Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сутність принципів комплексності, збалансованості та пропорційності в РПС.

Читайте также:
  1. Бюджетне фінансування, його сутність, форми і методи
  2. В чому полягає сутність семінарських, лабораторних, практичних занять?
  3. Дайте визначення та поясніть сутність маркетингової концепції конкурентоспроможності товару та послуг.
  4. Економічне зростання: сутність, типи, фактори
  5. Економічні цикли: сутність і причини
  6. Закон спадної продуктивності змінного фактора виробництва. Сутність, графічна інтерпретація
  7. Заробітна плата: сутність, форми. Заробітна плата в Україні.
  8. Змішана економічна система:сутність, ознаки, національні особливості
  9. Інфраструктура ринку: сутність, основні елементи, функції.
  10. Конфлікти: сутність і структура.

Свідома розробка і впровадження доцільних заходів з економічної організації території згідно з закономірностями розміщення наз. принципами РПС або принципами регіональної соціально-економічної політики.

Принцип збалансованості й пропорційностіозначає таке розміщення виробництва, за якого витримувалася б рівновага між виробничими потужностями, обсягом виробництва, з одного боку, та наявністю сировинних, енергетичних, водних, земельних, трудових, фінансових ресурсів регіону — з іншого. Пропорційність передбачає також оптимальну структуру народного господарства регіону, цебто відповідну пропорцію між галузями спеціалізації, а також між спеціалізуючими, допоміжними й обслуговуючими галузями. За цим принципом укладаються регіональні міжгалузеві баланси при територіальному плануванні або прогнозуванні. Дотримання принципу збалансованості надає регіону, країні економічної витривалості.

Принцип комплексного розміщення виробництваспирається на однойменну закономірність. Практично він реалізується:

- у комплексному використанні природних ресурсів, включно з відходами, приміром, гірництва чи лісопиляння, видобуванням усіх корисних компонентів;

- у раціональному використанні трудових ресурсів шляхом створення у регіоні такої структури господарства, за якої надається праця усім розмаїтим контингентам робочої сили;

- у створенні єдиної виробничої та соціальної інфраструктури;

- у налагодженні ефективних виробничих зв'язків між підприємствами регіону.

Принцип комплексності полягає у визначенні найвигіднішої спеціалізації району з урахуванням територіального поділу праці.

Принципи розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва

Сутність принципу полягає в тому, що спосіб розміщення виробництва повинен стимулювати ефективний розвиток раціональних форм його виробництва.

Розміщення підприємств згідно з раціональними формами суспільної організації виробництва належать:

· спеціалізація (вузька, широка)- це випуск на підприємстві однорідної продукції

· концентрація – це зосередження виробництва на великих підприємствах

· кооперування – це ситуація, коли у виробленні 1-го кінцевого продукту беруть участь декілька підприємств. Найчастіше це буває у машинобудуванні.

· комбінування – це випуск на підприємстві різноманітної продукції за різними технологіями.


Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 24 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав