Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Державного закладу «Луганський державний медичний університет» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) базового рівня складності:

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, помножених на вагові коефіцієнти, та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помноженого на ваговий коефіцієнт 0,1. Бали за особливі успіхи (призерам IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів (за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами), призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів -членів Малої академії наук України, перелік секцій яких відповідно до напрямів підготовки при вступі до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста наведено в додатку 9 до цих Правил), нараховуються з урахуванням коефіцієнта 0,05. Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази.

Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 8 до цих Правил.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів), а саме:

- спеціальність «лікувальна справа» - біологія – профільний (ваговий коефіцієнт 0,5), українська мова та література (рівень складності – базовий, ваговий коефіцієнт 0,2), хімія (ваговий коефіцієнт 0,2);

- спеціальність «педіатрія» - біологія – профільний (ваговий коефіцієнт 0,5), українська мова та література (рівень складності – базовий, ваговий коефіцієнт 0,2), хімія (ваговий коефіцієнт 0,2);

спеціальність «стоматологія» - біологія – профільний (ваговий коефіцієнт 0,5), українська мова та література (рівень складності – базовий, ваговий коефіцієнт 0,2), хімія (ваговий коефіцієнт 0,2);

- спеціальність «фармація» (денна форма навчання) - хімія – профільний (ваговий коефіцієнт 0,4), українська мова та література (рівень складності – базовий, ваговий коефіцієнт 0,2), біологія (ваговий коефіцієнт 0,3);

- спеціальність «технологія парфумерно-косметичних засобів» - хімія – профільний (ваговий коефіцієнт 0,4), українська мова та література (рівень складності – базовий, ваговий коефіцієнт 0,2), біологія (ваговий коефіцієнт 0,3);

- спеціальність «фармація» (заочна форма навчання) - хімія – профільний (ваговий коефіцієнт 0,4), українська мова та література (рівень складності – базовий, ваговий коефіцієнт 0,2), біологія (ваговий коефіцієнт 0,3);

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених пунктом 5.9 цих Правил.

Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6. 5. При прийомі на навчання на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за скороченими термінами підготовки або на 2-й курс з нормативним терміном підготовки за результатами фахових вступних випробувань зараховуються особи, які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст напрямів підготовки та спеціальностей, для яких передбачені інтегровані навчальні плани зі скороченим терміном підготовки. Прийом на навчання на базі раніш здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів, для яких передбачені інтегровані навчальні плани зі скороченим терміном підготовки або на 2-й курс з нормативним терміном підготовки, проводиться за результатами вступного фахового випробування (письмове тестування) без подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Для конкурсного відбору цих осіб,які вступають на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст і вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступного фахового випробування (письмове тестування) та середнього бала документа (додатка до документа) про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста.

6.6. Програми фахових вступних випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Державним закладом «Луганський державний медичний університет» не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Результат комплексного фахового вступного випробування для вступників, які вступають на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, за скороченими термінами підготовки, за дванадцятибальною шкалою, при цьому переведення оцінок 12-бальної шкали до шкали від 100 до 200 балів для осіб, яким надане право складання вступних випробувань, здійснюється за наступною схемою.

12-ти бальна 100-бальна
   
   
   
   
   

 

6.7. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.8. Апеляції на результати вступних екзаменів, фахових вступних випробувань, що проведені у Державному закладі «Луганський державний медичний університет», розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Абітурієнт, який звертається до апеляційної комісії, подає письмову заяву на ім'я голови з обґрунтуванням конкретної причини апеляції.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника. У результаті розгляду заяви та екзаменаційної роботи апеляційна комісія дає роз'яснення абітурієнту стосовно його роботи. Складання повторного вступного іспиту забороняється. Додаткове опитування абітурієнтів під час розгляду апеляції не допускається.

Рішення апеляційної комісії оформляється протоколом засідання приймальної комісії і є остаточним.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.

6.10. Відомості щодо результатів вступних екзаменів, фахових випробувань формуються в Єдиній базі.

6.11. Результати вступних екзаменів, фахових випробувань враховуються тільки у тому навчальному закладі, у якому вони складались.
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 35 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | <== 7 ==> | 8 | 9 | 10 |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав