Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Науково-технологічні зони та парки, технополіси. Світовий досвід організації та напрями розвитку в Україні.

Читайте также:
  1. Буддійське віровчення та культ. Поширення буддизму. Основні напрями в буддизмі
  2. ВАДИ РОЗВИТКУ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ
  3. ВАДИ РОЗВИТКУ ШЛУНКА ТА КИШЕЧНИКУ
  4. Вади розвитку, які викликані дією медикаментів
  5. Види діяльності, їх роль у розвитку особистості. Індивідуальний стиль діяльності.
  6. Види норм, що використовуються при організації роботи виконавців
  7. Визначте пріоритетні напрями освітньої, наукової і промислової політики України після проголошення її незалежності
  8. Вимоги охорони праці до організації підприємств, установ та організацій, утримання території і приміщень.
  9. Вимоги охорони праці до організації предметних та туристичних екскурсій з учнями шкіл.
  10. Вимоги охорони праці до організації предметних та туристичних екскурсій з учнями шкіл.

Науково-технологічна зона – це певна територія, на якій є вищий навчальний заклад (чи кілька), науково-дослідний центр міжнародного рівня та відповідна технологічна інфраструктура задля впровадження наукових розробок в практику та виробництва конкурентно-спроможної продукції..

Такі зони створюються як правило неподалік від великого наукового чи культурного центру, зв’язані з ним швидкісною автострадою чи залізницею задля створення гідних умов науковцям. Часто при цьому враховуються і кліматичні фактори; більш за все для створення науково-технологічних зон підходять райони субтропічного клімату, особливо середземноморського типу.

Перша така зона була створена в США неподалік від Сан-Франциско у 1957 р. і отримала назву « Силіконова долина»

Науково-технологічні парки (технопарки) – це менші за територією зони, де навколо технічного університету чи науково-дослідного центру розміщуються декілька фірм, що займаються впровадженням своїх розробок в галузі високих технологій чи наукомістких виробництв.

В США на базі Гарвардського університету та Масачусетського технологічного інституту в м. Бостон ств науково-дослідний парк «Шоссе-128» з виробництва міні-комп’ютерів. Іль-де-Франс(Франція) – впровадження нових технологій в електроніці, фармакології, Ізар Веллі (Німеччина - мікроелектроніка), Новус Ортус (Італія- це інноваційний центр, що спрямований на підйом економічного розвитку півдня країни. )

Технополіс – центр впровадження досягнень науки і техніки.

Технополіс–це самодостатнє міське утворення з науково-дослідними установами, навчальними закладами, високотехнічними і наукомісткими виробництвами, комфортними житловими масивами, об’єктами обслуговування і відпочинку, комунікаціями.

За характером сприйняття інновацій більшістю місцевого населення райони та населені пункти бувають: креативні; адаптивні; консервативні.

На першому місті по технополісам виступає Японія(Цукуба), Франція (Тулуза), Софія-антиполіс біля Ніцци.

На відміну від технопарків , що розробляють широку проблему, технополіси орієнтовані на створення і випуск наукомісткої продукції з урахуванням її конкурентно здатності та умов ринку збуту. Через технополіси має реалізуватися механізм пришвидшення (прискорення) науково-технічного прогресу в сучасних галузях економіки, пов’язаних із запровадженням новітніх досягнень науки у галузях мікроекономіки, новітніх матеріалів, альтернативних джерел, біотехнології та генної інженерії.

НТЗ, НТП,ТП являють собою в цілому спеціально облаштовані території з високим рівнем розвитку виробничої, соціальної, комунікаційної, природоохоронної інфраструктури, які стають привабливими для розміщення нових підприємств, що мають спеціалізуватися на проведенні науково-дослідної діяльності і комерційному освоєнні новітніх технологій і матеріалів.

Підприємства та установи, що розміщуються в технопарках та технополісах характеризуються незначною матеріало- та енергомісткістю виробництва, малотонажність та компактність продукції, що виробляється, економним використанням території при будівництві. У той же час в них підвищені вимоги щодо якості довкілля і облаштування території. Невід’ємною вимогою їх створення та розвитку НТЗ, НТП,ТП є існуючий науково-технічний потенціал, наявність кваліфікованої робочої сили венчурного(ризикованого) капіталу, а також вигідне економіко-географічне положення.

Даними умовами найбільшою мірою відповідають найбільші міські агломерації Укр. – Київська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Одеська, Львівська.

Створення технополісів, технопарків та науково-технологічних зон дасть можливість:

— максимально зблизити науку та виробництво і, таким чином, значно підвищити ефективність використання досягнень НТП;

— сприяти структурній перебудові економіки для підвищення її наукомісткості;

— рівномірніше розташовувати продуктивних сил, вирівнюючи при цьому диспропорції в економічному розвитку території;

— розвивати у технополісах безвідходні виробництва, розробляти та впроваджувати досконаліші методи очищення, застосовувати екологічно чисті матеріали й джерела енергії.


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 28 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав