника та уповноважених начальником згідно наказу керівників відповідних структурних підрозділів, приміщень, головного управління. Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої діяльності усіх працівників головного управління. Всі працівники головного управління зобов'язані:

- виконувати правила пожежної безпеки;

- знати та вміти користуватись первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем;

- повідомляти у найближчу пожежну охорону про виникнення пожежі за номерами 101;

- вживати заходів до ліквідації пожежі, рятування людей та майна;

- курити тільки в спеціально відведених для цього місцях, які обладнані табличкою або надписом "Місце для паління" і урною з негорючого матеріалу.

Усі працівники при прийомі на роботу проходять вступний протипожежний інструктаж в службі охорони праці підприємства. Вступний інструктаж реєструється в спеціальному журналі.

Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками не менше як два рази на рік за переліком питань, який затверджено по ГУСуЛО.

Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:

- у разі змін технологічного процесу, застосування нового або заміни чи модернізації існуючого пожеже небезпечного устаткування;

- за вимогою державних інспекторів з пожежного нагляду;

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками перед виконанням ними разових (тимчасових) пожежонебезпечних робіт, при ліквідації аварій, стихійного лиха.

Первинний, повторний, позаплановий та цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Первинний, повторний та позаплановий інструктажі завершуються перевіркою знань. Перевірку знань здійснює особа, яка проводила інструктаж.

Проведення інструктажів може здійснюватись разом з відповідними інструктажами з охорони праці.

Про проведення усіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, у спеціальному журналі робляться записи з підписами осіб, з якими проводився інструктаж, і тих, хто його проводив. Запис про проведення цільового інструктажу робиться в документі, що дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

Працівники, робота яких пов'язана з підвищеною пожежною небезпекою проходять попереднє спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) за затвердженою програмою. По результатам навчання приймаються заліки з оформленням протоколу. Щорічно працівники зайняті на роботах підвищеною пожежною небезпекою проходять перевірку знань з питань пожежної безпеки. У разі незадовільного результату перевірки працівники повинні пройти повторну перевірку протягом одного місяця.

Працівникам, які успішно здали заліки, видається посвідчення відповідної форми. Посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і періодично 1 раз на 3 роки проходять навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Попереднє, спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною пожежною небезпекою (сторожі, електромонтери, оператори котлів, водії, комірник мат. складу.

Метою проведення пожежно-технічного мінімуму є підвищення загальних пожежно - технічних знань працюючих, навчання їх правилам пожежної безпеки з урахуванням небезпечних особливостей виробництва, більш глибоке ознайомлення з протипожежними заходами та діями в разі виникнення пожежі, напрацювання навичок використання наявних заходів пожежегасіння.

Місце, форма і порядок проведення пожежно-технічного мінімуму встановлюється наказом по головному управлінні.

Після закінчення навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму приймаються заліки від тих, хто навчався. Результати оформлюються протоколом, успішно склавши залік видається посвідчення відповідної форми.

Перевірка знань працівників, які зайняті на робота з підвищеною пожежною небезпекою проходять перевірку знань щорічно. У разі незадовільного результату працівники повинні пройти повторну перевірку протягом одного місяця.

 

Загрузка...

4.3.1 Загальні вимоги пожежної безпеки до електроустановок

Електричні машини, обладнання, електродвигуни, світильники та ін. Повинні мати апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів.

Переносні світильники повинні бути обладнані захисними скляними ковпаками й сітками. Для цих світильників та іншої переносної електроапаратури застосовують гнучкі кабелі та проводи (шнури) з мідними жилами. Електронагрівальні та побутові прилади повинні вмикатись в електромережу за допомогою штепсельних з'єднань та електророзеток заводського виготовлення. Застосування електричних опалювальних приладів у приміщеннях категорії А та Б не дозволяється.

Для опалення невеликих приміщень, у тому числі пересувних побутових можуть застосовуватись масляні радіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами.

Електрощити повинні бути оснащені схемою підключення споживачів з пояснювальними написами.

Електродвигуни, світильники, провід та розподільні пристрої треба регулярно очищувати від пилу згідно затвердженого графіку (1 раз на тиждень).

Згідно з інструкції не дозволяється:

- експлуатація кабелів з пошкодженою ізоляцією;

- залишати під напругою кабелі та провід з неізольованими струмопровідними жилами;

- застосовувати саморобні подовжувачі;

- застосовування для опалення приміщень саморобного електронагрівального обладнання;

- користуватись пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

- використовувати світильники з лампами розжарювання без захисного суцільного скла (ковпака) в пожежонебезпечних зонах;

- складування горючих матеріалів на відстані до 1 м від електроустаткування;

- використовувати вимикачі, штепсельні розетки для підвішування одягу й інших предметів; заклеювати ділянки електропроводки папером та ін.

- використовувати побутові електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники і т.і.) без негорючих підставок.

В усіх, незалежно від призначення приміщеннях, які після закінчення робіт замикаються і не контролюються черговим персоналом, в усіх електроустановках та електроприладах, а також у мережі живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що за вимогою технології працюють цілодобово).

 

4.3.2 Первинні засоби пожежогасіння

У Головному управлінні статистики у Львівській області відпрацьований порядок направлення і прибуття (доставки) пожежної техніки (пожежних автомобілів) на місце пожежі в разі виклику пожежної частини, розроблена схема руху транспорту.

Будівлі, приміщення, технологічні установки забезпечені первинними засобами пожежегасіння:

- вогнегасниками;

- ящиками з піском;

- совковими лопатами;

- пожежними відрами;

- пожежним інструментом (гаками, ломами, сокирами тощо), які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку.

Для розміщення первинних засобів пожежегасіння у складських приміщеннях, будівлях, а також на території головного управління встановлені спеціальні пожежні щити (стенди).

На пожежних щитах повинні розміщуватись ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватись в даному приміщенні, установці.

На пожежних щитах вказано їх порядковий номер та номер телефону виклику пожежної охорони.

Пожежні щити повинні забезпечувати:

- захист вогнегасників від потрапляння прямих сонячних променів;

- зручність та оперативність зняття закріплених на щиті комплектуючих виробів.

Пожежний ручний інструмент підлягає періодичному обслуговуванню, яке включає такі операції:

- очищення від пилу, бруду та слідів корозії;

- відновлення пофарбувань з урахуванням вимог стандартів;

- випрямлення ломів та гаків для виключення залишкової деформації після використання.

Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому необхідно забезпечити її захист від попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів.

Переносні вогнегасники повинні розміщуватись шляхом навішування на вертикальні конструкції а висоті є більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення.

Вогнегасники повинні мати:

- інвентарі номери за прийнятою системою нумерації;

- пломби на пристроях ручного пуску;

- бирки та маркувальні написи на корпусі, червоне сигнальне пофарбування.

Використані вогнегасники відправляються на перезарядку або заміну.

Вогнегасники, встановлені за межами приміщень або в неопалювальних приміщеннях та не призначені для не призначені для експлуатації за мінусових температур, повинні зніматися на холодний період року. На щитах вивішується інформація про місце розташування найближчого вогнегасника.

У головному управлінні використовують вогнегасники двох типів: порошкові та вуглекислотні.

Порошкові вогнегасники ОП застосовуються для гасіння твердих речовин, а також легкозаймистих речовин (бензин, керосин та ін.). газів та для електроустановок напругою до 1000 В.

Для проведення його в дію необхідно зірвати пломбу, із ковпачка горловини витягнути чеку, нажати кнопку. Вихід заряду видувається при безперервному і дуже швидкому натисканні на ковпачок. Сопло направити на вогонь і натиснути на ричаг. Тиск у вогнегаснику 9кГс/см2. Гасіння пожежі починати а відстані 2 - 3 м.

Вуглекислотний вогнегасник ОУ використовують для гасіння рідких речовин, не розчинених в воді, загорянь архівів, цінних паперів, електронно-обчислювальної техніки, електроустановок напругою до 1000 В. Робочий тиск в корпусі вогнегасника 58кГс/см2. Вогнегасник представляє собою стальний балон, наповнений рідким двоокисом вуглецю (СО2). В горловину балона вкручене запірний засіб, який має запобіжний пристрій.

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону за номером 101, при цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;

- вжити по можливості заходів до евакуації людей, гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

- якщо пожежа виникла на підприємстві, повідомити про неї начальника чи відповідну компетентну особу та чергового сторожа по об'єкту тел.3-80, 3-90;

- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну - 103,газорятувальну - 104).

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома начальника головного управління:

- у разі загрози життю людей негайно організувати її ритування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили і засоби;

- видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;

- припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних із заходами до ліквідації пожежі;

- здійснити в разі необхідності відключення електроенергії, зупинення систем вентиляції в аварійному та суміжному з ним приміщеннях та виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі;

- перевірити систему оповіщення людей про пожежу, включення установок пожежегасіння;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, подати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі;

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей, забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта.

Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та технічний персонал головного управління, зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння про конструктивні і технологічні особливості об'єкта, де виникла пожежа, прилеглих будівель та пристроїв, організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередженням її розвитку.


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав